10 วิ ธีสร้างชีวิตคู่ให้รักกันยืนดย าว มั่นคง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตคู่ของเรานั้นไปได้ยืดย าว รักและเข้าใจกันในทุกๆ วัน กับบทความ 10 วิ ธีสร้างชีวิตคู่ให้รักกันยืนดย าว มั่นคง ไปดูกันว่าการสร้างชีวิตคู่ที่ดีนั้นเป็นอย่ างไร

1 ถ้ามีเรื่องอย ากจะบ่นคู่รักของคุณ ก็ขอให้เอาแต่พองามและอยู่ในเรื่องที่ควรจะเป็น แต่อย่ าได้ก้าวล่วงไปจนเป็นการวิพากษ์วิจารณ์

2 จงฟังในสิ่งที่คู่รักของคุณต้องการ มีความปรารถนาที่จะเป็น และคำพูดที่คอยเตือนสติคุณ

3 จงแสดงให้เห็นว่าคุณนั้น มีความสนใจในสิ่งที่คู่รักของคุณต้องการ มีความปรารถที่จะได้มา รวมไปถึงคำพูดเตือนสติ การแสดงให้เห็นของคุณนั้นทำได้ด้วยการให้ความสนับสนุน และคอยเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาบรรลุในสิ่งที่ต้องการ

4 เมื่อคุณถูกคู่รักขอร้องให้ทำอะไร หรือช่วยในเรื่องใด คุณควรจะลงมือทำทันที และช่วยเท่าที่สามารถจะช่วยได้ อย่ าปล่อยให้เสียงขอความช่วยเหลือนั้นทิ้งเวลานานเกินไป

5 ใช้คำพูดที่สามารถเป็นคำแนะนำ คำพูดที่แสดงความชื่นชม แสดงความรู้สึกรัก กับคู่รักของคุณ ไม่ใช่เพราะเขา หรือเธอประสบความสำเร็จ แต่ให้ใช้คำพูดที่ดีเหล่านี้ต่อ กันเพราะคุณรักในสิ่งที่เขาหรือเธอเป็น

6 ถ้าจะใช้อารมณ์ขันในการเยียวย าความน่าเบื่อของชีวิตคู่ หรือเพื่อสร้างสถานการณ์ที่กำลังตึงเ ค รี ย ดให้ดีขึ้น ขอให้เป็นอารมณ์ขันจริง ๆ ไม่ใช่อารมณ์ขันแบบเสียดสี

7 ถ้าคิดจะเปรียบเทียบคู่ของคุณ กับคนอื่นขอให้มีเพียงกรณีเดียว คือ การเปรียบเทียบที่ทำให้คู่ของคุณ เห็นว่าเขาหรือเธอนั้น มีความสามารถและแข็งแกร่งขนาดไหน

8 ชีวิตคู่คือ การได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับอีกคนอย่ างลึกซึ้ง และคุณต่างก็ได้รับรู้ความลับของกันและกัน ดังนั้นจงอย่ าเอามาเปิดเผยในที่แจ้ง

9 ความสัมพันธ์ที่ดีคือ การเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน ดังนั้นถ้ามีอะไรที่คุณไม่เห็นด้วย จงรับฟังในฐานะที่คุณเป็นคู่ชีวิตของเขาและเธอ

10 หยุดการพูดเสียดสีกันและกันเป็นคำพูดที่สุภาพระหว่างกัน

ที่มา songtorkwamrak