40 สิ่งที่คนวัย 50 แล้ว ให้คิดและทำต ามนี้ ชีวิตวัยชราก็สุขและเข้มแข็งแล้ว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่คนวัย 50 ปี ควรที่จะทำทุกวัน เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่เป็นสุข และมีชีวิตอยู่อย่ างเข้ามแข็ง กับ 40 สิ่งที่คนวัย 50 แล้ว ให้คิดและทำต ามนี้ ชีวิตวัยชราก็สุขและเข้มแข็งแล้ว ไปดูกันว่าต้องทำอย่ า งไร บ้าง

ปูนนี้แล้วเรียกได้ว่า ผ่านการใช้ชีวิตมามากมาย และเชื่อว่าคนวัย 50 หากมองย้อน กลับไปในช่วงวัย 20 -30นั้น อาจจะยังเป็นเรา คนเดิมที่มีความคิด ยังไม่ได้ผ่านการขั ดเกลา แต่ช่วงเวลาที่มันได้ ผ่าน มานั้น ที่ทำให้เราได้มองเห็นบทเรียนชีวิต ว่าหลังจากนี้เราควรทำตัวอย่ างไร

1 เ ส พ ข่าวแต่เรื่องดีๆ ส่วนเรื่องแ ย่ ๆ ไม่ต้องอ่ า น

2 ไม่ต้องตำหนิตัวเองหรอ ก จำไว้ว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่ าง

3 ดื่มน้ำเยอะๆ สุ ข ภ า พและผิวพรรณจะได้ดี

4 ไม่ต้องเก่งทุกเรื่อง

5 ไม่ต้องพูด ทุกอย่ างที่คิดก็ได้

6 ยิ้มในทุกวันหัวเราะด้วย จะยิ่งดีมาก

7 ไม่ต้องมีก ฎเก ณฑ์กับตัวเองทุกอย่ างก็ได้

8 ไม่ต้องฟังทุกเรื่อง ที่ได้ยิน มา

9 ไม่ต้องเปรียบ ตัวเองกับใคร เพราะเราก็คือเรา

10 ไม่เอาคำพูดคน มาพิพ ากษาตัวเองเกินไป

11 ไม่ต้องบ้ าสมบัติเสี ยสละแบ่ งปันให้ผู้อื่นก็ดี

12 สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำทุกวันได้ ยิ่งดี

13 มองแต่เรื่องดีๆ จากคนอื่น มองข้ามเรื่องไม่ดีของเขาด้วย

14 ไม่ดูถู กตัวเอง ทุกคนมีคุณค่าต่างกัน มองหาคุณค่าของตัวเองให้เจอ และภูมิใจในตัวเองซะ

15 หากเจอปัญหา ให้ห า ยใจเข้าออ กลึกๆ 3 ครั้ง จากนั้นค่อยคิดต่อ ว่าจะทำอย่ างไร

16 ไม่ต้องต ามใจทุกคน ปฎิเสธเขาบ้างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ

17 ฟังธรรมะบ้ า ง

18 เข้าวัดทำบุญ ต ามแต่โอ กาส ที่ว่างๆ

19 การรั ก ษ า ศีล 5 ทำได้ จะเป็นเรื่องที่ดี

20 ทำกิจกร ร มเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมเมื่อมีโอ กาส

21 ทาครี มบำรุงทุก ๆ วัน ถูกหรือแพงไม่สำคัญ เหมาะกับเราดีที่สุด

22 กินอ า ห า รที่มีประโยชน์

23 เลี่ ยงการกินช าน มไข่มุก เปลี่ยนเป็นน้ำเต้ าหู้แทน

24 ผักผลไม้นั้น ทานเยอะๆ

25 ดูคลิ ปตลกๆ ความน่ารักของหมาๆ แมวๆ ทำให้เรายิ้มหัวเราะได้

26 ออ กกำลังกายสม่ำเสมอ

27 ในเรื่องการสู ญเสี ยเป็นสัจจธรรม ปล่อยวางให้เป็นไปเถิด

28 ผมทรงเดิมๆ ที่ทำมาหล า ยปี เปลี่ยนมันบ้ า งจะมีชีวิตชีวาขึ้น สดใสขึ้น

29 กล้าใส่เสื้ อผ้าแบบใหม่ๆ แบบไม่ต้องแคร์ใคร

30 ไปดูคอนเสริ ต์ศิลปิน ที่เคยชอบ เพื่อระลึกความหลัง

31 หาเวลาไปท่องเที่ยว ก่อนที่จะไปไม่ไหว ก่อนที่จะแก่

32 เลือ กคบ คุย กับคนที่มองโลกบวก จะได้รับแต่พ ลั ง งานดีๆ เข้ามา

33 มีเพื่อนรัก ที่เข้าใจกัน จำนวนน้อยๆ เป็นพอ

34 หาเวลาเจอกับเพื่อนบ่อยๆ ได้คุยได้หัวเราะในความทรงจำเก่าๆ

35 ไม่ต้องกลัวเทคโนโลยี เพราะมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

36 ลุกขึ้น มา แต่งหน้าสวยๆ ชื่นชมตัวเองบ้าง

37 อย่ าอยู้ใกล้ กับคนคิดลบ เป็นไปได้เลิกคบไปเลย

38 ฝึกทักษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ต้องขี ดกรอบให้ตัวเองว่าแก่แล้วทำไม่ได้

39 อย ากทำอะไรทำ ต้องการเรียนรู้อะไร เรียน G o o g l e มีให้ทุกเรื่อง

40 หลงรักตัวเอง ที่เป็นคนอายุ 50 ที่มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็น คนเราสามารถสร้างความสุข ขึ้น มาเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาเติม

ที่มา : san-sabai