15 หลักคิดของคนร ว ย ใช้สร้างความมั่นคง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดของคนร ว ย กับบทความ 15 หลักคิดของคนร ว ย ใช้สร้างความมั่นคง ไปดูกันว่าคนร ว ยมีหลักคิดอย่ างไรในการสร้างความมั่นคงให้ชีวิต

1 คนร ว ยคิดถึงทางออ กที่ชนะเท่านั้น

ก่อนจะลงมือทำพวกเขาจะวางแผนใช้เวลากว่า 80% ในครุ่นคิดถึงทางออ ก วิธีการในการที่ จะ ส ร้ า งความสำเร็จ พวกเขาจะปิดทางแพ้ให้เกือบทุกประตู คงเหลือทางออ กแค่การชนะ ถึ ง เ ป้ า ห มายเท่านั้น เมื่อคิดเสร็จสรรพพวกเขาก็ใช้เวลาลงมือทำแค่ 20% ก็มันจะได้ ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมกว่า 80%

2 คนร ว ยเชื่อว่าชะต าชีวิตเขาเลือ กเอง ไม่พึ่งโชคชะต า

เขาไม่เคยคิดท้อ ต่อว่าโชคชะต าตัวเอง แม้ว่าหล า ยคนเกิดมาในฐานะที่ย ากจนในตอนต้น แ ต่ พ ว กเขาเชื่อว่า ‘ พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ ‘ ลงมือทำ กุมดวงจะต าของตัวเองด้วย 1 ส ม อ ง 2 มือ 2 เท้า ไ ม่ ห วั งพึ่งโชคชะต า เทวดาองค์ใดมาประทานพร เขายอมแลกเหงื่อแทน น้ำมนต์ เพื่อที่จะสร้างฐานะ ความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้น

3 คนร ว ยมีหัวค้าข า ย ทำธุรกิจตั้งแต่เล็ก

พ ว ก เขามักฉายแววความเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังเล็ก ชอบค้าข า ย คิดโน่น ทำนี่ที่เป็นธุรกิจได้ ทำ เ งิ น ไ ด้ แ ม้ เ พี ย งบาท สองบาท เขาก็มองเห็นโอกาสและรู้วิธีการในการที่จะแปลง สิ่งของที่เขามีให้มีมูลค่า นำมาค้าข า ยเป็นเงินได้อย่ างไรรู้จักที่จะต่อรอง เพื่อให้ประโยชน์ ทั้งสองฝ่าย

4 คนร ว ยไม่คิดเล็กคิดน้อย คิดการใหญ่เท่านั้น

คิดเล็กกับคิดใหญ่มันก็ใช้ ส ม อ ง เหมือนกัน ไหน ๆ จะคิดแล้วก็คิดให้มันใหญ่ ทำแล้วก็ ให้มันใหญ่ไปเลย จะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีคิดจะไปถึงดวงจันทร์ แม้ยังไม่ถึงก็ยังอยู่ท่าม กลางดวงดาว หากคิดแค่ปากซอย ก็คงอยู่ได้แค่ประตูหน้าบ้าน

5 คนร ว ยไม่แคร์อุปสรรค สนใจแต่เป้าหมาย

ทำ อะไ รไม่มีอุปสรรคนั้นไม่มี ทุกสิ่งอย่ างมีปัญหารออยู่ตรงหน้า หากขับรถเจอหลุม เจอ ก้อนหินวางอยู่บนถนนเราจะหยุดไม่ไปต่อหรือ ขับรถหลบมันไปเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย หรือจอ ดรถไม่ไปต่อ เช่นเดียวกัน ถ้าเรามัวสนใจแต่อุปสรรคก็ย ากที่จะไปถึงเป้าหมาย

6 คนร ว ยไม่อิจฉาต าร้อนความสำเร็จของคนอื่น กลับชื่นชมมองเป็นแบบอย่ าง

ค น ร ว ยไม่ชอบนินทาว่าไม่ดีให้คนอื่น ไม่อิจฉาต าร้อนหากใครเขา ดีกว่า ร่ำร ว ยกว่ากลับกัน เขาต่างชื่นชมในความพย าย ามชื่นชมในความสำเร็จของกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน

7 คนร ว ยลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อม เ พ ร า ะความพร้อมมันไม่มี

แม้รู้ว่า เ สี่ ย ง พวกเขาก็พร้อมที่จะลุย เ พ ร า ะเขาคิดมาดีแล้วว่ามันคุ้มค่าที่จะลองเขา ไม่รอให้ทุกอย่ างพร้อม เขาสร้างความพร้อมไปด้วยกันขณะที่ลงมือทำ

8 คนร ว ยมีแผนการ แผนสำรอง ในการทำธุรกิจ

ถ้าเล่นหมากฮอท หมากรุก พวกเขาอาจจะยอมให้เราโดนกินเบี้ย กินเรือไปในช่วงแรก แต่ พอถึงเวลาเขาก็จะกินกลับแบบ 3-4 ทอ ดเข้าฮอท กินเรียบกันเลยทีเดียว รูปแบบการทำ ธุรกิจเขาออ กแบบให้มีแผนการ 1 2 3….. ชัดเจน แผนสำรองเป็นอย่ างไร โอกาสที่จะ พลาดมีน้อย และพลาดแบบ เ จ็ บ ตัวล้มละล า ยก็แทบจะไม่มี

