16 วิ ธีสร้างบุญให้ตัวเอง ทำได้ทุกที่ ทำแล้วชีวิตดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสร้างบุญให้กับตัวเองตอนรับปีใหม่ เพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่การงาน การเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่มีวันหยุด กับบทความ 16 วิ ธีสร้างบุญให้ตัวเอง ทำได้ทุกที่ ทำแล้วชีวิตดี ไปดูกันว่าจะต้องทำบุญด้วยวิธีการอย่ างไรบ้าง เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของเพื่อนๆ

ทำบุญใส่บาตรเข้าวัดเข้าวา หล า ยคนอาจจะมีความเข้าใจว่า วิธีการทำบุญนั้นนั่นคือ การใส่บาตรการเข้าวัด ไหว้พระ แต่จริงแล้ววิธีการสร้างบุญการทำบุญให้กับตนเองนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่วัดเพียงอย่ างเดียว เพราะการทำบุญนั้นเราสามารถทำได้ในทุกสถานที่และทำได้ในทุกๆเวลา

1 คำว่าให้อภั ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเรานั้นจะสามารถทำได้ เมื่อเราทำแล้วตัวเราจะได้รับบุญกุศลและทำให้ตัวเราพบเจอความสุขได้อย่ างแท้จริง

2 ดูแลพ่อแม่ ครอบครัว คนที่เลี้ยงดูให้ท่านได้มีความสุข ท่านทั้งสองนั้นเปรียบเสมือนพระประจำบ้ า นที่เราควรจะดูแลและให้ความสำคัญอย่ างมาก อย่ าให้ท่าน มีความทุ ก ข์ใจ หากมีโอกาสพาไปเที่ยว พาไปทานอาหาร พาไปทำบุญสร้างความสุข เป็นคนดีให้ท่านทั้งสองได้ภูมิใจ สิ่งเหล่านี้ที่เราทำนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราทำได้ในทุกๆวัน

3 ในทุกๆวันตื่นเช้าสักนิดเพื่อที่จะใส่บาตรในตอนเช้าๆ อาจจะซื้ อเป็นกับข้าวสำเร็จรูป หรือจะทำเอง ใส่บาตรในทุกวัน จะทำให้ชีวิตของคุณนั้น มีความสงบมีความสุขและเป็นการสะสมบุญให้กับตัวเรา

4 หมั่นสวดมนต์วันละ 1 บท นั่งสมาธิวันละ 5-10 นาที สวดมนต์แบบง่ายๆเป็นบทสั้นๆ แผ่เ ม ตต านั่งสมาธิ มีจิตใจที่ไม่วอ กแวก ทำอย่ างเป็นประจำ จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นพบความสงบและพบความสุข

5 ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว อาหารคาวหวาน ดอ กไม้สดให้กับพระพุทธรูปที่บ้ า น พระพุทธรูปประจำบ้ า น ที่ได้เคารพและนับถือ

6 นั่งสมาธิอย่ างน้อยวันละ 5-10 นาที ในช่วงเวลาเช้าหรือในช่วงเวลาก่อนนอน การนั่งสมาธินั้นจะทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความสงบนิ่ง ไม่คิดวอ กแวก จะช่วยสร้างสมาธิสร้างสติปัญญาให้กับตนเอง

7 ไม่กินเนื้อสั ต ว์ 1 วันต่อ 1 สัปดาห์ จะทำให้ตัวเรานั้นได้บุญและยังได้สุ ข ภาพที่ดีด้วย ทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ เลือ กทานอาหารที่ได้ให้ประโยชน์

8 พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้พระธรรมซึ่งกันและกัน ให้คำปรึกษาที่ดี ให้ตัวเรานั้น มีความรอบรู้และยังเป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่น ให้คนรอบข้าง ได้นำเรื่องราวที่ดีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

9 ในระหว่างการเดินทาง เช่น หากขับรถเจอพระที่ยืนรอรถ อาจจะอาสาพาไปส่ งยังสถานที่หรือเป็นทางผ่ า น ทำบุญด้วยการถวายผ้าไตร ผ้าจีวร

10 คนรอบข้างที่มีเรื่องให้เราพอช่วย เหลือหากเราช่วย เหลือได้ก็ช่วยด้วยความเต็มใจ ต ามกำลังที่เราจะสามารถทำได้ อย่ างเช่น ไปพบเจอคน มีอายุที่กำลังจะข้ามถนนเราก็ช่วยพาข้าม หรือให้เงินทองให้สิ่งของที่เรามีมาก มอบให้กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

11 ให้คำแนะนำต่างๆกับคนรอบข้างกับผู้ที่มีความทุ ก ข์หรือคนที่เข้ามาขอ คำแนะนำจากเรา โดยที่ตัวเรานั้นทำแล้วไม่ทำให้ตัวเองเดือ ด ร้อน

12 ช่วย เหลือซื้ อของคนที่นำของมาข า ยกับเรา คนที่ลำ บ า ก การทำเช่นนี้ก็เหมือนเป็นการช่วย เหลือเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน

13 ดูแลสั ต ว์เลี้ยงในบ้ า น การอาบ น้ำ ให้อาหาร ดูแลทำความสะอาดจั ดที่อยู่ให้เรียบร้อย พูดคุยสังเกตอาการ พาไปเที่ยว ไม่ใช่แค่ เราเอามาเฝ้าบ้ า นเอาไว้อย่ างเดีย วโดยที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจ

14 ทานอาหารเสร็จจานช ามที่อยู่ในอ่างล้างจาน ควรที่จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลย นำเศษอาหารออ กให้หมด หากเราวางเอาไว้อยู่แบบนั้นจะมี ม ดเต็มอยู่บนจานช าม บางทีที่เราราดน้ำลงไปก็ไม่ได้ตั้งใจ ทางที่ดีนั้นควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยดี

15 ถือศีล 5

16 ของต่างๆที่เรามีอยู่มากมาย ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือพอมีกำลังที่จะซื้ อให้และแบ่งกับผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อย่ างเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือ มอบให้กับผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์

เห็นไหมล่ะคะว่าบุญทั้ง 16 อย่ างนี้เราสามารถทำได้ในทุกที่ทำได้ในทุกเวลาโดยที่ไม่ใช่การเข้าวัดเพียงอย่ างเดียว เมื่อเราทำแล้วเป็นการสะสมบุญให้กับตนเอง เกิดเป็นความสุขชีวิตของเรา จะพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามา

ที่มา postsod