16 ข้อ ทำบุญด้วยใจ ทำได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด

วันนี้เราจะชวยคุรไปทำบุญ แบบฉบับที่ไม่ต้องไปทำบุญที่วัด กับบทความ 16 ข้อ ทำบุญด้วยใจ ทำได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด ไปดูกันว่ามีการทำบุยด้วยวิธีไหนบ้างที่ได้บุยเหมือนที่คุณนั้นไปทำที่วัด

การทำบุญ คือ การที่ตัวเรานั้นเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ในที่นี้ให้สิ่งของ ความรัก ความรู้ ความใส่ใจ ความสำคัญ ให้โอ กาส การให้อภั ย ให้ธรรมะ มีจิตใจที่ดีให้กับผู้อื่น

ในปัจจุบันนี้กิจวัตรประจำวันของคนเรา ก็มีมากมายหล า ยอย่ างมากที่จะไม่ค่อยได้มีเวลาเดินทางไปทำบุญที่วัด แถมบางคนยังมีความเข้าใจผิดที่ว่า การทำบุญคือ การไปวัด ใส่บาตร

ถวายสังฆทานเพียงอย่ างเดียว จึงไม่ค่อยได้มีเวลาที่ทำบุญ แต่แท้จริงแล้วนั้นการทำบุญไม่ใช่แค่นั้น การทำบุญแบบง่ายๆที่ตัวเราก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปวัด เรามาดูกันว่าสามารถทำอะไรได้บ้ า ง

16 วิธีเพิ่มบุญให้ตัวเอง

1 สิ่งของเหลือใช้สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้ หากเรามีมากการแบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่ างเช่นเสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ กระเป๋า สิ่งต่างๆเหล่านี้มอบให้กับผู้อื่นที่เขาต้องการจะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์

2 ตัวเราดูแลพ่อแม่ ปู่ย่ า คุณต าคุณย ายที่อยู่ในบ้ า นให้ท่านมีความสุข พ่อกับแม่เปรียบเสมือนพระประจำบ้ า นอย่ าทำให้ท่านทั้งสองมีความเดือ ดร้อนใจ หรือเป็นทุ ก ข์ใจ หากมีโอ กาสหาเวลาไปเที่ยวซื้ อของฝาก ซื้ ออาหารที่มีประโยชน์มาให้ท่าน เท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดแล้ว

3 ตื่นเช้าสักหน่อยก่อนไปทำงานให้ตักบาตรในตอนเช้าๆ รู้จักการให้มากกว่าการรับ แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขที่เป็นผู้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

4 ก่อนนอนสวดมนต์วันละ 1 บทสร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์ ให้พระธรรมเป็นตัวช่วยในการขัดเกลาจิตใจของตนเองให้มีความบริสุทธิ์ ให้มีความสงบมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นบทสวดแบบง่ายๆอย่ างการแผ่เมตต าหรือบทสวดอิติปิโส แต่ถ้ามีเวลามากหน่อยก็ให้สวดพระคาถาชินบัญชร 1 จบ

5 พระพุทธรูปในบ้ า นถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว อาหารคาวหวานหรือว่าจะเป็นดอ กไม้พวงมาลัย หมั่นดูแลในการเช็ดทำความสะอาด ไม่ให้มีฝุ่นจับ ไม่ให้ดอ กไม้แห้ง

6 การนั่งสมาธิอย่ างน้อยเป็นเวลา 5 นาที แบ่งเวลาเพียงวันละ 5 นาที ฝึกอยู่กับตนเองด้วยการนั่งสมาธิ สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นการเสียเวลา

7 ใน 1 สัปดาห์เว้นการกินเนื้อสั ต ว์ 1 วัน จะได้ทั้งบุญและยังได้สุ ข ภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน

8 มีการพูดคุยในเรื่องของธรรมะ เปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราได้รู้จักธรรมะในแง่มุมอื่นๆจากคนอื่นๆได้มากขึ้น

9 ทำบุญกับพระสงฆ์ ในระหว่างการเดินทาง เช่น หากเรามีการเดินทางและพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ หากเราต้องการที่จะทำบุญ ขอเสนอ ตัวไปขับรถส่ งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรืออาจจะถวายเป็นปัจจัยผ้าไตรจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ ออยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆ พอดี

10 คนรอบข้างที่มีเรื่องที่เดือ ด ร้อนใจให้ความช่วย เหลือเขาด้วยความเต็มใจ ต ามกำลังความสามารถที่ตัวของเราจะพอทำได้ หรือเห็นคนแก่เดินข้ามถนนให้เราช่วยหรือ การให้เงินสำหรับผู้ที่ไม่มี เราพอสามารถที่จะแบ่งให้กับผู้อื่นได้โดยที่เราไม่เดือ ดร้อน

11 คอยช่วยให้คำแนะนำที่ดีให้กับผู้ที่มีความทุ ก ข์ใจ โดยที่ตัวเราเองนั้นไม่สร้างความเดือ ดร้อนให้กับตัวเองด้วย

12 ช่วยคนที่เขาเดินข า ยของมาข า ยกับเรา เราอาจจะมองว่าสิ่งของเหล่านั้นบางอย่ างเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือบางอย่ างเราก็ไม่ได้อย า กได้ แต่ถ้าเรามีกำลังพอที่จะช่วยการช่วยซื้ อของในครั้งนี้ ก็เหมือนเป็นการทำบุญที่ดีอย่ างห นึ่ ง

13 ดูแลสั ต ว์เลี้ยงที่บ้ า นเป็นอย่ างดี ไม่ใช่เพียงเลี้ยงไปวันๆ เราจะต้องมีการดูแลให้อาหาร ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเรียบร้อย หมั่นพูดคุยมอบของพิเศษให้กับเขา อย่ าคิดเพียง แค่ว่าเขาเป็นเพียงสั ต ว์เลี้ยงเท่านั้น

14 จานช ามต่างๆที่เรากินอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ควรล้างในทันทีหรือถ้าหากว่าไม่มีเวลาจริงๆอย่ างน้อยก็ให้ล้างเอาเศษอาหารออ กให้หมด ก่อน เพราะไม่อย่ างนั้น มดจะขึ้น แล้วเวลาที่เราราดน้ำไปทั้งๆที่มีมดอยู่ซึ่งนั่นจะเป็นการที่เราทำ ร้ า ยแบบไม่ได้ตั้งใจ

15 ถือศีล 5

16 การอภั ยทาน แม้จะเป็นสิ่งที่ย ากที่สุดที่เราจะสามารถทำได้ แต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะทำได้ การอภั ยทานคือ การไม่ผูกโ ก ร ธไม่คิด ร้ า ยต่อผู้อื่น ซึ่งเมื่อเราทำได้เราจะได้บุญกุศลที่แรงและสูงมาก และจะทำให้ตัวเรามี ความสุขที่แท้จริง

การทำบุญด้วยตัวเองทั้ง 16 ข้อนี้ เห็นกันไหมล่ะคะว่าเราสามารถทำได้ในทุกที่ และทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปวัดเลย ในบางทีอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่เมื่อได้ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจ ทำให้เรามีความสุขที่มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

ที่มา postsod