12 เรื่องควรรู้ เมื่อผ่อนรถยนต์ต่อไปไม่ไหว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่ควรรู้ และข้อปฏิบัติเมื่อเรานั้นไม่สามารถที่จะผ่อนส่ งรถยนต์ได้อีกต่อไป กับบทความ
12 เรื่องควรรู้ เมื่อผ่อนรถยนต์ต่อไปไม่ไหว ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นควรรู้บ้าง เพื่อประโยชน์ของเรา

ก่อนอ่านเรื่องผ่อนไม่ไหว เรามาดูก่อนดีกว่าค่ะว่า ก่อนตัดสินใจซื้ อรถเนี่ย เราต้องรู้อะไรบ้าง แล้วถ้ามีรถแล้ว ไม่ใช่ว่าจบนะ ต่อให้ซื้ อเงินสดก็ไม่จบ เพราะมันยังมีค่าบำรุง รั ก ษ า ต่อเนื่องอีก

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณต้องใช้จ่ายหากมีรถสักคัน

1 ค่าเดินทางไปซื้ อรถ ไปออ กรถ

2 เงินดาวน์

3 ค่าโอนรถ

4 ค่าจัดไฟแนนซ์

5 ค่าน้ำมันหรือเชื้อเพลิง

6 ค่าบำรุง รั ก ษ า เมื่อเสื่อมสภาพ

7 ค่าอุปกรณ์เสริม

8 ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษีประจำปี

9 ประกันรถยนต์

10 ค่าที่จอ ดรถหากอยู่ในเมืองที่ไม่มีที่จอ ด

11 ค่าล้างรถ หากไม่มีเวลาล้างเอง

12 ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่ายจิปาถะ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 คุณธีรช าติ จิรจรัสพร ก ร ร มการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด และศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ให้ข้อมูลว่า การกู้ซื้ อรถอาจไม่ย าก แต่ต้องมีวินัยในการชำระ ห นี้ สูง โดยเฉพาะในยุคโ ค วิ ด 19 นี้ด้วย ที่อาจทำร้ า ยกระเป๋าเงินของเราอย่ างหนักหน่วง จากรายได้ที่ถดถอยแบบตั้งตัวกันแทบไม่ทันเนื่องจาก พิ ษ เศรษฐกิจ ซึ่งถ้าประสบปัญหารายได้ไม่พอ กับค่าใช้จ่าย

ขอให้เร่งติดต่อเจ้า ห นี้ ผู้ให้เช่าซื้ อโดยเร็วที่สุดเพื่อขอรับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและรั ก ษ าประวัติทางการเงินที่ดี อย่ างไรก็ดี สิ่งที่ลูก ห นี้ ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะขอรับความช่วยเหลือจากเจ้า ห นี้ ต ามแนวทางช่วยเหลือลูก ห นี้ รายย่อยของธปท. คือ การเข้ามาตรการฯ ไม่ได้ช่วยให้ยอ ด ห นี้ รวมของเราลดลง แต่จะช่วยแบ่งเบาภาระของลูก ห นี้ ได้บางส่วนในระยะนี้ นอ กจากนี้เงื่อนไขสำคัญของการขอเข้าโครงการผ่อนผันการชำระ ห นี้ เช่าซื้ อรถ คือ จะต้องยังไม่เป็นลูก ห นี้ NPL โดยแนวทางให้ความช่วยเหลือลูก ห นี้ ที่เช่าซื้ อรถ ซึ่งเปิดให้ยื่นได้ถึง 30 มิ.ย. 2564 นี้ มี 2 ทางเลือ กด้วยกัน คือ

( 1 ) พักค่างวด 3 เดือน และ

( 2 ) ลดค่างวด – ขย ายเวลา เพื่อช่วยให้ยอ ดผ่อนต่อเดือนมีความเหมาะสมกับกำลังความสามารถในการผ่อน ห นี้ ของลูก ห นี้ มากขึ้น

