19 ลักษณะของคู่รัก ที่เกิดมาเป็นคู่กันตั้งแต่ช าติปางก่อน

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในคู่แท้ สักวันวันเวลาจะหมุนให้คู่แท้มาเจอกัน และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 19 ลักษณะของคู่รัก ที่เกิดมาเป็นคู่กันตั้งแต่ช าติปางก่อน ไปดูกันคนที่เกิดมาคู่กันจะมีลักษณะอย่ างไร

หากเราเกิดมาเพื่อรักใครสักคน เราจะรู้สึกดีกับเขาอย่ างบอกไม่ถูก คนที่เกิดมาเพื่อเรานั้นก็คือคนที่เวลาเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุข และคนๆนั่นจะไม่คิดที่จะทำให้เราเป็นทุ ก ข์หรือต้องเสียใจเลย นั่นเรียกว่า ‘คู่บุญคู่แท้’ คือคู่ที่เกิดมาเพื่อรักกัน และเป็นชีวิตคู่

ของกันและกัน ซึ่งเราจะสัมผัสได้เองเมื่อเราต้องเจอใครสักคน ที่เราคิดว่าใช่และพร้อมที่จะฝากชีวิตทั้งหมดของเราเอาไว้ที่เขา เคยเจอไหมคนที่คุณคิดว่าเขามีความคิดตรงใจกับคุณทุกอย่ าง เคยเจอไหมคนที่คุณสามารถไว้ใจเขาได้ โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอ

เคยเจอไหมคนที่คุณรู้สึกหลงใหลเขา โดยที่เขาไม่ต้องหว่านเสน่ห์อะไรเลย หากคนเราเกิดมาเป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันง่ายๆหรอก ความรู้สึกมักจะนำพาให้คนสองคนได้มารักกันและรู้สึกดีต่อกัน จะสังเกตได้ว่าคนที่เกิดมาเป็นคู่กันนั้นมักจะรักและเข้าใจกัน

เวลามีปัญหาก็รู้จักการประนีประนอมและใช้เหตุผลในการพูดคุย ทำให้พวกเขาสามารถรักกันได้อย่ างย าวนานกว่าคู่อื่นๆที่ไม่นานก็เลิกรากันไป หากคุณเจอคู่แท้คู่บุญของคุณในวันนี้ ก็จงดูแลเขาเอาไว้ให้ดี อย่ าทำให้เขาเสียใจเด็ดข า ด

1 ไม่รู้สึกว่าอย ากคบใครอีกนอกจากเขา

แม้จะมีหนุ่มหล่ อเพีย บพร้อมสักแค่ไหน มาจี บคุณ คุณก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวหรือ อย ากจะนอกใจเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้ว และไม่มีใครทดแทนเขาได้เป็นยังไงกันบ้างคะ

2 รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อย่ างเต็มที่ ไม่รู้สึกต้องแอ๊ บหรือฝืนอะไรทั้งสิ้น คุณกล้าที่จะเผยข้ อเสียของคุณให้ัอีกฝ่ายรับรู้ไม่ต้องทำตัวในแบบที่อีกฝ่ายชอบเพื่อเอาใจเขา ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้ อีกฝ่ายเปลี่ย นตัวเองเพื่อความพึงพอใจของใครอีกด้วย

3 รู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ใกล้ๆ

หากเป็นคู่แท้ของกันและกันเ มื่อใดที่อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใจ มีความสุข ไม่ต้องคิดเยอะไม่รู้สึกอึ ดอั ด ความเครี ยดต่างๆ ที่พบก็มล ายห ายไปเพียงแค่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใจของกันและกัน

4 คุณมองเห็นอนาคตร่วมกัน

คุณมองเห็นอน าคตร่วมกันอนาคตที่มีกันและกันอยู่ ซึ่งหล า ยครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกกี่คนจะใช้ชีวิตคู่อย่ างไร ถ้าคุณนึกภาพออกนั่นแสดงว่าคุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคต

5 รู้สึกไว้ใจกันและกัน

คุณจะรู้สึกไว้ใจกันและกันและไม่รู้สึกหวาดระแวงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครเลย จะไม่รู้สึกว่าต้องต ามหึงหว งหรือต้องคอยเช็คอีกฝ่ายตลอ ดเวลาแต่คุณจะรู้สึกวางใจไว้ใจและสบายใจ

