3 ข้อคิดอย่ าคิดเป็นหัวหน้าคน หากอย ากใช้ชีวิตให้มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดหารอย ากเจริญก้าวหน้าเป็นหัวหน้าคน กับบทความ 3 ข้อคิดอย่ าคิดเป็นหัวหน้าคน หากอย ากใช้ชีวิตให้มีความสุข ไปดูกันว่าการเป็นหัวหน้าคน จะต้องก้าวข้าวผ่านอะไรบ้าง

‘แจ๊ค หม่า…:’ มหาเศรษฐีระดับโลก ที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงครั้งหนึ่งถูกเชิญให้ไปบรรย ายในหัวข้อ การเป็นผู้นำ’ ได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า ‘อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า อย ากมีความสุขกับการทำงาน’ ซึ่งได้สอนถึงแนวทาง การเป็นผู้นำ หรือ การเป็นหัวหน้าว่า… การเป็นหัวหน้านั้นแท้จริงแล้ว ควรมีบุคลิก ทัศนะคติและการวางตัวในบทบาทหน้าที่อย่ างไร

มีอยู่ 3 ประเด็ นใหญ่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับตนเอง

1 คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ที่มีความย ากลำบาก แจ๊ค หม่า มีคำแนะนำคำให้กำลังใจที่ติดหูว่า… ‘แม้วันนี้มันจะแ ย่ และพรุ่งนี้ จะยิ่งแ ย่ ลงไปอีก แต่วันข้างหน้ามันจะกล า ยเป็นสิ่งสวยงาม’ การเป็นผู้นำ คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกทีม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่แ ย่ๆไปได้ โดยการไม่ยึดติกับอดีต ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราได้ การเป็นหัวหน้าคน ไม่ได้ง่ายอย่ างที่ใจเราคิด ไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้วสั่งลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และความสามารถ มีความใส่ใจกับลูกทีม ของคุณทุกคน เพื่อที่จะให้งานของคุณนั้นทำงานให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด

2 การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่ างที่คิด

แจ๊ค หม่า มีพนักงานในบริษัทนับหมื่นๆคน แม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่ายในสายต าคนทั่วไป แต่ชีวิตเขาไม่ได้เรียบง่ายอย่ างที่คิด จน มีประโยคเด็ ด ออ กมาว่า… ‘หากอย ากมีชีวิตที่มีความสุข อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า’ เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความกดดัน หากเกิดข้อผิดพล าดขึ้น มาคุณจะต้องแสดงออ กถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขโดยทันที อย่ าโย นความผิดให้ลูกน้องเด็ดข า ด

3 คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกัน ประกอบด้วย IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ ( ความฉลาดทางปัญญา ) กับ EQ ( ความฉลาดทางอารมณ์ ) เป็นอย่ างดีส่วน LQ นั้นคือ ‘ความรัก’ การที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรักให้กับลูกทีม ให้กับพนักงานของคุณ พร้อมที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และผลประโยชน์มากที่สุด เพราะพวกเขาเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวคุณเอง เพราะฉะนั้นการที่มี

ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญในหล า ยๆครั้ง หัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนภายในทีม เนื่องจากข า ดความรักความใส่ใจและความเข้าใจ จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่ างย ากลำบาก ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและความราบรื่นก็เป็นไปได้ย าก การเป็นหัวหน้า หรือความเป็นผู้นำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับ หากแต่ขึ้นอยู่กับเคารพน่านับถือของลูกทีม ที่มีให้ต่อคนๆ นั้น

จะเป็นผู้นำได้อย่ างไร หากไม่มีใครเดินต ามคุณ คุณจะเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่ออย ากมีคนเดินต ามคุณ

‘ผู้นำที่น่าชื่นชม ไม่ต้องสูงส่ งมาจากไหน’

‘สิ่งสำคัญกว่าคือ…ผู้นำที่กล้าจะลด อิโก้’

‘กล้าตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้อง’

‘กล้ายอมรับผิด และแก้ไข โดยไม่กลั วเสียหน้า เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ต่างหากที่น่าชื่นชม’

ที่มา chanisara