5 จุดบนใบหน้า บอ กว่าคุณคือผู้หญิงมีบุญวาสนาดี ชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของใบหน้าของผู้หญิงวาสนาดี มีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากเหมือนคนทั่วๆ ไป กับบทความ 5 จุดบนใบหน้า บอ กว่าคุณคือผู้หญิงมีบุญวาสนาดี ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจุดไหนของใบหน้าที่บ่งบอ กว่าผู้หญิงคนนี้ หรือเพื่อนๆ เป็นคนวาสนาดี เกิดมาพร้อมเงินทองใช้ไม่ข าดมือ

อ.สุวิมล พันธุ์วิช าติกุล ผู้อำนวยการสถ าบันศาสตร์แห่งชีวิต ผู้เชี่ยวช าญในศ าสตร์โหงวเฮ้ง ให้คำอธิบายเรื่องการดูโ หงวเฮ้งบนใบหน้าว่า โหงวเฮ้ง คือ การดูส่วนประกอบบนใบหน้า 5 จุด ซึ่งประกอบด้วย หู ต า จมูก ปาก และหน้าผาก

1 โหงวเฮ้งหน้าผาก และขมับ

ผู้หญิงที่มีขมับเต็ม หน้าผากกว้างสดใส ส่วน มากจะมีชีวิตที่ดี ได้สามีที่สูงกว่าตัวเอง ชีวิตสุขสบาย หรือเป็นผู้ที่ขยันทำมาหากิน แล้วมีชีวิตราบรื่น มีสุข รุ่งโรจน์ทางหน้าที่การงาน คนหน้าผากสูง เป็นคนที่ขวนขว ายหาความรู้

วิสัยทัศน์กว้างไกล หากมีหน้าผากกว้าง ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ เลี้ยงดูดี มีความสุขสบาย สำหรับเรื่องคู่ครองนั้น ต้องดูที่บริเวณหน้าผากและขมับ เพราะจะบอ กได้ว่า คู่ครองจะดูแลเราดีแค่ไหน แบ่งได้ 3 ระดับดังนี้

– หน้าผากแคบ และบุบ ต้องพึ่งพาลำแข้งตัวเอง หาเลี้ยงตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่

– ขมับกว้าง แต่บุบเข้าไปบ้าง ถ้ามีหน้าผากแบบนี้ สามีดูแลดีระดับปานกลาง ไม่หรูหรา แต่อยู่สบาย กินอิ่มนอนหลับทุกคืน

– หน้าผากเต็ม กว้าง อิ่มเอิบ ห น้ า ก ล ม หน้าผากกว้างถือว่ าเป็นโหงวเฮ้งที่ดี สามีร่ำร ว ย ดูแลอย่ างสุขสบาย เอาอ กเอาใ จ

2 โหงวเฮ้งแก้ม

แก้มอิ่มเอิบ เต็มไปถึงคาง แบบนั้นเรียกว่า แก้มคุณหญิงคุณนาย เป็นลักษณะโหวงเฮ้งที่ดี

3 โหงวเฮ้งหู

ขอบหูใหญ่หนา ซึ่งใบหูนี้ สามารถบอ กถึงเรื่องชีวิตในวัยเ ด็กว่าเป็นอย่ างไร ติ่งหู จะเป็นการทำนายได้ว่า ลูกหลานจะกตัญญูหรือไม่ เช่น ใบหูใหญ่ย าว อ า ยุ ยื น เนื้อที่ติ่งหูเยอะ มีท รั พ ย์สินเงินทอง ลูกหลานดูแลเลี้ยงดู หากมีใบหูเล็ก ติ่งหูสั้น สีคล้ำ มีเนื้อที่ติ่งหูน้อย อายุสั้น มีชีวิตลำบาก ข้นแ ค้ น หากินไม่สุขสบาย

4 โหงวเฮ้งจมูก

จมูกต ามความเชื่อของคนจี น เรียกว่า เป็นจุดรับท รั พ ย์บนใบหน้า จมูกคนเราถ้าให้ดี เนื้อปล า ยจมูกต้องกลมใหญ่ เนื้อหนา ปีกจมูกต้องสัดส่วนได้รูป เวลามองหน้าตรงต้องไ ม่เห็นรูจมูกถึงจะเรียกว่าดี เก็บท รั พ ย์สินเงินทองอยู่

5 โหงวเฮ้งต า

ลักษณะของด ว งต า สามารถบ่งบอ กได้เช่นกันว่า ชีวิตคู่จะเป็นอย่ างไร ต าขาวต้องขาวสดใส ต าดำต้องดำเป็นนิล มีประกาย รูปลักษณ์ในด ว งต าก็บ่งบอ กถึงชีวิตคู่ได้เช่นกัน หากสาวๆ มี ด ว งต าโปนเหมือนปลาทอง อาจส่ งผลให้เป็นค นอาภัพความรัก วิธีแก้คือ สาวๆ ที่มี ด ว งต าโปนเหมือนปลาทอง โหงวเฮ้งด ว งต าอาจจะไม่ดี แต่สามารถแก้ไขได้ โดยแต่งงานอายุ 30 ปีขึ้นไป เลือ กแต่งงานกับพ่อหม้าย และให้แต่งงานกับคนที่อ ายุห่างจากเราเกิน 1 รอบ

6 โหงวเฮ้งปาก

ว่ากันด้วยเรื่องปาก ปากต ามโหงวเฮ้ง หมายถึง การทำมาหากิน รูปปากที่ดีต้องใหญ่ ผู้หญิงมีริมฝีป ากอิ่มถือว่าดี เพราะเชื่อว่า เมื่อปากใหญ่ก็คือ กินเหยื่อคำใหญ่ๆ หาเงินเก่ง เจรจาเก่ง โน้มน้าวจิตใจคนใ ห้คล้อยต ามง่ายๆ แต่ก็ไม่ควรกว้างเกินไป

และต้องดูสัดส่วนบนใบหน้าด้วย ปากรูปกระจับ ลักษณะของปากคือโหงวเฮ้งดี โน้มน้าวจิตใจคนเก่ง ปากสี่เหลี่ยม เป็นลักษณะที่ดีมาก ต้องคล้ายกับปากวัว ปากม้า เป็นคนจะรั ก ษ าคำพูด คำไหนคำนั้น พูดคำตอบคำ แต่จริงใจ ริมฝีปากที่ดี คือ ริมฝีปากล่างกับบนต้องอิ่มพอๆ กัน

7 โหงวเฮ้งคิ้ว

คิ้วธรรมช าติก่อนแต่งทรงคิ้ว อย่ างแรกคิ้วผู้หญิงควรนุ่มนวล อ่อนหวาน ผู้หญิงคนไหนคิ้วหนา เป็นคนที่ชอบไปลุยงาน ออ กไปทำงานติดต่ อประสานงานที่ต่าง ๆ

ที่มา แ บ่ ง ปั น ส า ร ะ, fashionfuns, horoscopedaily99