9 คนร ว ยไม่คิดลบ ทุกอย่ างเป็นไปได้เสมอ

พวกเขาไม่มีความ ‘ เป็นไปไม่ได้ ‘ หรือ ‘ ทำไม่ได้ ‘ ในพจนานุกรมชีวิตของพวกเขาทุกอย่ าง เป็นบวก มีโอกาสที่จะสำเร็จ มีช่องทางให้มันเป็นไปได้ แม้สิ่งนั้นจะยังไม่มีใครทำก็ต าม

10 คนร ว ยสร้างความมั่งคัง มากกว่าความมั่งมี

พวกเขามักสร้างกระแสเงินสด สร้างท รั พ ย์สินที่ก่อให้เกิด Passive Income มากกว่าการ สร้า งความร่ำร ว ย ที่อู้ฟู่ ไฮโซ โอ้อวด ความมั่งมี เขาจะสะสมความมั่งคั่งในรูปแบบของ ท รั พ ย์สินย์ มากกว่าห นี้สิน

11 คนร ว ยจะแลกเปลี่ยนความคิด กับเพื่อนฝูง เป็นสมาคมการค้า พันธมิตร

เป็นคนแบบไหนก็มักจะพบเจอแต่คนแบบนั้น ความคิดเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน การ บ อ ก ต่อความคิดย่อมได้รับความรู้ตอบ พวกเขาไม่ได้ตั้งวงดื่ม เ ห ล้ า เล่าความซวย แ ต่ พ ว กเขานั่งจิบไวท์คุยเรื่องอนาคตที่รุ่งโรจน์ พวกเขาไม่ได้คิด เป็นคู่แข่งคู่แค้น แต่เขามองหาคู่ค้า พันธมิตร

12 คนร ว ยรู้จักคุณค่าของเงิน หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น บริหารเงินตลอ ดเวลา

ไม่ใช้จ่ายเงินโดยไม่เห็นคุณค่า เ พ ร า ะเขาเข้าใจว่าเงินไม่ได้มาง่ายดาย เขาจึงใช้จ่าย อย่ างรอบคอบ บริหารเงินทุกบาททุกสต างค์ที่ได้มาอย่ างรู้คุณค่ามากที่สุด

13 คนร ว ยนำเงินไปลงทุนต่อเงิน ไม่ใช่นำเงินซื้ อความฟุ่มเฟือย

คนร ว ยนำเงินไปลงทุนต่อเงินก่อน แต่คนจน มักนำเงินไปซื้ อความฟุ่มเฟือยก่อน เรียกว่า ค น ร ว ยยอมอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน เขายอมกัดก้อนเกลือในวันนี้เ พ ร า ะได้มีโอกาสกิน หู ฉ ล า มในวันหน้า ทว่าคนจนเลือ กที่จะกินเป็ดปักกิ่งในวันนี้ เพื่อ กิน มาม่าในวันหน้า อย ากร่ำร ว ยต้องศึกษาวิธีการลงทุนให้มาก

14 คนร ว ยหมั่นศึกษาหาความรู้ตลอ ดเวลา

ยิ่ ง ร วยยิ่งถ่อมตนในความรู้ แต่ยิ่งจนยิ่งอวดฉลาด ในความไม่รู้ คนร ว ยศึกษาหาความรู้ ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจากการอ่าน การแลกเปลี่ยนความคิดยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ความ เ สี่ ย ง เ ข า น้อยลงเท่านั้น เ พ ร า ะเขารู้ว่า การลงในความรู้นั้นใช้เงินทุนต่ำกว่า การ ล้มเหลวในการลงทุนเ พ ร า ะความไม่รู้ กล า ยเป็นบทเรียนร า คาโครตแพง

15 คนร ว ยยิ่งร ว ยยิ่งเรียบง่ายไม่โก้หรู ใช้ชีวิตสมถะ พอเพียง

คนร ว ย ไม่อวดรถเบนส์ รถสปอร์ต โชว์ความมั่งมีให้เป็นตัวอวด แต่เขากลับใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย สบาย ๆ ทุกอย่ างอยู่บนความพอเพียงไม่เอาความโลภมานำมาชีวิตแต่เขา เ อ าความพอ ดี เอาชนะความโก้หรูเขาเชื่อว่าท้ายสุดของความร่ำร ว ยหาใช่ เงินทองเพียง อ ย่ า ง เ ดี ย ว แต่ชีวิตที่เป็นชีวิตที่เลือ กได้ ต่างหากคือสิ่งที่เขาต้องการ สุ ข ภ า พ ที่ดี คร อ บครัวที่ดี สังคมที่ดี นี่ต่างหากที่จะสร้างความยั่งยืน ให้กับตัวเขาเอง และเงินทองที่ พวกเขาอุตส่าห์ใช้ความพย าย ามมาทั้งชีวิต

เป็นไงครับ กับ 15 บทสรุป ความคิดของคนร ว ย เบื้องต้น คงพอเป็นแนวทางในการ ‘ สร้าง ท า ง เดิ นใหม่ ‘ ให้กับพวกเรานะครับ ผมเชื่อว่านี่คือ ‘ ทางแยก ‘ ที่เราจะเลือ กเดินในจุด ‘ Start ‘ ชีวิตใหม่นะครับ

หากความคิดเรายังคิดแบบคนจน มันก็จะพาให้เท้า เราเดินไปหาความ ‘ ย ากจน ‘ ทว่า หากเราคิดถูกคิดแบบคนร ว ยทั้งแต่ต้น ก้าวเท้าแรกที่เราเดิน มันก็ทำให้เรา ‘ ร่ำร ว ย ‘ แล้วหละครับ

ที่มา kha-yam