5 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ชีวิตจะลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ เพราะจะทำให้ชีวิตตกต่ำลงทุกวัน กับบทความ 5 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ชีวิตจะลำบาก ไปดุกันว่ามีคำพูดอะไรบ้างที่ไม่ควรพูด

1 ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้าหากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอ ดทน มากเพียงใด ในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา ฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาวท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกาย

จึงท รุ ด โ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังช าเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า เรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

2 ไม่โทษพ่อแม่ว่าไ ร้ ค ว า มสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องไ ด้ สมบูรณ์พ่อแม่ คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อ ย่ า ต่ อว่า พ่อแม่ว่ า สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้เมื่อพูดออ กไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไว ก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืน มาไม่ทันแล้วมันจะกล า ยเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

3 ไม่โทษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเราอย่ าตะค อ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าวให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ ก ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้อง ให้ ฯลฯเพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้น ที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเราพ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลาน ของท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

4 ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่ เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเองไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเองไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิช าตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

5 ไม่ โ ท ษพ่อแม่ย ามท่าน ป่ ว ย ไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออ กปานใดพอเราเ จ็ บ ไ ข้ ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันทีท่านจะหาวิธีเยียวย า รั ก ษ าเราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ยไข้เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่ หรือ ว่าเพราะพ่อแม่เ จ็ บ ป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแล

หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง พ่อแม่ให้กายสังขารมามิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษท่านในขณะที่เราโตขึ้น พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลกลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา โ ท ษกล่าวพ่อแม่ มิสู้เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อ ภั ยไม่ได้ แล้วจะไปให้อ ภั ยใครในโลกใบนี้ได้ ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากเวลานี้ วันนี้ อย่ าได้โ ท ษกล่าวพ่อแม่อีกต่อไป

ที่มา khaonaroo, meezara, horoscopedaily99