4 สิ่งของวางถูกที่ ช่วยเสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการวางสิ่งของภายในบ้านให้ถูกที่ เพื่อช่วยดึงดูดเงินทองให้ไหลเข้าบ้าน กับบทความ 4 สิ่งของวางถูกที่ ช่วยเสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่าสิ่งของแต่ละชนิดควรวางไว้ตรงจุดไหนบ้าง เพื่อช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

ตำราโบราณนั้น มีหลากหล า ยขนาน มาก ต่างคนต่างก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปและต่างคนก็มีความต้องการแตกต่างกันไป สำหรับบางคนก็ต้องการเรื่องโชค บางคนอาจต้องการความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และเชื่อว่ามีคนอีกไม่น้อยที่ต้องการมีเงินทองใช้ไม่ข าดมือ

ซึ่งในวันนี้เราได้นำความเชื่อต ามตำราของคนโบราณที่ว่ากันไว้ 4 ข้อ ที่จะเป็นวิธีการช่วยเรียกเงินทองเข้ามาในบ้านโดยไม่ต้องท่องคาถา ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แค่ปรับเปลี่ยนต ามฮวงจุ้ยของตัวบ้าน วางสิ่งของให้ถูกที่ ถูกตำแหน่ง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1 จาน ช าม เสริมโชค

จะเห็นได้ว่าต ามภัตต าคารอาหารที่ใหญ่ มักจะใช้จานช ามเป็นทรงกลมสีขาววงกลม นั้นจะเป็นตัวแทนของรากฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่งคั่ง ความร่ำร ว ย หน้าที่ทางด้านการเงินนั้นดีมากยิ่งขึ้น

2 ข้าวสาร ฮวงจุ้ยที่ดีของห้องครัว

ต ามคนโบราณว่ากันไว้ว่า จะต้องมีข้าวสารให้เต็มถัง อย่ าให้ข าด อย่ าให้หมดถัง เขาเชื่อ กันว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้น มีกิน มีใช้ ไม่ติดขัดในเรื่องของเงินทอง และอาหารการกิน

3 ไข่ไก่ เปรียบเสมือนทองคำ

คนโบราณว่าไว้ว่าให้วางไข่ไก่จำนวน 8 ฟอง ใส่ลงไปในตะกร้าเอาไว้ในห้องครัวของเรา ซึ่งคนโบราณเชื่อ กันว่าเปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้านของเรา เพราะจะช่วยเสริมในด้านการเงิน ทำให้เจ้าของบ้าน มีความร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ไม่มีหมด

4 เตาไฟ เป็นตัวแทนโชค

คนโบราณว่ากันว่าจะต้องตั้งเตาไฟไว้ติดที่กำแพงเป็นผนังทึบ หากเราตั้งเตาแก๊สเอาไว้ลอยๆกลางห้องครัวของเรานั้น จะทำให้ข าดพลังและข าดโชค การเงินของคนภายในบ้าน มักจะมีปัญหา

ซึ่งตำแหน่งของห้องครัวก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะห้องครัวนั้นเป็นเหมือนขุมท รั พ ย์ของตัวบ้าน ดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากเราตั้งผิดตำแหน่ง จะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่าย โชคที่เรามีอาจจะถูกคนอื่นเอาไปได้ง่ายๆ โดยตำแหน่งของห้องครัวควรอยู่บริเวณทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นทิศที่เหมาะสมที่สุด

เนื่องจากเป็นทิศของธาตุไฟ และพื้นที่หลังบ้านก็เหมาะกับการทำห้องครัวมากกว่าหน้าบ้าน เพราะการสร้างห้องครัวไว้หลังบ้านเปรียบเสมือนการเก็บกักความร่ำร ว ยและอุดมสมบูรณ์เอาไว้ไม่ให้ห า ยไปไหน ต่างจากห้องครัวที่อยู่หน้าบ้าน จะส่ งผลให้เงินทองรั่วไหลมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอ ด

ที่มา Postsod