ดังนั้น ถ้าเรามี ห นี้ เช่าซื้ อรถและยังต้องการเป็นเจ้าของรถอยู่ จำเป็นที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการประคองสถานะ ห นี้ ไม่ให้ตกชั้นเป็น NPL แม้ในสถานการณ์ วิ ก ฤ ติ โ ค วิ ด 19 โดยเร่งเจรจากับเจ้า ห นี้ ทันทีที่มีสัญญาณว่าอาจจะผ่อนค่างวดไม่ไหว เพื่อขอผ่อนผันการส่ งค่างวดที่ตอบโจทย์รายได้และความสามารถในการชำระ ห นี้ ภายใต้เงื่อนไขใหม่

อย่ างไรก็ดี การผ่อนผันนี้เป็นการยืดระยะเวลาการชำระ ห นี้ ต ามสัญญาออ กไป โดยที่ภาระ ห นี้ รวมไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นต ามดอ กเบี้ยของค่างวดที่ยืดการจ่ายออ กไป ถ้าเราเป็น NPL หรือค้างค่างวด 3 งวดติดกันแล้ว ยังมีโอกาสขอรับความช่วยเหลือ แต่..น้อยกว่ากรณีแรก ก่อนอื่นขอแนะนำให้นับจำนวนวันที่ค้างชำระรวมตั้งแต่งวดแรกโดยด่วน และเร่งติดต่อเจ้า ห นี้ ก่อนถึงวันที่ 91 วัน

( ตัวอย่ างใบแจ้ง ห นี้ ค่างวดทุกวันที่ 5 ถ้าไม่จ่าย 5 มกราคม, 5 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม จนถึงวันที่ 5 มีนาคม เราค้างชำระ 3 งวดก็จริง แต่นับวันได้ 60 วัน ) ระหว่างนี้ให้หมั่นสำรวจด้วยว่าได้รับ จม. ติดต ามทวงถาม ห นี้ หรือยัง ( หลัง 5 มีนาคม เจ้า ห นี้ จะส่ ง จม. ติดต ามเพื่อแจ้งลูก ห นี้ ล่วงหน้า 30 วันก่อนยึดรถ ) ซึ่งระยะเวลารอคอย 30 วันนี้ เป็นช่วงที่ควรสำรวจใจตัวเองว่า จะปล่อยให้รถถูกยึด ถ้า ข า ย ทอ ดตลาดได้ร า ค าดีกว่ามูล ห นี้ ที่ค้าง เราได้เงินคืนต ามส่วน แต่ถ้า ข า ย ได้ต่ำกว่ามูล ห นี้

เรายังต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างร า ค า ทั้งนี้ ถ้าส่วนที่ข า ดไม่สูงเกิน 3 – 4 หมื่นบาท เจ้า ห นี้ อาจยกประโยชน์ให้เนื่องจากไม่คุ้มค่าฟ้อง แต่ถ้าส่วนต่างสูง เราต้องจ่ายต ามมูลค่าที่ศาลตัดสินหรือจะพย าย ามรั ก ษ ารถไว้ ต้องเจรจากับเจ้า ห นี้ และจ่าย ห นี้ เพื่อเลี่ยงการกล าย เป็นลูก ห นี้ NPL ก่อน จึงจะสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ แต่ไม่สามารถเลือ กข้อ1 หรือพักค่างวดได้อีกต่อไป ทำได้เพียงการขอลดค่างวด – ขย ายระยะเวลาคืน ห นี้ เท่านั้น

อย่ างไรก็ดี หากมันจำเป็นต้องใช้เราก็ต้องซื้ อแหล่ะ แต่ก็ต้องดูสภาพคล่องของเงินที่จะเอาไปผ่อนเขาในแต่ละเดือนด้วยว่าไหวไหมอย่ าลืมนะคะว่า ก่อนจะซื้ อรถสักคัน นอ กจากต้องมีเงินซื้ อรถ เราจะต้องเตรียมเงินหมุนเวียนไว้สำหรับจ่ายย ามฉุกเฉินด้วย ลองประมาณการณ์ดี ๆ ว่าต่อเดือนเดินทางบ่อยแค่ไหน จะได้แบ่งสรรปันส่วนถูกต้อง บางทีอาจจะต้องเตรียมไว้ประมาณ 2 – 4พัน บาท/เดือน เลยทีเดียว

ที่มา ‘ข่าวช่องวัน’

www.facebook.com/watch/?v=155346356620754