4 เรื่องใครเคยผ่าน มาแล้ว จะมีจิตใจแข็งแกร่งมาก

ในชีวิตเราทุกคนต่างต้องเคยเจอทั้งความสุขและความทุ ก ข์ บางคนก็ผ่าน มาแล้วแต่บางคนก็พึ่งจะเจอ วันนี้เราจะพามาดูถึงเรื่องที่จะทำให้คุณนั้นแกร่งมากขึ้นถ้าหากคุณผ่าน มันไปได้เมื่อต้องเจอ เพราะหล า ยคนกว่าจะผ่าน มาได้ก็เ จ็ บมากเหมือนกัน

1. ความผิ ดหวัง

เราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวั งให้กับ ตัวเองและเชื่อเถอะว่า ไม่มีใครสามารถปฏิเส ธความคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หรอ กซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้นั้นอยู่ในระดับใด หวังมากหรือหวังน้ อยเพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มากบา ดแผ ล จากความผิ ดหวังก็ย่อมกรี ดลึก ลงไปในใจมากด้วยเช่นกัน

2. การถูกหั ก หลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บได้มากยิ่ งกว่าอาการอ กหั ก ก็คือ การถูกหั ก หลัง โดยเฉพาะการถูกหั ก หลังจากคนที่ไว้ใจ ที่ไม่คิดว่าจะทำร้า ย กันได้ลงคอจน มันอาจส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้ใจใครได้ง่ายๆ อีก และเผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไปกล า ยเป็นคนใจร้า ย ขึ้น มาอ ย่ าง หลีกเลี่ ยงไม่ได้เพรา ะความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บป ว ด และการถูกแท ง ข้างหลังอีกซ้ำสอง

3. อาการอ กหั ก

ว่ากันว่าอาการอ กหั ก แม้จะ ไม่ได้ส่งผลกระ ทบอะไรต่อร่างกายอ ย่ างรุนแรง แต่ก็ปฏิเ สธไม่ได้เลยนะว่า บา ดแผ ลในใจนั้นกลับแผ่ขย ายวงกว้างอ ย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเจ็ บปว ดเหล่านั้นเอาไว้ได้ ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่งอาการอ กหั ก ถือเป็นครูที่สอนบทเรียนแห่งความรัก ได้เป็นอ ย่ างดีเพราะสุด ท้ายแล้ว มันจะทำให้ตัวเราเข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสั ตย์ต่อตัวเราและรักตัวเราได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นตัวเราเองอยู่ดี

4. ความสูญเ สีย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ เคยพบกับ ความสูญเ สี ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ต่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิ ตใจอ ย่ างรุนแรงได้ ทั้งนั้นซึ่งข้ อ ดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสูญเ สี ยดูบ้างอาจช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุก สิ่งไม่มีอะไรแน่น อนแม้กระทั่งความคิด และความรู้สึกของตัวเราเอง

ที่มา bitcoretech    fahhsai