3 แนวทางคนอยากร ว ยควรทำ ในระหว่างคนอื่นสร้างภาพอวดร ว ย

เมื่อเงินเริ่มห า ยากมากขึ้นทุกวันแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ชอบอวดร ว ยไม่วางแผนการเงินเพื่ออนาคตข้างหน้าวันนี้เราจึงอยากที่จะแนะนำแนวทางในการบริหารเงินเพื่อความสุขในวัยเกษียณ กับบทความ 3 แนวทางคนอยากร ว ยควรทำ ในระหว่างคนอื่นสร้างภาพอวดร ว ย ไปดูกันว่าในระหว่างที่คนทั่วไปอวดร ว ย เราจะต้องวางแผนชีวิตอย่ างไร เพื่ออนาคตที่สุขสบาย ไม่ลำบาก

1 งดค่าใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเพราะชอบที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอมีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัยจะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ก็จะส่ งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมากหากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือ ทำเท่านั้นละสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น

2 ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อนอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้น การที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ นั้นจะส่ งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าและไม่ต้องเสียเงินซื้ อบ่อยๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของบางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

3 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ให้กับตัวเอง

คือพื้นฐาน ในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหล า ยคน รู้จักเป็นอย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเองสิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้วให้เพื่อนๆ นั้นใส่รายการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไงจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเราที่เราได้รับ มาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่ งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

ที่มา postjung, yindeeyindee