10 เรื่องราวคู่ชีวิต ที่สามีภรรย าที่รัก ควรทำด้วยกันทุกวัน

เมื่อวันนี้การที่สามีภรรย าแยกกันอยู่นั้น อาจจะเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยได้ทำกิจก ร ร มร่วมกันสักเท่าไร วันนี้เราจะพาคุณไปแก้ไขปัญหาการแยกกันอยู่ ของคู่สามีภรรย าที่เคยมีความหวานให้กัน กับบทความ 10 เรื่องราวคู่ชีวิต ที่สามีภรรย าที่รัก ควรทำด้วยกันทุกวัน ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ควรทำร่วมกันบ่อยๆ

1 แสดงความรักกันให้บ่อยเท่าที่จะทำได้

การแสดงออ กถึงความรักทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกระชับมิตร จับมือ กอ ด หอม หรืออะไรก็ต ามที่ทำให้ต้องใกล้ชิดกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกวัน

แต่ต้องไม่ข า ดห า ยไป เพราะใคร ๆ ก็ต้องการได้รับความรักไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อาจเป็นการบอ กรักหรือ การสัมผัสกันอย่ างใกล้ชิดบ้ า ง ก็ช่วยเติมเต็มความรักได้อย่ างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

2 ทำกิจก ร ร มร่วมกันบ่อย ๆ

เรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับคู่แต่งงานเลยก็ว่าได้ สำหรับการทำกิจก ร ร มร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใด ๆ ก็ต าม ดูหนัง กินข้าว พูดคุยกัน หรือแม้แต่การช่วยกันทำงานบ้ า น

ก็เป็นการทำกิจก ร ร มอย่ างหนึ่งที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่ าลืมว่าหลังแต่งงานไปแล้ว อะไร ๆ ก็มักไม่เป็นอย่ างที่คิด ถ้าคุณได้ทำกิจก ร ร มร่วมกันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและยั่งยืนขึ้นได้ไม่ย าก

3 ให้เกียรติ ยกย่อง และชื่นชม

เป็นอีกหนึ่งข้อควรจำสำหรับสามี-ภรรย า การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นกฎพื้นฐานที่ทุกคู่ต้องจดจำและให้ความสำคัญ แม้จะรักกัน มากแค่ไหน แต่หากไม่ให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ความสัมพันธ์ก็ย่อมสั่นคลอนและไม่นานก็จะเหลือแต่เพียงความไม่ไว้เ นื้ อ เชื่อใจ และนอ กจากจะให้เกียรติกันแล้ว การยกย่อง ชื่นชมก็เป็นเรื่องสำคัญ เอ่ยปากชื่นชมเมื่อถึงจังหวะอันควร สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เติมเต็มความรักของคู่แต่งงานได้ไม่ย ากเลย

4 รู้จักการให้

ก่อนแต่งงานหล า ยคู่แสดงความรัก หยิบยื่นสิ่งต่าง ๆ ให้กันตลอ ดเวลา แต่พอแต่งงานแล้ว สิ่งเหล่านี้มักถูกลืมเลือนและลดห า ยไป ‘การให้’

ยังคงมีความสำคัญเสมอในทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คู่รัก โดยเฉพาะสามี-ภรรย า ที่ยิ่งต้องให้กัน มากขึ้น ให้อภั ย ให้โอ กาส ให้รางวัล ฯลฯ เป็นพื้นฐานของการให้ที่ไม่ควรถูกลืม

5 อ ดทน

ความอ ดทนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ฉันท์สามี-ภรรย า ยิ่งถ้าอย ากให้รักยืนย าวยิ่งต้องอ ดทนให้มาก อ ดทนและยอมรับในตัวตนของอีกคน อ ดทนกับปัญหาอุปสรรคที่ต้องข้ามผ่าน

หรือแม้กระทั่งอ ดทนกับความเปลี่ยนแปลงของอีกคน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเจอเมื่อเวลาผ่านไป แต่ความอ ดทนจะทำให้ทุกอย่ างคลี่คล า ยและก้าวข้ามสิ่งต่าง ๆ ไปได้ เพื่อให้ความรักมั่นคงและยืนย าว

