10 สิ่งอ ย่ าทำในเวลาที่กำลังโ ก ร ธ

โ ก ร ธคือโง่ โมโหคือบ้า เรามักจะเคยได้ยินคำๆนี้อยู่เสมอ ความโ ก ร ธนั้น มีอยู่ในตัวกันทุกคน อยู่ที่ว่าใครจะมีสติมากกว่ากัน เ พ ร าะ ความโ ก ร ธเป็นบ่อนทำล า ยทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง ซึ่งหากเราไม่มีสติยับยั้ง ตัวเราเองก็ะถูกทำร้ า ยด้วยความโ ก ร ธของเราได้ ฉนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราโ ก ร ธเราไม่ควรทำอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลเ สี ยต่อตัวเองและผู้อื่น

1. อย่ าขับรถ ในห่วงเวลาที่อารมณ์เราไม่มั่นคง เ พ ร าะ จะทำให้เราใจร้อนและข าดสติ ทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย

2. อย่ าตัดสินใจอะไรเมื่อเรายังโ ก ร ธอยู่ เ พ ร าะ อารมณ์ชั่ ววูบที่เกิดขึ้น อาจนำพาไปสู่การตัดสินใจที่พล าดได้นั่นเอง

3. อย่ าทำพฤติก ร ร มอะไรที่เป็น การประชดตัวเองหรือผู้อื่น มันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ และเราจะเสี ยใจไปตลอ ดเลย

4. อย่ าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังขณะโก ร ธอยู่ เ พ ร าะ ตอนนี้เรากำลังไม่มีสติอะไรมากพอ

5. อย่ าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โก ร ธ ต่อไป เดินออ กมาจากสถานการณ์นั้นเลย เ พ ร าะ เราอาจจะถูกก ร ะ ตุ้ น จนคุมตัวเอง ไม่ได้

6. อย่ าใช้ความ รุ น แ ร ง เพื่อยุติความโก ร ธ เ พ ร าะ มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา มีแต่จะเพิ่มปัญหา มาอีก

7. อย่ าเพิ่งพูดอะไรเมื่อโก ร ธ หากรู้ตัวให้รีบหยุดเ พ ร าะ อาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ ทำให้เราต้องกลับมาเสี ยใจภายหลังได้

8. อย่ า ป ะ ท ะ อารมณ์ด้วยอารมณ์ ในห้วงที่ความโก ร ธ กำลังทำงาน อารมณ์ที่อย ากจะเอาชนะ ซึ่งกันและกันจะสูง ขอให้หยุดเถี ยงกันก่อนที่เรื่องจะบานปล า ย ให้ใจเย็นลงก่อน จึงกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ได้

9. อย่ าโ พ ส ต์อะไรลงโซเชียลเมื่อยังโ ก ร ธอยู่ การ ร ะ บ ายอารมณ์เพียงชั่ ววูบโดยไม่คิดนั้น อาจจะส่งเสี ยที่เราเองก็คาดไม่ถึง

10. อย่ าปฎิเสธความโก ร ธ หากโก ร ธ จงยอมรับกับตัวเอง ไปเลย ถ้าเราไม่ยอมรับว่าโก ร ธ เราจะดั บ อารมณ์โก ร ธ นั้นได้อย่ างไร เ พ ร าะ เราคิดว่า เราไม่ได้โก ร ธ ที่จริงแล้วเรากำลังโก ร ธ อยู่ นับ 1 2 3 4 และ 5 ในใจ พย าย ามเรียกสติกลับมา เพื่อหาทางยุติมันลง ความโก ร ธ

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าใครก็ต าม มันเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาคือเมื่อมันเกิดขึ้น มาแล้ว เราเองมีวิ ธีการรับมือ กับมันอย่ างไร เ พ ร าะ เมื่อเวลาเราโก ร ธ เรามักจะทำอะไรไปโดยไม่ทันคิด จนเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เราหรือคนที่เรารักต้องเสี ยใจในภายหลังนั่นเอง

ที่มา postsod  khoddeeja