15 ผลไม้ไม่ควรนำมาไหว้บูช า จะนำพาชีวิตตกอับ ไม่เจริญรุ่งเรือง

การนำผลไม้มากราบไหว้บูช าสิ่งศักดิ์ภายในบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนนิยมทำเพราะเชื่อว่าการนำผลไม้ที่ชื่อมงคลต่างๆ มาไหว้จะทำให้คนในบ้านนั้น มีชื่อเสียงตามผลไม้ที่เรานำมาบูช า แต่ก็ยังมีผลไม้บ้างชนิดที่คนโบราณเชื่อว่าไม่ควรนำมาไหว้บูช า เพราะจะทำให้ตกต่ำ กับบทความ 15 ผลไม้ไม่ควรนำมาไหว้บูช า จะนำพาชีวิตตกอับ ไม่เจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้าง

1 ลางสาด

เ ชื่ อ กันว่า เป็นผลไม้ที่มี ย า ง ทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่อง ยุ่ ง ย า ก วุ่ น ว า ย

2 ละมุด

เชื่อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิดๆ ซ่อนๆ

3 มังคุด

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ๆ ด้วน ๆ ไม่โดดเด่น

4 พุทรา

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา

5 มะเฟือง

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สัก อ ย่ า ง

6 มะไฟ

เ ชื่ อ กันว่าทำอะไรแล้ว มักต้อง เร่งๆ รีบๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

7 น้อยหน่า

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักมี ปั ญ ห า อุปสรรค เล็กน้อย จุกๆจิกๆ อยู่เสมอๆ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

8 น้อยโหน่ง

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบรูณ์ เพียงน้อยนิด มีอุปสรรค ปั ญ ห า ไม่สมบรูณ์แบบ

9 มะตูม

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับ ชื่อที่ตู ม อ ยู่ตลอ ด ไม่ก้าวหน้า ไปไม่ได้ไกล

10 มะขวิด

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะประสบ ปั ญ ห า วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ข า ดโน่น ข า ดนี่เสมอ

11 ลูกจาก

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

12 ลูกพลับ

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงานต้องโดนเก็บ ใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้า

13 ลูกท้อ

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

14 ระกำ

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

15 กระท้อน

เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว สิ่งที่ดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออ กไป กลับสะท้อน มายังจุดเดิม

ที่มา showbizinfoo.com, horoscopedaily99