12 วิ ธีตั้งเป้าหมายในชีวิต อยากเห็นลูกสำเร็จควรพาทำตั้งแต่ยังเล็ก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการพาลูกเดินทางไปสู่ความสำเร็จ กับบทความ 12 วิ ธีตั้งเป้าหมายในชีวิต อยากเห็นลูกสำเร็จควรพาทำตั้งแต่ยังเล็ก ไปดูกันว่าจะต้องพาลูกวางแผนชีวิตอย่างไรบ้าง เพื่อความสำเร็จของเขาในอนาคต

1 จงหาเวลาอยู่ว่างๆ แบบไม่ทำอะไรบ้างสิ เรา อ ย่ า เป็นคนแบกโลกทั้งใบ ไว้คนเดียวการทำงาน มันไม่ใช่ทุก อ ย่ า ง ของชีวิตเราหรอ ก

2 จงการทำ กิ จ ก ร ร ม ในมหาลัยเอาไว้ เพราะนั่น มันสำคัญมากๆ เพราะมันจะสอน สิ่งที่ควรรู้ให้เรา ก่อนการทำงานจริง

3 พอถึงวัยทำงานจริงๆ ใครที่เก็บเงิน ก่อนร ว ยเร็วกว่า แต่สิ่งสำคัญจำไว้ว่า ชีวิตไม่มีห นี้คือชีวิต ที่ประเสริฐสุดแล้ว

4 ไม่ต้องตั้งใจเรียน เกินไปในวิช าที่ตัวเองเลือ ก แต่ว่าภาษาอังกฤษ และภาษา จี น จำเป็น มาก และส่วนวิช าอื่นๆ เอาแค่ดีพอหางานดีๆ ทำเพียงพอแล้ว การทำงานที่แท้จริงนั้น เขาดูจากผลงานไม่ใช่ที่เกรด ส่วนภาษ านั้น มันจะสร้างผลงานดีๆ ให้เราได้ในอนาคต

5 หาเป้าหมายชีวิตเรา ให้เจอเพราะมันจะเป็นเครื่อง นำทางให้คุณไปตลอ ด

6 ซื้ อบ้ านก่อนจะซื้ อรถนะเพราะบ้านนั้น มัน มีแต่จะมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รถมีแต่ลดลงเรื่อยๆ

7 เลือ กงานที่ เราชอบมันก็ใช่อยู่นั่นแหละ แต่ อ ย่ า ลืมด้วยว่าอาชีพนั้น มันสามารถเลี้ยงเรา ได้จริงมั้ยหากไม่ใช่ก็ อ ย่ า หล อ กตัวเองต่อไปเลย

8 การเก็บเงินเป็นแค่บันได ขั้นแรกสู่ความร วย ต่อมาคือต้องรู้จัก ที่ลงทุ นและ อ ย่ า ลืมคบที่ปรึกษา การเงินไว้เป็นเพื่อนด้วยนะ เขาจะช่วยคุณได้มากเลย

9 ด อ ก เบี้ ยบ้านนั้นโหดมาก จงรีบใช้ให้หมด ก่อนที่จะแก่แล้วผ่อนไม่ไหว

10 จงสร้างตัวให้ได้ เร็วที่สุดขณะที่ คุณยังมีกำลังอยู่ ยังเป็นหนุ่มสาวเพราะ การที่จะ ผ่ า น อุปสรรคช่วงอายุมาก มันไม่ง่ายเลยจริงๆ

11 อ ย่ า เป็นศั ตรูกับใคร บนโลกใบนี้เพราะ คุณจะไม่มีทางรู้ เลยว่าวันหนึ่งเขา อาจจะยิ่งใหญ่ แล้วกลับมาทำ ร้ า ย คุณก็ได้

12 คอนเน็คชั่นเป็นสิ่งที่ สำคัญมากต่อให้เก่งก็ไม่เท่า การมีเพื่อนเยอะหรอ กนะ

13 ควรมีงานทำมากกว่าหนึ่ง เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกนี้จำไว้

14 หากมีโอกาสเข้ามา อ ย่ า คิดปฏิเสธแม้จะล้มเหลว แต่มันคือประสบการณ์

15 อ ย่ า คิดว่า ตัวเองทำอะไรได้เพียง อ ย่ า ง เดียว เพราะความสามารถคนเรา มัน มากมาย อ ย่ า จำกัด ความคิดตัวเองเลย

16 จงเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะหาก มีครอบครัวไปแล้ว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่ง ย า ก มากจะเป็นเวลาของ ครอบครัวซะมากกว่า

17 สุขภาพเป็นอะไรที่สำคัญมาก จงถนอมตัวเองให้มาก อ ย่ า ใช้ชีวิตหนักเกินไป

18 ความสำเร็จ แค่ไหน มันก็ไม่ สามารถทดแทน ความล้มเหลว ของครอบครัว ได้เลยจำไว้

19 หากเลือ กคู่ชีวิต ก็จงคิดดีๆ อ ย่ า ดูแต่ข้อ ดีของเขา ให้ดูด้วยว่า เรารับข้อเสี ยขอ งเขาได้ขนาดไหน

20 การมีแฟน หรือ การมีสามี ภ ร ร ย า อ ย่ า ง ไรซะ ก็ยังเลิกกันได้ แต่การเป็นพ่อแม่ลูก มันเลิกไม่ได้ ฉะนั้นควรดูแลกันให้ดีๆ

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา Chit-in, san-sabai, horoscopedaily99