17 ต้นไม้เลี้ยงง่าย ปลูกในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ เพิ่มความสดชื่น

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่สามารถนำมาปลูกในบ้าน และในคอนโดของคุณได้ และยังเลี้ยงง่ายโตไว ที่สำคัญยังช่วยฟอ กอากาศให้บ้านของคุณนั้นสดชื่นตอนทั้งวันอีกด้วย กับ 17 ต้นไม้เลี้ยงง่าย ปลูกในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ เพิ่มความสดชื่น ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

ต้นไม้ฟอ กอากาศเป็นกระแสที่มาแรงในระยะที่ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณสมบัติที่นอ กจากจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยร่มรื่น สบ า ย ต า แล้ว ต้นไม้ฟอ กอากาศยังช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ดี เพราะปัจจุบันบ้านเรานั้น มีทั้งฝุ่นควัน ม ล พิ ษทางอากาศที่เข้าขั้นร้ า ย แ ร ง ไหนจะไฟป่า ไหนจะ P M 2.5

ทำให้การปลูกต้นไม้ฟอ กอากาศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีตั้งแต่ร า ค าหลักสิบไปจนถึงหลักหมื่นอีกด้วย ทั้งนี้บางชนิดก็มีชื่อที่เป็น มงคลเหมาะจะปลูกไว้ระดับบ้าน เป็นการถือเรื่องโชคลางได้อีกทางเช่นกัน โดยต้นไม้ฟอ กอากาศที่ได้รับความนิยม หาซื้ อไม่ย า ก มีดังนี้

1 เดหลี

ไม้ฟอ กอากาศที่ได้รับความนิยม ทำให้บ้านดูเย็น ร่มรื่น แถมยังร า ค าไม่แพงหลักร้อยต้นๆ หรือหากโตเต็มที่สวยงามอาจอยู่ในร า ค าหลักเกือบพัน ด อ กเดหลีมีสีขาวสะอาดต า ทั้งยังมีความหมายมงคลช่วยทำให้อ า ยุ ยื นย าว

2 ปาล์มสิบสองปันนา

มีลำต้นเล็ก และโตช้า ทั้งนี้หากเริ่มโตจะมีความสูงเฉลี่ยราวๆ 2 เมตร ดังนั้นจึงควรปลูกไว้นอ กช านบ้าน

3 เฟิร์นก้างปลา

ปลูกง่ายไม่ยุ่ง ย า กไม่ว่าจะลงดิน หรือปลูกในกระถาง แตกหน่อเร็ว

4 เฟิร์นดาบอ อ สเ ต ร เ รี ย

ปลูกในอาคารได้เพราะช่วยทำความสะอาดของอากาศภายในได้ดี อยู่ในพืชตระกูลเฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยก้านอ า นย า วถึง 1 เมตรอีกด้วย

5 เศรษฐีเรือนใน

ถือเป็นต้นไม้ฟอ กอากาศยอ ดนิยม เพราะแค่ชื่อที่เป็น มงคลก็ทำให้หล า ยคนอย ากปลูกไว้ประดับบ้านแล้ว เป็นพืชอวบน้ำ ก้านใบแถบสีเขียวขลิบขาวต ามขอบ และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

6 เขียวหมื่นปี ไม้เนื้ออ่อน

จัดอยู่ในกลุ่มพืชล้มลุกจำพวกว่าน สามารถโตได้มีความสูงถึง 1-2 เมตร

7 ปาล์มไผ่

มีลักษณะลำต้นคล้ายต้นไผ่ แต่จะสูงเพียง 1.5-2 เมตรเท่านั้น ใบเดี่ยว มีลักษณะเรียวแหลมสีเขียวมันสวยงาม สามารถดูดซับส า ร พิ ษในอากาศได้เป็นอ ย่ า งดี

8 ไทรย้อยใบแหลม

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง หากเจริญเติบโตเต็มที่สามารถสูงได้ถึง 5-15 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมได้สวยงาม ปลูกไว้เป็นร่มเงาให้กับ ตั ว บ้า นได้ดี

