3 คาถาบูช าพ่อแม่ สร้างความสุข นำพาความเจริญให้กับลูก

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่กำลังพบเจอ กับปัญหาชีวิตและไม่รู้ว่าจะหาทางออ กจากที่ไหนดี วันนี้เรามีสิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยงวจิตใจของเพื่อนๆ มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองทำทุกวัน เพื่อช่วยให้ชีวิตของเพื่อนนั้นดีขึ้นในทุกวัน กับบทความ 3 คาถาบูช าพ่อแม่ สร้างความสุข นำพาความเจริญให้กับลูก ไปดูกันว่าจะต้องสวดมนต์คาถาอะไรบ้าง

ในสายต าของพ่อแม่นั้น ไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ ลูกยัง เ ด็ ก เสมอ และไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรก็ต าม เมื่อย ามเ จ็ บป่ ว ย เราจะคิดถึงแม่เสมอด้วยความอบอุ่นใจ ถ้าเราจะกตัญญูต่อพ่อ กับแม่ อ ย่ า รอให้วันเกิดท่าน มาถึง อ ย่ า รอให้วันปีใหม่มาถึง เพราะวันที่เรารออาจจะมาไม่ถึง อย ากจะมอบอะไรให้ท่าน ทำเลยเพราะวันที่เราอย ากมอบ ท่านอาจจะไม่มีโ อ ก า สได้ใช้ เราควรทำดีต่อ บิดา มารดา ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ต าม

ในสายต าของแม่ของพ่อนั้น ลู ก ก็ยัง เ ด็ ก เ ส ม อ เพราะไม่ว่าเรา จะอายุเท่าไรพ อ ย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย เราจะคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเสมอ ด้วยความอบอุ่นใจ หากเราจะกตัญญู ต่อพ่อ กับแม่นั้น อ ย่ า รอให้วันเกิดท่าน มาถึงเลย อ ย่ า รอวันปีใหม่ หรือวันอะไรทั้งนั้น

เพราะวันที่เรารอ อาจจะมาไม่ถึงก็เป็นได้ อ ย า ก จะมอบอะไรให้ท่าน ก็ทำเดี๋ยวนี้ เพราะวันที่เรา อ ย า ก มอบให้ท่าน ท่านอาจจะไม่มี โอกาสได้ใช้มันแล้วนอ กจากการนำพวงมาลัย รดน้ำขอขมาท่าน แล้วก็ยังมีการสวด คาถาบูช าพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน เพราะอานิสงค์ที่สวดนั้น จะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุขได้ หรือว่ า ใ น วั น แม่ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูช าพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันก็ได้ทั้งนั้น แค่เท่านี้ก็สามารถตอบแทน บุญคุณบุพการีได้แล้ว

คาถาที่ 1 ให้กล่าวว่า

มัยหัง มาต า ปิตูนัง วะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง จากนั้น กราบ 1 ครั้ง

คาถาที่ 2 ให้กล่าวว่า

อะนันตะ คุณะ สัมปัน นา ชะเนติ ชะนากา อุโภ มัยหัง มาต าปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สา ทะรัง

ถ้าเราสะดวกก็ทำ พิธี ขออโหสิกร ร ม ต่อเลย โดยให้เรา เตรียมน้ำโรย ดอ ก มะลิไปหนึ่งขันจากนั้นก็พูดว่า กายกัมมัง วจี กัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า โท ษใด ความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอทำไป ทั้งต่อหน้า และลับหลังก็ดี ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณ ย่ า คุณต า

คุณย ายทั้งหล า ย อโหสิกร ร ม ให้ด้วย แล้วจากนั้น ราดน้ำรดมือ รดเท้า หมั่นทำ เพื่อสิริมงคลกับชีวิต เพิ่มโช คล าภ ความรุ่งเรือง ต่อตัวคุณเองทั้งนั้น

คาถาที่ 3 ให้กล่าวว่า

อิมินา สักกาเรนะ ขอ กราบสักการบูช า อันพระ บิดร มารดา ตัวข้านั้นขอน้อมระลึกคุณท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะ คุณ ต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิ ดลูกมา ทั้งการศึกษาทั้งอบรมแม้ลำบากขื่นขมทุ กข์ระท มเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว พระคุณท่านที่ล้นฟ้า

ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดินข้า ขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบสิ้น ด ว ง ชีวา และขอปวงเทพ ไท้รักษ าอันพระบิดร มารดา ของข้าด้วยเถิด

อ ย่ า รอให้ถึงเทศกาลหรือวันพิเศษใดๆ ให้รีบทำได้ทุกวันที่พ่อแม่ยังอยู่ ดีกว่าพอถึงวันที่มีโอ กาศท่านอาจจะไม่อยู่ให้คุณได้บูช า แล้วก็ได้นะคะ ทำแล้วรับรอง ชี วิ ต คุ ณ จะดีขึ้นแน่นอนค่ะ

ที่มา san-sabai.com, deekodkod, horoscopedaily99