10 หลักคิดสอนลูกให้เติบโต เจริญก้าวหน้า มีชีวิตมั่นคง เป็นเถ้าแก่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดที่จะต้องนไปสอนลูก หากอย ากเห็นลูกเติบโตไปเป็นเถ้าแก่น้อย กับบทความ 10 หลักคิดสอนลูกให้เติบโต เจริญก้าวหน้า มีชีวิตมั่นคง เป็นเถ้าแก่ ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกให้รู้จักเรื่องใดบ้าง

1 สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐาน ของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสั ตย์ ทำตัวน่านับถือ และ จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวัง จะให้ลูกโลดแล่นในโลกธุรกิจได้ อ ย่ า ง เต็มภาคภูมิ สง่า ผ่ า เผยคุณต้องปลูกฝัง และเป็นตัว อ ย่ า ง ให้เขา

2 สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแ พ้

เราทุกคนล้วนต้องเคย ลิ้มรสความสำเร็จ และความล้ มเ ห ล วมาแล้วทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่า คนเราจะชนะ หรือแ พ้กี่ครั้ง ไม่สำคัญเพียง แต่เมื่อล้ มแล้ว ต้องจดจำบทเรียนจาก ความผิ ด พล าดและ อ ย่ า ทำผิดซ้ำ

3 สอนให้ลูกใช้ชีวิต อ ย่ า ง มีเป้าหมาย

แม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้ อ งไ ห้เพื่อบอ กให้พ่อแม่รู้ว่า กำลังหิว, ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้ม เพราะฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้อง อ ดใจรอให้ลูกค่อยๆ ค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต แต่ควรส่ งเสริม ให้ลูกรู้จักกำหนด จุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง เพราะสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อ ย่ า ง น้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จ ะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหา ความอ ดทน ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่ เ ด็ ก

4 คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของ เ ด็ ก ทุกคน คือ บ้ าน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณ อ ย า ก ปั้น ให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้น เพื่อเกื้อหนุนให้เขาดู ยกตัว อ ย่ า ง ถ้าคุณ อ ย า ก ให้ลูกเติบโตไป เป็นคนที่ขยันทำงาน คุณก็ต้องทำเป็นตัว อ ย่ า ง ให้ลูกดูว่าคุณเองขยัน ทำงานขนาดไหน หรือหาก อ ย า ก ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้ คุณอาจพาเขาไปด้วย เวลาที่คุณเข้าร่วม ในการทำงาน จิตอาสา เป็นต้น

5 สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัว อ ย่ า ง ความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรง ของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือข องหล า ยฝ่าย

6 ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อส า รที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติ ของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อส า รที่ดี เพราะฉะนั้นคุณควรปลูก ฝังทักษะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการสอน ให้ลูกตระหนักถึง อานุภาพของคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วนเช่นเดียว กับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออ กไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

7 ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับ เ ด็ ก การรับบท ผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ อ แต่เชื่อเถอะว่า ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้น เท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟังคง ไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

8 สอนให้เขาทำงานที่รัก

แพชชั่น สามารถเปลี่ยน งานที่หล า ยคนอาจ มองว่าเ ห น็ ดเหนื่ อย และน่าเบื่อให้เป็นความสนุก และความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกต ามหาแพชชั่น ในงานที่เขารักให้เจอ และส่ งเสริมให้ เขามีทักษะพร้อม จะโลดแล่นใน เส้นทางที่เลือ ก

9 ปล่อยให้เขา นิ ย า ม ความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณ ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย หรือเส้นทางให้ลูกเดิน เพียงแต่คอยเป็นกองหนุน และช่วยเหลือให้เขาไปถึง จุดหมายก็เพียงพอแล้ว

10 ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้ าง

ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำ ที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้ว ก็ถึงเวลาที่ คุณต้องถอยออ กมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อย ได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง

ที่มา i n c – a s e a n, s a b a i s a b u y, h o r o s c o p e d a i l y 9 9