6 รู้สึกมั่นคงปลอ ดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มีกันและกันอยู่คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถปกป้องคุณได้ คุณจะรู้สึกปลอ ดภั ยเสมอเมื่ ออยู่กับเช า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้

7 อยู่ข้างๆเสมอในช่วงเวลาที่อ่อนแอ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอแม้ในวันที่คุณรู้สึกอ่อนแอหรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ ในชีวิตสักเท่าไหร่ คุณจะมีเขาเคียงข้างคอยเป็นกำลังใจอยู่เสมอ

8 กล้าที่จะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆให้อีกฝ่ายฟัง

คุณกล้าที่จะเล่าปัญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปัญหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัวโดยที่คุณเชื่อว่าเขาจะไม่รังเกี ยจหรือรำคา ญสิ่งที่คุณเล่าคุณเชื่อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอและคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเช่นกันและรู้สึกว่า การรับฟังปัญหากันและกันเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

9 คุณมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน

คุณทั้งคู่มีเป้าหมายในชีวิตที่เหมือนกัน คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน รวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกันมีคำจำกัดความของคำว่าประสบความสำเร็จคล้ายๆ กัน

10 ยอมรับข้ อเสียของกันและกันได้อย่ างไม่รู้สึกฝืน

คุณรู้สึกว่าข้ อเสียของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณเพราะคุณสามารถเข้าใจและยอมรับ ได้โดยไม่รู้สึกฝืนอะไร และรู้ว่าคนเราทุกคนย่อมมีข้ อเสียอยู่แล้วเป็นปกติ

11 อย ากใช้เวลาร่วมกันโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องร้องขอ

ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอย ากใช้เวลาร่วมกันในระดับพอดีกัน หมายถึงเมื่อคุณอย ากเจอเขา เขาก็อย ากเจอคุณ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอว่าจะต้องมาเจอหน้ากันหรืออีกฝ่าย ไม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก และไม่ได้รู้สึกว่ามากจนเกินไป

12 รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน เพราะคุณนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีเขาชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะมีความสุขแบบนี้หรือไม่

13 เคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน

แม้จะรักคิดถึงและอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักแค่ไหน แต่คุณสองคนก็เข้าใจในพื้น ที่และเวลาส่วนตัวของกันและกันคุณจะเคารพกันไม่ก้าวก่ายหรือเข้าไปยุ่งเมื่อคุณไปเที่ ยวกับเพื่ อน หรือจำเป็นต้องทำงาน

14 เคารพครอบครัวของกันและกัน

คุณและเขาต่างก็เคาร พสมาชิกในครอบครัวของกัน ให้เ กียรติพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณ

15 รู้สึกคิดถึงกันเมื่อต้ องห่ าง

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นปกติ และคุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องห่างกันซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ง แต่คุณทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนกัน

16 รู้สึกหลงใหลกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหลงใหลในกันและกันและไม่ใช่รู้สึกเฉพาะตอนแรกที่คบกัน แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่ างสม่ำเสมอ อย ากสัมผัส อย ากก อ ด และไม่เคยรู้สึกเบื่ อกันเลย

17 เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขาทำให้ต่างฝ่ายต่ างเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องหน้าที่การงานทั้งการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะอย ากอยู่ด้วยกันนานๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

18 สามารถอยู่ด้วยกันเงียบๆ โดยไม่รู้สึกอึดอัด

แม้ว่าคุณและเขาจะไม่มีเรื่อ องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงี ยบๆ ได้โดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้สึกอึ ดอั ดแต่กลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำหากคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณแล้วล่ะ

19 ต่า งฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข เมื่อจะคิดหรือตัดสินใจทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ และจุดประสงค์ในการตัดสินใจทำอะไรหล า ยๆ อย่ างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายเป็นหลัก

สำหรับสั ญญา ณคู่แท้ทั้ง 19 ข้ อที่ว่ามา สาวๆ ลองสำรว จคนพิเศ ษใกล้ตัวคุณว่ามีครบแล้วหรือยังถ้ามีครบแล้ว อย่ าปล่อยให้หลุดมือเชี ยวนะคะ คุณเจอคู่แท้แล้วหรือยัง

ที่มา profession-j55, meeyim