15 แนวคิดเก็บออมเงิน ไว้ใช้ย ามแก่ ชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการหรือแนวทางการออมเงิน เพื่อไว้ใช้ในย ามชีวิตแก่เฒ่า กับบทความ 15 ไปดูกันว่าจะต้องออมเงินอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นอยู่อย่ างสุขสบาย ไม่ลำบากลูกหลาน

1 เรียนรู้จากการลงทุ นของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ น ต้องเคยข า ดทุนเป็น เรื่องปกติอาจเคย ติ ด หุ้นวงใน มาเกือบสิบปี เพิ่งจะขา ยได้ไม่ต้องเลิกลงทุ น ในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้น ในแบบที่เคยเจ็ บ มาก่อน

2 เก็บเงินล้านบาทเเรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้ วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้อง จน มีล้านบาทแรก ได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย า กมากนัก ประกอบกับเรามี ทุนล้านแรกเอาไป ต่อยอ ดความมั่งคั่ง

3 จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ควรให้รางวัลตัวเอง ในแต่ละปี ไม่เกิน 30% ของเงินโบนัสแล้ว ในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้ เราจะมีความสุข ในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

4 ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอ ย า กของตนเอง โดยทยอยซื้ อของ ชิ้นใหญ่ อ ย่ าซื้ อทีเดียว ติ ด ๆกัน เช่นโทรศัพท์มือถือ แพคเกจเที่ยว และรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆกัน เพราะความอ ย า กของคนเรา ไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้ อของ ที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อ ย่ าไปซื้ อมัน

5 จงเลือ กทำงานที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสม กับตัวเองมัน ช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโต ได้เร็วที่สำคัญ ควรเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่ งเสริมให้เรา ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

6 หัดลงทุ นเพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ย เป็นรายได้หลักก็ได้ เช่นลงทุ นในหุ้น กองทุนรวม ตราส า รทุนทองคอนโด และขา ยของออนไลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

7 ลดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้ าน เพื่อลด ด อ ก เบี้ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบ ไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัด ไปปีละแสนบาทเลยล่ะ

8 ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อ ย่ า ใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำ จ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพราะได้ส่วนลด คะแนนสะสมได้เงินคืนกลับ มาดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวน และเลือ กใช้บัตร ที่ให้ส่วนลดมากที่สุด

9 เริ่มบันทึกการเติบโตของท รั พ ย์สินและรายได้ทุกๆ ปี

การบันทึกช่วยให้ เราเห็นจุดบกพร่อง ว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทาง ไปสู่เป้าหมายได้แก่ การเติบโตของรายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการลงทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิน

10 ออมเงินแบบอื่นนอ กจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงิน ทางเลือ กได้แก่ พันธบัตร รัฐบ าล หุ้ น กุ้กองทุ น รวม และประกั น ชีวิตเป็นต้น อ ย า กเเนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

11 ระวัง วิ ก ฤ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จให้ดี

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ ง วิ ก ฤ ติ เเฮมเบอร์เกอร์ ทำให้คนร ว ย จนลงในพริบต า ความรู้เศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจร เ ศ ร ษ ฐ กิ จที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันตลอ ด การสังเกตดัชนี ชี้วัดทางเศรษฐกิจมันช่วยให้ลงทุ น ถูกจังหวะและความเ สี่ ย งไม่สูง

12 จงเลือ กท รั พ ย์สินที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้ านและรถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุน จมจนกว่าข ายออ กไปเ ราควรเลือ กบ้ านในทำเลดี ร า ค าคุ้มค่า อีกอ ย่ า ง คือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการ มาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อเลือ กรถรุ่น ที่เป็นที่นิยม ของตลาดคุ้มค่า และไม่เสี ยบ่อย

13 เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การ ก ู้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมาก จากเงินลงทุ นน้อย เช่น ผมลงทุ นคอนโด ย่ า น พระราม 9ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ร า ค า 1.8 ล้าน โดยใช้เงินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กุ้ธนาคาร ผ่ อ นจ่าย เดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้ เดือนละ1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ขา ยกันในเว็บไซต์ร า ค า 2.8 ล้านบาทหากขา ยไป จะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ากับยอ ด ผ่ อน อีกด้วยนะ

14 ศึกษาหาความรู้การเงินให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บบอร์ดแฟนเพจยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึง ความรู้มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึก ซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

15 จงเลือ กนำเงินไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ น ต้องใช้เวลา และมีโอกาสข า ดทุน และถ้าข า ดทุนจริง เราจะได้ไม่ เดือ ดร้อน มากนั กควรกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่าย อ ย่ า ง น้อย 12เดือนส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ น ได้สักวันหนึ่งการมี อิสรภาพทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การ อ ย า กจะทำอะไร ก็ได้ที่เราอ ย า กทำโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอ ย่ าง สม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงานเชื่อว่าทุกคนทำได้

ที่มา tamnanna, verrysmilejung, sabuyjaijung