5 ข้ อรับมือ กับคนที่ไม่ชอบคุณ

คุณรู้ไหม เวลามีคน มา เ ก ลี ย ดคุณ แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณ แต่เขาเ ก ลี ย ดทุกคนที่ ดีกว่าเขา เพราะลึกๆ แล้วเขาเ ก ลี ย ดตัวเอง คุณคือ ภาพสะท้อน ของสิ่งที่เขา อย ากเป็น แต่ไม่สามารถเป็นได้เขาถึงได้อิ จ ฉ าคุณ วิ ธีที่เขาจะ รู้สึกดี คือพย าย ามหา ข้ อบกพร่อง ในตัวคุณ เพราะคุณมีทุกอ ย่ างที่เขาอย ากได้แต่ไม่มี

ดังนั้น เวลามีคน เ ก ลี ย ดคุณ อ ย่ าไปสนใจเพราะ มันจะทำให้เขายิ่ง ได้ใจ และแสดงพฤติก ร ร มออ กมามาขึ้น คุณแค่จำไว้ว่าคนที่ ดีกว่าคุณ จะไม่มีเวลามา นั่งจับผิ ด คุณ แค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าเขา ไม่มีค่า พอที่จะแคร์ ปล่อยเขาไป เราเปลี่ยนความคิดเค้าไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนให้ตัวเอง เดินออ กห่างจากคนพวกนี้ได้ ก่อนที่ ความขี้อิ จ ฉ า จะติดคุณ

คุณไม่สามารถบังคับให้ทุกคนบนโลกชื่นชอบในตัวคุณได้ และคุณเองก็คงจะไม่ได้ชื่นชอบทุกคนบนโลกเหมือนกัน วันใดที่คุณเผลอทำอะไรผิ ดพลาดไป รับรอง ว่ามีคนอีกมากที่รอซ้ำเติมคุณอยู่ คนแบบนี้มีอยู่ทุกที่ แต่ถ้าคุณมีวิ ธีจัดการได้ คุณก็จะชนะคนเหล่านั้น โดยที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลย วันนี้เราจะมาบอ ก 5 วิ ธีดีๆ ที่จะช่วยให้คุณรับมือ กับคนที่ไม่ชอบคุณ โดยที่คุณก็ยังมีความสุข

1. อวยพรให้เค้าจากใจจริง

สุดท้ายแล้ว คุณก็คงจะหลบหลีกคำวิจารณ์ต่างๆจากปากคนอื่นไม่พ้นหรอ ก หมดหนึ่งคน ก็ต้องมีอีกคนอยู่ดี ดังนั้นจงอ ย่ าเก็บมาใส่ใจ หรือคิดให้รกสม อ ง แค่คุณ เมินเฉยไม่รู้สึกอะไรกับคนเหล่านี้ พวกเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ เห็นคุณ เ จ็ บ ป ว ด กับความเก ลี ย ดจากเขา เปลี่ยนคำวิจารณ์ เป็นการอวยพรให้พวกเขาจะดีกว่า

2. อ ย่ าไปเก ลี ย ดตอบ

หากใครเก ลี ย ดเรา สิ่งที่เราต้องทำคือ อ ย่ าไปเก ลี ย ดตอบ เพราะไม่งั้นเราก็จะกล า ยเป็นคนที่ น่ า รั ง เ กี ย จ ไม่ต่างจากเขา ดังนั้นจงอ ย่ ารู้สึกไม่ดีต ามไปกับเขาด้วย เพราะความรู้สึกแบบนี้จะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุขซะเอง ความรู้สึกแบบนั้นแหละที่เป็น ตั ว ทำ ล า ย ความสุขของคุณ

3. แสดงน้ำใจ

ดูเหมือนพูดง่าย แต่ก็ทำได้ไม่ง่ายเลย แต่จะบอ กว่า การแสดงน้ำใจก็เป็นวิ ธีหนึ่งที่สามารถเอชนะคนแบบนี้ได้ดีเลยล่ะ คุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณ เพราะคนที่ไร้น้ำใจมักจะทำตัวไร้มารย าทกับตัวเอง รวมถึงคนรอบข้างเขาด้วย

4. มองข้ามไป อ ย่ าใส่ใจ

คนที่ไม่ชอบ จะให้ทำยังไงเขาก็คงไม่ชอบอยู่ดี ทางออ กที่ดีคือ มองข้ามมันไปซะ อ ย่ าเก็บมาใส่ใจ เพราะเขาไม่ได้สำคัญอะไรในชีวิตเรา แล้วหัน มาทำชีวิตเรา ให้มีความสุขจะดีกว่า การไม่ให้ความสำคัญกับคนแบบนี้ นอ กจากจะหลีกเลี่ยงการปะทะแล้ว ยังจะช่วยล ดปัญหาที่ต ามมาอีกด้วย

5. ทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น

คนที่เก ลี ย ดเรา สาเหตุหลักๆก็มาจาก พวกเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น เค้าถึงอิ จ ฉ าคนอื่น หรือในใจลึกๆเขาอาจจะแอบชื่นชอบในตัวคุณและอย ากจะเป็น แบบคุณ ถึงได้รู้สึกอิ จ ฉ าคุณ ถ้ารู้ที่มาของความเก ลี ย ดชังแล้ว คุณยังจะรู้สึกเก ลี ย ดคนที่อิ จฉ าคุณอยู่ไหม หากมีคน มาเก ลี ย ดคุณ จงภูมิใจเถอะว่า คุณมีดีกว่า จนทำให้เขาอิ จฉ าได้

ที่มา b i t c o r e t e c h  fahhsai