3 สิ่งหากคุณมีนับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาดีแล้ว

หล า ยๆคนอาจจะบอ กว่าคนที่เกิดมามีบุญวาสนาดี มักจะเกิดมามีชีวิตที่ดี ร่ำร ว ยเงินทอง ชีวิตไม่ลำบาก แต่มีใครเล่าจะรู้ว่าคนที่เกิดมามีบุญวาสนาจริงๆแล้วนั้นเป็นอ ย่ างไร วันนี้เราจะพามาดูว่าอะไรคือสิ่งที่คน มีวาสนาเขามีติดตัวไว้เสมอ กัน

ถ้าในวันนี้คุณเป็นคนนึง ที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต นั่นคือคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีวาสนาดี และผู้มีบุญวาสนา มักจะมี 3 สิ่ง อยู่กับตัวเสมอคนส่วน มากพย า ย า มต ามหาความสุขในชีวิตมาทั้งชีวิต เก็บเงินหาเงินให้ได้มากที่สุด พย า ย า มไปเที่ยวหล า ย ๆ ที่

ซื้ อ ของที่อย า กได้ เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง แต่ในความเป็นจริง ความสุขในชีวิตเราคงไม่ได้ต้องการอะไรที่มากไปกว่า การไม่เ จ็ บ ไม่ป่ ว ย หรือ การไม่เป็นทุ ก ข์ เราควรจะโฟกัสสิ่งที่ทำให้เราเป็นสุข มากกว่าการที่จะมองหาความสุขชั่ ว ครู่ชั่ ว คราว ขนาดตัวเราเองก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยว่า มันจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่ แต่อ ย่ างน้อยมันก็ไม่ทำให้เราเป็นกังวลใจ

1. มีเตียงให้นอน นอนหลับได้สนิท

บางคน มีเตียงสวยหรู เขากลับไม่ได้นอนเลย เพราะภาระหน้าที่มากมาย ดิ้นรนทำงาน ไม่ได้พักผ่อน หรือคิดมากจนนอนไม่หลับ คือง่วงนะครับ หาวตลอ ดเลย แต่หัวส ม อ ง มันดันไม่ยอมหยุดแบบคิด จินตนาการไปนู่นไปนี่ เรื่องต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดสักที

2. มีเรื่องให้เราหัวเราะ หัวเราะได้อ ย่ างสนุกสนาน

บางคนแม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องที่สร้างเ สี ยงหัวเราะ เขาก็อย า กหัวเราะเหมือนใครเขา แต่มันหัวเราะไม่ออ กความสุขไม่ใช่เรื่องย า ก แต่หากมันย า ก ไฉนจึงเรียกว่าสุขล่ะ และถ้าเธอมีทั้งสามอ ย่ างแล้ว เธอคือคน มีวาสนา

3. มีข้าวให้กิน กินข้าวได้อร่อย

บางคน มีข้าวปลาอ า ห า ร อยู่เต็มโต๊ะ แต่กลับกินไม่ได้ กินไม่อร่อย เพราะการใช้ชีวิตทุกวันนี้มีเรื่องให้ห่วง ให้คิดวิตกกังวลมากมาย ดูข่ า วโน่นนี่ น่ากลัวไปหมด หรืออาจะมีเรื่องกลุ่มใจส า ร พัด

ผู้สะสมบุญบารมีมาย าวนานหล า ยภพชาติ ในชาติปัจจุบันไม่จำเป็นต้องร่ำร ว ย มีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นคนเด่นดังแต่พวกเขาจะมีลักษณะ มีจิตไปในทางบุญมากกว่าบ า ป รู้จักยับยั้งและละอายเกรงกลัวต่อบ า ป และมุ่งสร้างบุญไม่หยุดยั้ง เชื่อมั่นในความดี

แม้เคยเกิดในสถานที่เ ล วทราม เคยเป็นคนเ ล วแต่บั้นปล า ยเป็นคนดีพวกเขาเกิดมาเพื่อชดใช้ในก ร ร มที่เคยทำมาเบื้องต้น แต่ท้ายสุด เขากลับทำสังคม คนอื่นให้ดีขึ้น มักเกี่ยวข้ องกับครูอาจารย์บารมีสูง บารมีเก่าที่เขาสร้างมา.ทำให้มีครูอาจารย์บารมีสูงๆมาสอน มาเมตต า

เมื่อพบธรรม พบครูบาอาจารย์ จากที่เคยมืดมิด จิตจะตื่นรู้ได้ไวเพราะมีเชื้อเดิม มีพื้นฐานจิตสั่งสมมาดีหล า ยภพชาติ แม้ชาตินี้อ กุศลก ร ร มจะต ามมาให้ผลทำให้ทำผิ ดพลาดเมื่อใดกุศลก ร ร มต ามให้ผลเขาจะเปลี่ยนดีขึ้น

อยู่ธรรมดาไม่ได้ร้องขอ แต่มีคน มาอุปถัมภ์เลี้ยงดู มีคนเชื่อถือหรือให้ความอุปถัมภ์ มีพรสวรรค์ มีความสามารถเด่นเฉพาะตัวเป็นผู้นำ เมื่อเจอปัญหาเจอทุ ก ข์จะเข้าใจง่าย สู้ฝ่าฟันไม่จำนน ไม่ยอมแพ้หรือทำผิ ดบ า ปและแนะนำให้แก้ทุ ก ข์ด้วยตัวเอง

ลงมือทำอะไรมักมีผลกระทบใจ เกิดประโยชน์คนหมู่มาก เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหล า ยและปวงเทพเทวา เราทุกคนล้วน มีบุญบารมีมากพอตัว เพราะถ้าไม่มีก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนในภพนี เร่งสร้างบุญบารมี สะสมบุญเพื่อความสุขที่แท้จริงเทอญ

ที่มา songworld torthammarak.wordpress  khoddeeja