15 ข้อคิด จำไว้นำทางชีวิตในย ามที่ชีวิตนั้นอับจน และชีวิตร่ำร ว ย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตใน 2 ย าม กับบทความ 15 ข้อคิด จำไว้นำทางชีวิตในย ามที่ชีวิตนั้นอับจน และชีวิตร่ำร ว ย ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตใน 2 ย ามนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นในทุกวันได้อย่ างไร

ย ามร ว ย&ย ามจน’

1 วาสนา ไม่ใช่ท รั พ ย์สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ช้าหรือเร็ววันหนึ่งมันก็ย่อมมีวัน มาเยี่ยมคุณได้เช่นกัน

2 ย ามที่คุณจน อยู่กับบ้านให้น้อย ออ กนอ กบ้านให้มาก ย ามที่คุณร ว ย อยู่กับบ้านให้มาก ออ กนอ กบ้านให้น้อย นี่คือศิลปะในการดำเนินชีวิต

3 ย ามที่คุณจน เงินทองที่มีใช้ไปกับผู้อื่น ย ามที่คุณร ว ย เงินทองที่มีใช้ไป กับคนรักและคนในครอบครัว มีคนจำนวน มากที่ทำกลับต าลปัตร

4 ย ามที่คุณจน อย่ าได้คิดเล็กคิดน้อย ต้องทำดีต่อคนอื่น อย่ างนี้เรียกว่า ‘จนกายแต่ไม่จนอุดมการณ์’ ย ามที่คุณร ว ย ต้องเรียนรู้ให้คนอื่นทำดีต่อคุณ และคุณต้องทำดีต่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น จงเรียนรู้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สละอุทิศ เคล็ดลับนี้น้อยคนนักที่จะเข้าใจ

5 ย ามจนใจต้องใหญ่ ย ามร ว ยอย่ าหน้าใหญ่

6 วัยเย าว์คือต้นทุนแห่งความร ว ย แต่ต้องรู้จักถนอมและรั ก ษ าเวลา ความจนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว รู้จักบ่มเพาะฝึกฝนตนเอง รู้จักว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดมีค่า รู้จักว่าอะไรควรลงทุนอะไรไม่ควรลงทุน รู้จักว่าช่วงไหนควรประหยัดช่วงไหนควรใช้จ่าย นี่ต่างหากที่เป็นหลักสำคัญ

7 อย่ าเอาแต่ซื้ อเสื้อผ้า แต่เมื่อซื้ อก็ซื้ อเสื้อผ้าที่ดีหน่อย หาโอกาสเลี้ยงข้าวคนที่มีความรู้ มีความคิด มีความขยันขันแข็ง มีความมานะพย าย ามมากกว่าตนเอง คุณจะได้อะไรมากกว่ากินข้าวคนเดียว

8 เมื่อสถานะทางการเงิน มั่นคงแล้ว ใช้เงินทองที่มีอยู่ทำความฝันของคุณให้เป็นจริง เติมปีกให้แก่ตัวคุณเอง ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน ทำชีวิตให้ดีกว่าเดิม

9 ย ามจน หมั่นดูความถูกต้องของคนอื่น มันจะทำให้คุณเจริญขึ้น ย ามร ว ยหมั่นย้อนดูความผิดของตนเอง มันจะทำให้คุณลืมความผิดของคนอื่น

10 อย่ าเอามาตรฐานของคุณมาวัดผม เพราะคุณรู้จักแค่ชื่อของผม แต่คุณไม่รู้ความเป็น มาของผม คุณแค่เคยได้ยินว่าผมทำอะไร แต่คุณไม่รู้ว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้าง?

11 ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงจะไม่ใช้อำนาจก ด ขี่ ข่ ม เ ห ง ผู้ใต้บังคับบัญช า คุณเก่งจริงไม่ต้องบังคับใครบริวารจะเข้ามาหาคุณเอง คุณไม่เก่งจริงต่อให้บังคับ เขาก็อยู่กับคุณแค่ตัวแต่ใจไม่มีทางอยู่ด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า ‘ผู้มีคุณธรรม แม้ไม่สั่งการเขาก็ทำต าม ผู้ไร้คุณธรรม ต่อให้สั่งการเขาก็ไม่ทำต าม’

12 ไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนคุณไปทั้งชีวิต คุณจึงต้องฝึกใช้ชีวิตต ามลำพังบ้าง ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้ทั้งชีวิต ดังนั้น คุณจึงต้องฝึกพึงพาสองมือสองขาของตนเองบ้าง

13 ชีวิตคนเราต่างเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ย ามคนรักของคุณต้องจากคุณไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ก็อย่ าได้โศกเศร้าเสียใจจนต้องกลั้นลมห า ยใจต า ย ไปต ามๆกัน จงจำไว้ ย ามสมหวังให้รู้ระวัง ย ามผิดหวังให้รู้ย้อน มอง อย่ าได้สำคัญตนเองมากจนเกินไป อ ดสูได้ อ ดทนได้ ร้องไห้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ย ากหลีกเลี่ยงเมื่อเกิดมาเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

14 คนเรามักอิจฉาความสมบูรณ์ของคนอื่น แต่ไม่ตัวว่าก็มีคนอื่นกำลังอิจฉาความสมบูรณ์ที่คุณมีอยู่ ที่จริงทุกคนต่างมีความสมบูรณ์ เพียงแต่ความสมบูรณ์ของคุณมักเป็นความสมบูรณ์ที่คนอื่น มีอยู่ เพราะฉะนั้นคุณก็เลยมักคิดว่าตนเองข า ดพร่องไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ

15 ไม่ว่าคุณจะรีบเร่งทำงานยังไง เวลาก็มีเพียงแค่24ชั่ วโมงในทุกวัน ไม่ว่าคุณจะพย าย ามอย่ างไร

พระอาทิตย์ก็ยังตกดินต ามเวลาเสมอ ชีวิตคนเรามี ‘งาน’ ทำกันไม่จบไม่สิ้น เรื่องบางอย่ างรีบทำไปก็ไร้ประโยชน์ เรื่องบางอย่ างกังวลก่อนเวลาไปก็ข า ดทุนเปล่าๆ ‘ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน’ เวลานี้ คือเวลาของคุณ…

ที่มา sasipenicon, verrysmilejung