4 อาชีพ ที่กำลังจะห า ยไปในไม่ช้า

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้อาชีพที่กำลังจะห า ยไปและถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หรือ AI แทน กับบทความ 4 อาชีพ ที่กำลังจะห า ยไปในไม่ช้า ไปดูกันว่ามีอาชีพของเราหรือเปล่าที่กำลังจะห า ยไป

1 พนักงานข ายโทรศัพท์ จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์

อาชีพนี้คงหนีไม่ได้เลย เนื่องจากไม่ว่าเราไปไหน มาไหนเราก็มักจะเจอกับพนักงานข ายโทรศัพท์ เพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หล า ยคนให้ความสนใจและจะต้องมี แต่ถ้าว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานข ายโทรศัพท์ เปลี่ยน มาเป็นหุ่นยนต์แทน ซึ่งคุณยนต์ระบบ AI นั้น มีความสามารถในการให้ข้อมูลที่แม่นยำ ไม่ต้องคอยมาอบรมพนักงานใหม่บ่อยๆ สามารถทำงานได้ตลอ ด 24 ชั่ วโมง มีความแม่นยำสูง ไม่แสดงนิสัยที่ไม่ดีต่อลูกค้า และแน่นอนว่าหุ่นยนต์สามารถรองรับอารมณ์ลูกค้าได้เป็นอย่ างดีเยี่ยม และในอนาคตระยะย าว อาจจะช่วยลดทอนระบบการลงทุนได้อีกด้วย

2 แคชเชียร์ เปลี่ยนเป็นเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ

สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ โดย Supermarket ต่างๆ อย่ างเช่นต่างประเทศ ตอนนี้แทบไม่มีพนักงานแคชเชียร์เลยแม้แต่คนเดียว ในขณะที่ประเทศของเราก็เริ่มนำมาใช้กันได้เห็นบ้างแล้ว หากไม่รีบปรับเปลี่ยนตัวเองในตอนนี้ รับรองเลยว่าหุ่นยนต์ AI ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆจะเข้ามาแทนที่สายงานหลักที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้อย่ างแน่นอน

3 คนขับรถแท็กซี่ เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไร้คนขับ

เทคโนโลยีรถยนต์ในปัจจุบันนี้ มีการนำระบบ AI เข้ามาแทนที่คนขับ และถูกพัฒนาอย่ างต่อเนื่องและรวดเร็ว เราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่าน มา เราได้อ่านข่าวและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับ และรถยนต์ที่ไม่จำเป็นจะต้องขับเอง เพราะมีระบบนำทาง มีระบบ AI ที่สามารถขับรถแทนเราได้เลย

ซึ่งนวัตก รร มดังกล่าวนั้น ในอนาคตจะต้องเก่งและแม่นยำเทียบเท่ากับคนจริงๆอย่ างแน่นอน ซึ่งส่ งผลกระทบต่ออาชีพคนขับรถแท็กซี่ในอนาคต แน่นอนว่าอาชีพในอนาคต คนที่มีเงิน มากมาย มีทุนในการซื้ อรถที่มีระบบนำทางและระบบ AI ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นอย่ างแน่

4 พนักงานโรงงาน ฝ่ายผลิต เปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์

เราจะเห็นได้ว่าต ามโรงงานอุตสาหก รร มใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ในตอนนี้หัน มาใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตกัน มากยิ่งขึ้น ซึ่งในตอนนี้บ้างอุตสาหก รร ม ในบางตำแหน่งงานไม่ใช้คนในการทำงานแล้ว แต่หัน มาใช้หุ่นยนต์แทนจากทั้งหมด และเชื่อว่าในอนาคต เทคโนโลยีเหล่านี้จะพัฒนาได้อย่ างรวดเร็ว จนหล า ยคนคิดกันไม่ถึงเลยแหละ หุ่นยนต์จะสามารถเข้ามาทดแทนที่มนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งอาจกระทบอาชีพอื่นๆอีกมากมาย

หวังว่าประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตอาจจะทำให้คุณผู้อ่านคิดและตระหนักได้ว่า หากเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง หุ่นยนต์จะเข้ามาปรับเปลี่ยนตัวคุณเองอย่ างแน่นอน เมื่อรู้อย่ างนี้แล้วอย่ าลืมที่จะเปลี่ยนตัวเองและรู้จักการรับรู้ข่าวสารและเรื่องเทคโนโลยีกันนะครับ

ที่มา Postsod