10 สิ่งที่ควรทำ ดูแลตัวเองก่อนแก่ ชีวิตจะได้สุขสบาย

วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองก่อนที่จะแก่ไปมากกว่านี้ กับ 10 สิ่งที่ควรทำ ดูแลตัวเองก่อนแก่ ชีวิตจะได้สุขสบาย ไปดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสุขที่สุด

1 หมั่นศึกษาหาความรู้ให้มาก

การศึกษาไม่ได้ หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน ในเมื่อใช้เวลาตั้ง 10 กว่าปี ศึกษาในห้องเรียน มาแล้ว พอเรียนจบไปก็ควรศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมด้วย หาคอร์สเรียนหรือ หนังสือเสริมความรู้ที่เราสนใจมาอ่ า นเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

การเรียนรู้เป็นสิ่ง ที่ควรทำและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา ดังนั้น ยังไม่สายเกินไปที่จะ เริ่มศึกษาหาความรู้ เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น กันตั้งแต่ตอนนี้นะ

2 อ อ กเดินทางท่องเที่ยว

เมื่ออายุยังน้อย ควรหาเวลาท่องเที่ยว เปิดโลกกว้างบ้ า ง ตอนหนุ่มสาวนี่แหละ เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเหมาะแก่ การไปเปิดประสบการณ์ เพราะหากยิ่ งปล่อยเวลานานไปก็จะมีเรื่อง

ของสภาพร่ า ง ก า ย เรื่องภาระหน้าที่ ครอบครัวต่างๆที่ต้องรับผิด ชอบเข้ามาเกี่ยวข้ อง อีกทั้งการออ กไป เที่ยวตอนอายุน้อย ยังช่วยเปิดมุมมอง ของเราให้กว้างขึ้นอีกด้วย

3 อ ย่ าซื้ อสินค้ าร า ค าถูก

การซื้ อ สินค้ าร า ค าถูกนั้น ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็น การสร้างนิสัยประหยัดที่ดี แต่ในมุมกลับกัน สินค้ าร า ค าถูกมักมาพร้อม คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ การใช้งานต ามร า ค า โดยเฉพาะของใช้ที่ อาจซื้ อมาแล้วพังง่าย

จนต้องทิ้งและซื้ อ ใหม่อยู่บ่อยๆ หากตัดสินใจซื้ อ สิ่งที่จำเป็นแนะนำว่า อ ย่ า เห็นแก่ของลดร า ค า ให้มองถึงคุณภาพสินค้ า บางทียอมจ่ายเพิ่มอีกหน่อย ก็ได้ของดีที่ใช้งานได้นาน

และคุ้มค่ากว่าด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ควร ติ ด แบรนด์ใช้จ่ายจนเกินตัว เอาแบบพอ ดีที่เราไม่ลำบาก และที่สำคัญสินค้ าลิมิเต็ดร า ค าแพงบางชิ้น ยังสามารถนำไปข า ยต่ออัปร า ค าให้สูงขึ้น ทำกำไรให้เราได้อีกด้วย

4 เเต่งงานให้เร็วขึ้น

ความคิดนี้อาจจะสวน กระแสความเป็นอยู่ และสภาพชีวิต ของคนในปัจจุบัน เป็น อ ย่ า ง มาก เพราะคนสมัยนี้นี้มักจะแต่งงานช้า หรือเลือ กที่จะอยู่ตัวคนเดียว เป็นโสดซึ่งอาจนำ ไปสู่ปัญหาผู้สูงวัยในอนาคตได้ การแต่งงานให้เร็วขึ้น

จะดีต่ออนาคตของเรา โดยเป็นการสร้างครอบครัวลด ปัญหาสังคมสูงวัยในตอนแก่ได้ แต่งเร็วก็สามารถสร้างเ นื้ อ สร้างตัวได้เร็ว ได้ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นคู่เป็นครอบครัว

มีเวลาสร้างอนาคต วางรากฐานไปด้วยกัน และการมีลูกเมื่ออายุกำลังพอดี ไม่น้อยหรือมากเกินไป ยังทำให้เรามีแรงดูแลเติมเต็มพ ลั ง ให้กับครอบครัวได้ อ ย่ า ง เต็มเปี่ยมด้วย

5 ซื้ อ บ้ า นก่อนซื้ อ ร ถ

แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากทำงานแล้ว เก็บเงินได้สักก้อน และคิด อ ย า ก จะสร้างสินท รั พ ย์ให้ตัวเองแนะนำ ให้เลือ กซื้ อ บ้ า นก่อน ซื้ อ รถ ถ้าเก็บเงินซื้ อ บ้ า นได้ตั้งแต่อายุน้อยยิ่งดี เพราะช่วงหนุ่มสาว

เรามีกำลังในการทำงานเพื่อหาเงิน มา ซื้ อ ได้ดีกว่าช่วงวัยไหนๆ นอ กจากนี้การซื้ อ บ้ า นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าท รั พ ย์สินให้มากขึ้น ไม่เหมือนการซื้ อ รถที่มูลค่ากลับลดลงไปเรื่อยๆ

