15 ข้ อคิดกำลังใจ ให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่ออายุมากขึ้น

อายุที่เริ่มมากขึ้น การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะทำให้หล า ยๆคนนั้นคิดมากหรือ กังวล วันนี้เราเลยมีข้ อคิดดีๆที่สามารถเป็นกำลังใจให้กับเราได้ ให้อยู่ได้อ ย่ างมีความสุขด้วยตัวเอง จะมีอะไรบ้างข้ อคิดนี้จะดีแค่ไหนเราไปติดต ามพร้อมๆกันได้เลย

1. หากตัดสินไม่ได้ ก็ปล่อยให้เวลาเป็นบทพิสูจน์ หากเวลาก็ไม่อาจช่วยพิสูจน์ ก็ลงมือทำไปเถอะ แล้วค่อยมาดูผลลัพธ์ทีหลัง จงดีใจที่ได้ทำแม้จะล้มเหลว ดีกว่าเ สี ยใจไปทั้งชีวิตที่มีโอกาสแต่ไม่คว้ามาทำ

2. ยอมได้ให้ยอม ไม่จำเป็นต้องสั่งสม ศั ต รู ให้มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง เหลือความทรงจำดีๆ ให้คนอื่นเขาได้ระลึกถึงบ้างดีกว่า

3. เวลา ไม่เพียงช่วยพิสูจน์คนอื่น ยังช่วยพิสูจน์ตัวคุณเองด้วย เพราะความเข้าใจในชีวิตไม่ได้อยู่ที่ผ่านอะไรมามาก แต่เข้าใจอะไรมากเมื่อผ่านอะไรมา

4. อ ย่ าสำคัญตนให้มากจนเกินไป เพราะวันใด ที่เธอเลือ กที่จะทิ้งใครหรือที่แห่งใดไปต่อให้ใครเขาไม่มีคุณ พระอาทิตย์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเช่นทุกวัน

5. หากสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ เ ล ว ร้ า ย ถึงขั้นทำให้เกิดความเ สี ยห า ยหรือ ผิ ด ก ฏ ห ม า ย โอบอุ้มได้จงโอบอุ้มอภั ยได้จงให้อภั ย ช่วยเหลือได้จงช่วยเหลือ อ ย่ าบีบให้เขาจนตรอ ก จนไม่มีทางออ กหรือทางลง แม้ส่วนลึกด้านลบของใจคนอย ากเอาคืนให้สาสม คุณจะดีใจที่เอาชนะตัวเองได้ แม้มันจะย ากสักเพียงใดก็ต าม

6. ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องปรักปรำใคร เพราะทุกก้าวที่คุณเดินในวันนี้ ถูกเลือ กด้วยตัวเอง จากเมื่อวาน ฉะนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป คิดพิจารณาก่อนสักนิด ว่าหากพรุ่งนี้ต้องตบหน้าตัวเองจะ เ จ็ บ สักแค่ไหน

7. ทุกคนต่างก็รู้ตัวดีว่าต้องการอะไร แต่ไม่เสมอไปว่าทุกคนจะกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ออ กมาได้วันหนึ่งคุณจะเข้าใจ การเป็นคนปากกับใจตรงกันนั้น มันต้องเข้มแข็งสักเพียงใด

8. การมาของคนบางคน ช่วยเปิดต าของคุณให้สว่างขึ้น ฉะนั้น ทนให้ได้กับคำลวง ทนให้ได้กับการกระทำที่เสแสร้ง ทนให้ได้กับการถูก โ ก ห ก ลืมให้ได้กับคำสัญญา วางให้ได้กับทุกเรื่องราว

9. ว่ากันว่า ไม่พบปัญหา ปัญญาไม่เกิด ทุกครั้งที่โชคชะต า ต้องการสอนให้คุณโตขึ้น โชคชะต ามักพาเรื่อง แ ย่ ๆ คน แ ย่ ๆ มาสอนคุณเสมอ

10. ทางเดินของชีวิต อาศัยเท้าของตัวเองเหยียบย่างไปทีละก้าว คนที่ปกป้องคุณได้ ก็คือตัวคุณเองและคนที่ ทำ ร้ า ย คุณได้ก็คือตัวคุณเองอีกเช่นกัน

11. ถนนบางเส้นดูเฉยๆ เหมือนใกล้ แต่พอเดินจริงๆ กลับไกล คนที่ข า ดความอ ดทนจะเดินไป ถึงจุดหมายได้อ ย่ างไร ชีวิตของคนเรา ที่อยู่ได้จนถึงวันนี้ ครึ่งคือคือความจริง อีกครึ่งหนึ่งคือความฝัน

12. อ ย่ าทำตัวชอบพึ่งพาใครเขาไปทั่วจนกล า ยเป็นนิสัย เพราะวันใดที่ใครคนหนึ่งจากไป ความรู้สึกของคุณมันไม่ได้สูญเ สี ย ใครคนใดคนหนึ่งไป แต่คุณกำลังสูญเ สี ย ที่พึ่งทางใจไป ฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง เมื่อย ามไม่มีใครคุณก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้

13. สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไป อ ย่ าฝังทุกสิ่งลงในพื้นที่ของหัวใจ ฝึกเป็นคนใจดำฝึกเป็นคนยืนด้วยตนเอง ฝึกยิ้มให้กับวันเวลาที่ เ ล ว ร้ า ย ฝึกทิ้งความรู้สึกที่คอย ทำ ร้ า ย หัวใจตัวเองให้บอบช้ำ

14. อ ย่ าทำให้ตัวเองต้องเ สี ยใจในภายหลัง ตอนที่มีกำลังแต่ไม่ยอมลงมือทำ ตอนที่อย ากลงมือทำแต่กลับไม่มีกำลัง

15. ความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ผู้คนรอบข้างชื่นชม หรือสรรเสริญคุณ แต่อยู่ที่คนรอบข้างต้องการคุณและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ อ ย่ าเป็นคนประสบความสำเร็จ ในชีวิตที่ไม่มีใครอย ากจะอยู่เคียงข้างคุณ

ที่มา นุสนธิ์บุคส์    verrysmilejung