5 คำพูดที่ไม่ควรพูดบ่อยๆกับชีวิตตัวเอง มันทำให้ตกต่ำ

เขาว่ากันว่า คำพูดเป็นนาย กายเป็นบ่าว เ ด็ ก ๆ เราอาจจะเคยได้ยินคนบอ กว่า คำพูดพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ ห้ามพูดแบบนั้น แบบนี้กับลูก จริง ๆ คำพูดเราเองก็ศัดดิ์สิทธิ์พอ กัน เพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดอะไรออ กมา กายที่เป็นบ่าวของเรา มักจะตอบสนองเพื่อทำต ามคำพูดเราเสมอ แล้วมีคำพูดไหนบ้างที่ไม่ควรพูด มันบั่นทอนจิตใจ

1. ขี้เ กี ย จ

ไม่ควรแม้แต่พูดเล่น เพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิ ดชอบ

2. ทำไม่ได้

จะเป็นการขับไล่ตัวจากสิ่งที่ทำหรือปิดกั้นการเรียนรู้

3. เหนื่อย

พอพูดคำนี้ออ กมาร่างก ายก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันทััน

4. ย าก

พอพูดคำว่าย ากจะเป็นการบล็อคความสามารถทันที

5. ท้อ

เพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้นพลั ง ทั้งมวลทั้งร่างก ายและจิตใจจะถดถอยสูญสิ้ น

5 คำพูดติดปาก พูดบ่อยๆ รับรองชีวิตดี

คำว่า ขอโ ท ษ

เป็นคำที่คุณควรพกติดตัวไว้เสมอ ข้างๆ กับคำว่า ขอบคุณ และควรเอามันออ กมาใช้อยู่เสมอโดยไม่ต้องเคอะเขินไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิ ดหรือถูก การกล่าวคำว่า ขอโ ท ษ จากใจจริง ก่อนไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย

หรือเ สี ยศักดิ์ศรี เพราะถ้าหากต่างฝ่ายต่างถือทิฐิ ไม่มีใครกล้าพอจะเริ่มกล่าวคำว่า ขอโ ท ษโลกนี้ก็คงจะมีแต่ปัญหาต ามมา บานปล า ยใหญ่โต เป็นชนวนของความแตกหั ก

และทำล ายความรู้สึกดีๆ และมิตรภาพต่างๆ ที่เมื่อมันเ สี ยไปแล้วก็ย ากที่จะรื้อฟื้นกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม จำเอาไว้ว่าการ ขอโ ท ษ ก่อนไม่ใช่คุณที่ แพ้ คุณคือคนที่ ชนะ ต่างหาก

คำว่า ขอบคุณ

คำแรกนี้เป็นคำสั้นๆ แต่กลับมีพลั งมหาศาลที่สุดเพราะคำนี้จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อ ย่ างไม่รู้จบเพียงแค่คุณซาบซึ้งในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

และกล่าวขอบคุณสิ่งนั้น อยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ าย การกล่าวขอบคุณให้กับเรื่องดีๆ จะยิ่งทำให้คุณรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นอ ย่ างลึกซึ้ง และสิ่งดีๆ เหล่านั้นจะเกิดขึ้นต ามมาอีกเรื่อยๆ

ฉันโชคดี

พูดบ่อยๆ ให้เป็น คำพูดติดปาก ยิ่งพูดยิ่งโชคดีนะ บอ กเลยเพราะการพูดว่า ฉันโชคดีที่ ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่น ฉันโชคดีที่มีแฟนดี ฉันโชคดีที่ได้ทำงานนี้ ฉันโชคดีที่มีแฟนซื่อสัตย์ ฯลฯ

มันจะยิ่งทำให้ความ โชคดี วิ่งเข้ามาหาคุณ บ่อยขึ้น เหมือนกับกฎของแรงดึงดูดจิตใต้สำนึกของคุณจะพย าย ามมองหา แต่เรื่องที่ทำให้เกิด โชคดี อยู่เสมอโดยที่คุณไม่รู้ตัว พอรู้แบบนี้แล้ว

เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไม คนที่โชคดี ก็โชคดีอยู่เรื่อยๆ จนน่าอิจฉา ส่วนคนที่บอ กว่าตัวเอง โชคไม่ดี ก็มักจะวิ่งวนอยู่กับความอับโชคแบบนั้นเสมอ จริงมั้ยละ ลองนึกดูสิ

ฉันทำได้

คำนี้ คุณควรพูดกับตัวเอง หรือ ป่าวประกาศออ กมาให้คนใกล้ตัวคุณฟังอยู่เสมอมันจะเป็นเหมือนกุญแจ ที่ช่วยไขพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการพูดว่า ฉันทำได้

จะช่วยสร้างแรงผลักดันที่กระตุ้ น ให้คุณเชื่อมั่นว่า คุณจะทำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้สำเร็จ ไม่ว่ามันจะย ากแค่ไหนก็ต าม เพราะหากคุณเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่า ฉันทำไม่ได้ มันย ากกันไป ดังนั้นจะดีกว่ามั้ยล่ะ ถ้าคุณเริ่มต้น ทุกสิ่งด้วยคำว่า ฉันทำได้

ฉันไม่เป็นไร

คนเราทุกคนเคยทำผิ ดพลาดกัน ทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่คุณแค่คนเดียวหรอ กแต่เมื่อความผิ ดพลาดมันเกิดขึ้นแล้ว คุณก็ต้องกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองพูดว่า ฉันไม่เป็นไร ออ กมาด้วยเช่นกัน

เพราะถ้าคุณยังคงยึดติด กับข้ อผิ ดพลาดที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมัวแต่โ ท ษตัวเอง และจมอยู่ในความผิ ดพลาดแบบนั้นเรื่อยๆ มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มาหรอ ก สู้ปล่อยวาง และเอาเวลาไปแก้ไขปัญหา นั้นไม่ดีกว่าเหรอ

ที่มา Junjaonews    yindeeyindee