6 รีบซื้ อ ป ร ะ กั น ตั้งแต่อายุยังน้อย

สำหรับใครที่หลีกเลี่ยง การทำประกัน มาตลอ ดจงตระหนักสักนิด คิดถึงอนาคตกันสักหน่อย ตอนยังเป็นหนุ่มสาว โ ร ค ภั ย ไม่ถามหา แต่พอแก่ตัวไปสิ่งนี้ อาจมีประโยชน์กับตัวเรา เพราะยิ่งเวลา ผ่ า น ไปเราก็ยิ่งแก่ตัวลง ค่าใช้จ่ายหมดไป

กับการดูแลสุ ข ภ า พ มากขึ้น การที่มีประกันสุ ข ภ า พ ติ ด ไว้บ้ า ง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก อีกทั้งประกันสุ ข ภ า พบางประเภท ยังมีเงินชดเชยให้ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้

หรืออาจจะทำประกัน แบบออม ท รั พ ย์ พอครบกำหนดเวลา ก็มีเงินก้อนไว้ใช้ทำให้ ไม่ลำบากเงินในกระเป๋าตอนแก่ และช่วยลด ภาระของคน ในครอบครัวได้

7 รั ก ษ า เพื่อนแท้ไว้ให้นาน

เมื่ออายุมากขึ้น เพื่อนที่มีคุณภาพย่อม สำคัญกว่าปริมาณ เพราะเพื่อนแท้จะ คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ไม่ว่าชีวิตของเรา จะอยู่ในช่วง วัยไหนหรือต้องพบเจอ กับอะไร เมื่ออายุมากขึ้น จะรู้ว่ามิตรภาพ เป็นสมบัติที่ไม่สามารถ ซื้ อ ได้ด้วยเงิน เมื่อเราต้อง การความช่วยเหลือ หรือความสะดวกสบาย เพื่อนของเราเนี่ยแหละ ที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับชีวิต ของเราไม่แพ้ครอบครัวเลย

8 หมั่นตรวจสุ ข ภ า พ

ถึงแม้ยังเป็นหนุ่มสาวแต่ อ ย่ า ละเลยการดูแล สุ ข ภ า พ ยิ่งการใช้ชีวิตข องคนปัจจุบันส่ งผลให้เกิด โ ร ค ต่างๆ ต ามมาได้ง่าย ลองหาเวลาหมั่นไปตรวจเช็กสุ ข ภ า พ ประจำปีบ้ า ง ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ รู้ตัวเร็วก็สามารถรั ก ษ า ได้ทันถ่วงที

อ ย่ ามัวแต่เผลอเรอไม่สนใจดูแลตัวเองเพราะถ้าป่ ว ย หนัก ทีอาจต้องมานั่งรั ก ษ า เ สี ยเงินเ สี ยใจทีหลัง ดูแลร่าง ก า ย ให้ดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะคะ

9 เพลิดเพลินสนุกไปกับงานอ ดิ เ ร ก

เมื่อครั้งยังเป็น หนุ่มสาวควรหาเวลาว่าง หลังเลิกเรียนหรือทำงาน ไปทำ กิ จ ก ร ร ม ผ่ อ นคล า ย งานอ ดิเรกในแบบที่ชอบกันดู อาจจะเล่นดนตรี เล่นกีฬา เรียนทำขน ม เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อแก่ตัวไปก็สามารถ นำความรู้นี้ไปใช้เติมความสุข ให้ตัวเองได้ง่ายๆ

10 อ อ กกำลังกายอ ย่ า ง สม่ำเสมอ

สุ ข ภ า พ ดีสร้างได้ เพียงเรามีวินัยแ ละหมั่นออ กกำลังดูแลร่ า ง ก า ย ยิ่งดูแลร่ า ง ก า ย ตอนหนุ่มสาวดีเท่าไหร่ก็ ยิ่งส่ งผลทำให้ร่ า ง ก า ย ตอน แก่แข็งแรง ต้านทานโ ร คได้มากเท่านั้น อ ย่ า ปล่อยให้เวลา ผ่ า น ไปจนเกิด

โ ร คภั ยแล้วจึงค่อยหัน มาออ กกำลังกาย เพราะหากถึงเวลานั้น เราอาจจะไม่มี เรี่ยวแรงพอที่จะออ กกำลังกายแล้วก็ได้ กล า ยเป็น คนอ่อนแอโ ร คภั ยถามหา ชีวิตคง ไม่มีความสุขแน่นอน

ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือ กับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และพร้อมสู้กับร่ า ง ก า ย ช่วงแก่ตัวได้ อ ย่ า ง สบายใจเพียงทำต าม 10 ข้ อนี้ ตั้งแต่ตอนนี้ เตรียมพร้อมดีขนาดนี้ ไม่ต้องมานั่งเ สี ยใจภายหลังแน่นอน

ที่มา : sabuyjaijung