4 ข้ อเ ตื อ นสติ ให้ใจเย็นถ้าหากมีใครทำให้ไม่พอใจ

อารมณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอารมณ์ร้อน นิดๆหน่อยก็ใช้แต่อารมณ์ บางคน มีสติ ก็มักจะใช้สติแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้อารมณ์ ถึงแม้จะไม่พอใจแค่ไหนก็ต าม ก็จะเลือ กการใช้สติมากกว่า

คนทุกคน มีอ า ร ม ณ์ โ ก ร ธ โ ม โ หได้เหมือนกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากโ ก ร ธเเล้วเกรี๊ยวกราดใส่กัน เเก้ปั ญ ห าด้วยการท ะ เ ล า ะ มันคงไม่มีอะไรดีขึ้น ในบางสถานการณ์ความนิ่งจะทำให้เราผ่ านเหตุการณ์นั้น ไปได้ จงจำ 4 ข้ อนี้ไว้ หากมีใครทำให้ไม่พอใจ ซึ่งจะช่วยลดการปะทะลงได้ มาดูเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณจะได้สติมากขึ้น

1 จงเข้าใจว่าเราโ ก ร ธได้ เราก็สงบเป็น

ความ โ ก ร ธ มันเป็นของชั่ วคราวเหมือนกับอ า ร ม ณ์อื่น ๆ ที่เรามีกัน สุข ทุ ก ข์ เศร้า เหงา โ ม โ ห ฯลฯ ล้วนผ่ านเข้ามาแล้วก็ออ กจากเราไปอยู่ดี แต่ถ้าหากเรากำลังโ ก ร ธ

แล้วเราสยบตัวเองไม่อยู่นิ่งไม่เป็น ดึงสติกลับมาไม่ได้ พอความโ ก ร ธมันผ่ านไป จะเหลือแต่รอยความป ว ดร้าวในใจคุณเอง ฉะนั้นก็พ ย า ย า ม ฝึกที่จะระงับความโ ก ร ธของตัวเองลงมาให้ได้ด้วย

2 ใจเย็นก่อนค่อยคุยหรือเเก้ปั ญ ห า

เวลามี ปั ญ ห า กับใครที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่พอใจอะไรใครก็จงนิ่ง ให้ได้แล้วพย าย ามพาตัวเองออ กมาจากสถานการณ์นั้นก่อน แล้วรอให้ อ า ร ม ณ์ของตัวเองสงบและใจเย็นลงจะทำให้เราไม่เ สี ยภาพลักษณ์

ยังคงมีบุคลิกที่ดีและเป็นวิ ธีที่คน มีสติปัญญาใช้กัน พอใจเราเย็นลงแล้วเราจะมองในมุมคนอื่นเป็นและคิดหาทางแก้ ปั ญ ห า ต่าง ๆ ได้ดีโดยมองที่เหตุผลเป็นหลัก โดยไม่โดน อ า ร ม ณ์ควบคุมอยู่ แค่นิ่งได้ก่อนก็ชนะไปแล้วก้าวหนึ่ง

3 เวลาไม่พอใจใครก็นิ่งให้เป็น

โ ก ร ธ โ ม โ ห ไม่พอใจจะทำให้เราคิดแต่สิ่งร้ าย ๆ และอาจจะทำให้ตัดสินใจ อะไรโดยใช้ อ า ร ม ณ์ชั่ ววูบเท่านั้น ซึ่งมันจะมาสร้าง ปั ญ ห า ใหญ่ ให้เราภายหลัง แต่ถ้าหากเราเลือ กที่จะนิ่ง ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนเเรง

ใช้เหตุผลในการแก้ ปั ญ ห า แต่ถ้าใครปล่อยให้ อ า ร ม ณ์เป็นใหญ่ ก็มีแต่พังกับพังเท่านั้น เพราะบางอย่ างที่เราเผลอทำมันลงไป มันกลับไปแก้ไขอะไรให้เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

4 ความเงียบ ความนั่งดึงสติกลับมาได้

ก่อนที่เราจะเตลิดไปกับอ า ร ม ณ์ความ โ ม โ ห จนได้ทำล า ยอะไรไปหล า ย ๆ อ ย่ า ง ความโ ม โ ห มันทำล า ยได้หมดไม่ว่าจะเป็น มิตรภาพ ความสัมพันธ์ ข้าวของต่าง ๆ แต่สุดท้ายคนที่ตกเป็นทาสอ า ร ม ณ์แบบนี้ก็ต้องมานั่งเ สี ยใจกับการกระทำ

แบบไร้สติของตัวเองฉะนั้นแล้วการที่นิ่งได้ เงียบบ้างจะช่วยดึงสติ และความคิดกลับมา ทำให้ไตร่ตรองอะไรได้ดีขึ้น ใจก็จะเย็นลงกว่าเดิม และทำให้ผ่ านเรื่องราวนั้นไปได้แบบไม่มีใครต้องเ จ็ บตัวหรือป ว ดใจเลยก็ได้

มันอาจจะไม่ง่ายสำหรับการควบคุมสติอ า ร ม ณ์บางคนก็เคยชินกับการปล่อยให้ อ า ร ม ณ์เป็นใหญ่ พอโ ม โ หก็พาลโ ม โ หก็ไม่ยอมใครจะเอาเรื่องให้ได้สุดท้าย ก็ต้องต ามเช็ดต ามล้างกับ ปั ญ ห า จากน้ำมือของตัวเองและมันเเย่กว่านั้นคือ

ทำให้คนรอบข้างเดือ ดร้อนไปด้วย แต่ถ้าหากใครที่ใจเย็นได้ก่อนจะเเก้ปั ญ ห าได้เร็วกว่า ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักแล้วพิจารณาตัวเองให้ทันว่า กำลังอยู่ในอ า ร ม ณ์ไหน หากโ ม โ ห ก็จงรู้ตัวและสงบให้ทัน

ที่มา  horoscopedaily99