6 ฟังและให้ความสนใจ

การเป็นผู้ฟังที่ดี คือฟังแบบมีจุดมุ่งหมาย ฟังว่าอีกคนต้องการสื่ออะไร และเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังพูด แต่สำหรับคู่แต่งงาน ฟังอย่ างเดียวนั้นไม่เพียงพอ

ต้องฟังและให้ความสนใจไปพร้อมกันด้วย ฟังอย่ างตั้งใจ สนใจในสิ่งที่อีกคนพูดอย่ างจริงใจ และจะแสดงความเห็นได้ก็ต่อเมื่อถูกร้องขอเท่านั้น เพราะแท้จริงแล้วคนพูดอาจเพียงต้องการระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจ แต่ไม่ได้ต้องการให้แย้งหรือออ กความเห็นก็ได้

7 เมื่อเกิดปัญหาก็พูดกันตรง ๆ

ต้องแยกให้ออ กระหว่างการพูดตรงกับการพูดแรง พูดตรงคือบอ กจุดประสงค์ที่ชัดเจน พูดคุยกันอย่ างเปิดอ กถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ความชัดเจนและตรงไปตรงมาเป็นเหมือนการตีแผ่ปัญหาอย่ างหนึ่ง ต่างคนต่างพูดกันตรง ๆ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยให้มองเห็นอีกมุมของปัญหาได้ชัดขึ้น

8 ปิดต า-ปิดหู หนึ่งข้าง

ก่อนแต่งงานต้องเปิดหู เปิดต าให้กว้างที่สุด ต้องรู้ในสิ่งที่ควรต้องรู้ เห็นในสิ่งที่เป็นจริง เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่ างถูกต้อง แต่เมื่อแต่งงานแล้วต้องปิดหูหนึ่งข้าง

ปิดต าหนึ่งข้าง มองข้ามบางอย่ าง บางเรื่องไปบ้ า ง เพื่อให้ปัญหาน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ขัดหูขัดต า บางอย่ างถ้ามองผ่านไปได้ ไม่ทำให้ชีวิตยุ่งย ากจนเกินไปก็ควรทำ เพื่อให้ชีวิตรักราบรื่น

9 หัวเราะด้วยกันให้บ่อย

การหัวเราะหรือทำเรื่องสนุก ๆ ด้วยกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณสองคนเข้ากันได้ดีขึ้น ถึงแม้จะแต่งงานแล้วแต่ก็อาจมีบางเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่ างที่ต้องการ

หรือมีบางเรื่องที่ขัดหูขัดต า การทำอะไรให้เกิดความสนุกจนหัวเราะออ กมาได้ เป็นการคล า ยเ ค รี ย ด ที่ดีที่สุด ยิ่งถ้าได้หัวเราะไปด้วยกันบ่อย ๆ ก็ยิ่งทำให้ชีวิตรักมีปัญหาน้อยลง

10 ขอบคุณกันเสมอ

แม้จะเป็นคนคุ้นเคยที่สนิทสน ม หรือคู่แต่งงานกัน คำว่า ‘ขอบคุณ’ ก็มีความหมายเสมอ การขอบคุณเป็นการระลึกนึงน้ำใจที่อีกคนมีให้ อย่ าทำให้น้ำใจที่หยิบยื่

นให้นั้นกล า ยเป็นความเคยชิน หรือทำให้ดูไม่มีค่า ไม่มีความหมาย ‘ขอบคุณ’ ด้วยความจริงใจยังใช้ได้ดีเสมอ เป็นการแสดงออ กง่าย ๆ ที่คู่รัก คู่แต่งงานไม่ควรมองข้ามเด็ดข า ด

ทั้ง 10 ข้อนี้เป็นเรื่องเบสิคที่หล า ยคู่ทำด้วยกันจนกล า ยเป็นความเคยชิน บางครั้งก็อาจลืมไปบ้ า ง จนทำให้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม มาก ร ะ ตุ้ นและเติมเต็มความรักด้วยกันเถอะค่ะ

ที่มา verrysmilejung