20 ข้อคิด ที่คุณควรเลือ กอยู่กับคนที่เห็นคุณมีค่าเป็นเพชรเม็ดงาม

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการเลือ กคู่ชีวิตว่าคุณนั้นควรเลือ กคู่ชีวิตแบบไหน กับบทความ 20 ข้อคิด ที่คุณควรเลือ กอยู่กับคนที่เห็นคุณมีค่าเป็นเพชรเม็ดงาม ไปดูกันว่าทำไม คุณถึงจะต้องเลือ กคนที่เข า ดเห็นคุณค่าของคุณเป็นดั่งเพชรเม็ดงาม

เพชรยังคงสวยงามเท่าเดิม แม้คน ต า บ อ ด คนหนึ่งจะคลำดูแล้วบ อ ก ว่ามันเป็นแค่ก้อนหิน เพลงของโมส า ร์ทยังคงไพเราะเหมือนเดิมแม้คน หู ตึ ง คนหนึ่งจะบ อ กว่าเขาได้ยินแค่ เสียงเครื่องสายสีกัน

ผักยังคงเป็นอ า ห า ร ที่มีประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้คนไม่ชอบกินผักคนหนึ่งจะบ อ ก ว่า ผมรัง เ กี ย จ มันฉะนั้น โ ป ร ด จำไว้ให้ดีว่า คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไปเพียงเพร าะใครคนหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของมันและคุณค่าของ คุณ ก็เช่นเดียวกันจงเลื อ ก อยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา ก้อนหนึ่ง

1 ย ามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักย าม อ ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

2 ความรัก อาจไม่ใช่การนั่งมอง ต า กันทั้งวัน แต่คื อ ก ารมองไปที่ ขอบฟ้าแห่งความฝัน ซึ่งหลอมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

3 ถ้าอย ากประสบความสำเร็จในความรักจงเลิก ฝืนใจคนอื่น ถ้าอย ากประสบความสำเร็จในชีวิต จงหัด ฝืนใจตัวเอง

4 ข้อดี คือสิ่งที่ดึงดูดคนสองคน เข้าหากัน แต่การเข้าใจและยอมรับใน ข้อ เ สี ย เท่านั้น ที่จะทำให้คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

5 รู้จักความรัก แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน ก็ต้องเจอกับความทุ ก ข์ อย่ างแน่นอน

6 ความเข้าใจ คือ ลมห ายใจ ของความรัก

7 ในวันที่ใจเธอไร้รัก ไฉนโลกจึงหมดสิ้นซึ่งสีสัน

เธอจะเรียกร้องรักจากใครกันเมื่อในใจเธอนั้นยังไม่มี เมื่อไม่รู้จักการที่จะให้แล้วจะมาขอสิ่งใดในวันนี้รักที่ดีเริ่มจากรักที่เธอมี เต็มล้นปรี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

8 มีคู่ ก็ดี เพราะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อย่ างไม่เดียวดาย ไม่มีคู่ ก็ดีเพราะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อย่ าง มีตัวเลื อ ก มากมาย

9 ความรัก คงดีตรงที่มันสามารถย่อขนาดจักรวาลอันกว้างใหญ่ ให้เหลือพื้นที่เท่าใจเพียงสองดว ง

10 ในย ามที่เรากำลังมอบ ความรัก ให้ใครสักคน เราไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือสับสน ว่าชีวิตนี้ เกิดมาเพื่ออะไร

11 บางครั้ง ความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ คงอยู่ แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้ เรียนรู้ และ เติบโต

12 คนที่เราเลื อ ก จะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่คนที่เราหาข้ อ เ สี ย ไม่ได้ แต่คือคนที่มี ข้ อ เ สี ย ซึ่งเรา รับได้

13 ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึก เติมเต็ม เติบโต ไม่ใช่ ต ก ต่ำ

14 แม้แต่ หัวใจตัวเอง เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้ แล้วจะไปบังคับ หัวใจคนอื่น ให้มาเต้นเพื่อเรา ได้อย่ างไร

15 คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ สมบูรณ์ทุกอย่ าง แต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่า ทุกอย่ างสมบูรณ์

16 ยิ่งเรา รักตัวเอง อย่ างเเท้จริงมากเท่าไร เราก็จะยิ่งยอมให้ คนอื่น ห ล อ ก น้อยลงเท่านั้น

17 เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเอง เ สี ย ก่อน อย่ าเพิ่งรีบร้อนคบใครเพราะแค่อย ากลืมคนเก่า เพราะนั่นคื อ ก ารก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ ด้วย คุณภาพของใจ ที่เท่าเดิม

18 คนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรารัก ส่วนคนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

19 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใจ จะแปรผันต ามอัตรา ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม

20 บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ พร บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ ครูผู้สอน เมื่อความรักเป็น พร อย่ าลืมขอบคุณ แล้วเราจะมีความสุขยิ่งขึ้น เมื่อความรักเป็น ครูผู้สอน อย่ าลืม เรียนรู้ แล้วเราจะมีความ ทุ ก ข์ น้อยลง

ที่มา verrysmilejung