9 พลูด่าง

พืชไม้เลื้อยที่ปลูกง่าย มักพบเห็นในห้องน้ำอยู่บ่อยๆ เพราะสามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ สีสันสวยงามและฟอ กอากาศได้ดี

10 ห น้ า วั ว

ไม้ใบสวยเลี้ยงง่าย อยู่ในพืชตระกูลบอน โตได้ดีในอากาศที่ร้อน หรือร้อนชื้น จึงสามารถพบเห็นได้บ่อยในบ้านเราที่มีภูมิอากาศเหมาะสม และมี ร า ค าไม่แพงด้วย

11 เศรษฐีเขียว เศรษฐีไซ่ง่อน

ไม้ประดับที่สามารถปลูกได้ทั้งภายในและภายนอ ก ช่วยดูดส า ร พิ ษในอากาศและเป็นไม้คลุมหน้าดินได้ หากปลูกบริเวณนอ กบ้าน ขอบใบเรียบและมักจะตั้งชี้ขึ้น

12 ต้นจั๋ง

ไม้ฟอ กอากาศตระกูลปาล์ม สวยงามทนทาน ไม่ต้องการน้ำมาก แต่ต้องการแสงแดดพอควร เป็นเหมือนเครื่องฟอ กอากาศต ามธรรมช าติที่ไม่ได้มีดีแค่สวยงาม

13 เยอบีร่า

ไม้ด อ กสีสันสวยงาม สามารถดูดส า ร พิ ษในอากาศได้ดี และคายความชื้นสูง มีลักษณะต้นเป็นกอเตี้ย และมีด อ กสีสันสวยงามแตกต่างกันไป ภ า ษ าด อ ก ไม้เยอบีร่ายังหมายถึงความสนุกสนานร่าเริงอีกด้วย

14 วาสนา

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มักมีปลูกต ามความเชื่อของคนไ ท ย มาตั้งแต่โบราณ แตกกิ่งแขนงสวยงาม ลำต้นสามารถสูงได้ราวๆ 4-10 เมตร ปล า ยใบแหลม และมีสีเขียวล า ยเหลือง หรือขาวอมเขียวเป็นใบด่างหลากหล า ยส า ย พั น ธุ์ มีร า ค าดี

15 ตีน ตุ๊ ก แ ก ฝ รั่ ง

พืชตระกูลไม้เลื้อย ไม้เถา ลักษณะใบมี 3-5 แฉก มีถิ่นกำเนิดแถบสแกนดิเนเวีย หรือรั ส เ ซี ย มักจะอาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ หรือปลูกให้ขึ้นบนกำแพงดูสวยงาม ดูดซับส า ร พิ ษในอากาศได้ดี

16 ลิ้ น มั ง ก ร

เป็นไม้ล้มลุกที่มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ตั้งตรง ช่วยดูดความชื้นในอากาศ และก๊า ซ คาร์บ อ นได อ๊ อ กไ ซด์ได้ดี ทั้งยังสวยงามเหมาะจะปลูกประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วย

17 เข็มใบอ่อนขอบแดง หรือเข็มริมแดง

ไม้ประดับดูดส า รพิ ษที่มีลักษณะใบเป็นเหมือนเข็ม แต่ไม่แข็ง ใบอ่อนช้อยรูปทรงแ ป ล ก ต า เป็นพุ่มแตกออ ก

ต้นไม้ฟอ กอากาศนั้น ไม่จำเป็นต้องมีร า ค าแพง เพียงคนเลี้ยงหมั่นดูแลใส่ใจ รดน้ำ และโดนแสงแดดอ ย่ า งพอเพียง เท่านั้นก็จะได้ทั้งอากาศบริสุทธิ์ และความร่มรื่นจากไม้ที่ปลูกทั้งสบายต า สบายใจได้อีกด้วย

ที่มา krustory