5 นิสัยภรรย าที่ทำให้สามีไม่ออ กนอ กลู่นอ กทาง

การใช้ชีวิตคู่สามีภรรย าแน่นอนว่ามักมีเรื่องปัญหาในเรื่องของการนอ กใจ ซึ่งหล า ยๆคน มักจะเจอคือสามีออ กนอ กลู่นอ กทาง ทั้งที่เราคิดว่าเราดีแล้วแต่ทำไมถึงยังนอ กใจ จะต้องให้เป็นเมียแบบไหน วันนี้เราจะพามาดูว่าเป็นภรรย าแบบไหนกันสามีถึงจะเกรงใจไม่กล้าทำอะไรนอ กลู่นอ กทาง

เป็นปกติของผู้ชายเมื่อเห็นผู้หญิงสวยแล้วอย ากทำความรู้จัก แต่ถึงผู้ชาย จะเป็นพวกเจ้ า ชู้ ชอบมองสาวๆ เวลาเดินผ่าน แต่ก็ไม่ได้ห ม า ยความว่าเขา อย ากจะคบกับผู้หญิงคนนั้นหอรกนะ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายรักและเกรงภรรย า ได้นั้น คือ นิสัย เพราะมีส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรย า ว่าจะรักกันยืดย าวมั้ย

1. ทำหน้าที่ภรรย าให้ดี

ผู้ชายบางคนที่มีนิสัยเจ้ า ชู้ ก่อนแต่ง หลังแต่งงานแล้วย่อมเป็นธรรมดาที่ภรรย าจะระแวงว่า สามีอาจจะยังไม่ทิ้งล าย และการที่คุณต ามหึ ง คอยแต่จะจับผิ ด มันก็ไม่ได้ทำให้ ความสัมพันธ์รักของทั้งคู่เปลี่ยนไปให้ดีขึ้นเลยการให้อิสระไปพร้อมกับความไว้ใจจะผู ก

มั ดใจเขาไว้ได้มากกว่า ยังไงเขาก็คือคนของคุณ เมื่อคุณทำหน้าที่ภรรย าที่ดีทั้งเรื่องนอ ก บ้านและในบ้าน คุณสามีย่อมต้องรักและรู้สึกเกรงใจเสมอ จะทำอะไรก็ต้องนึกถึง คุณไว้ก่อน ซึ่งตัวคุณเองก็จะมีความสุขมากกว่าต ามระแวงด้วยนะ

2. ผู้ชายต่อให้เจ้ า ชู้ ก็แพ้ความดี

ต่อให้เจ้ า ชู้ ให้ ต า ย แค่ไหน ก็จะมาจบลงที่คำนี้เลย แต่ต้องดีให้ถูกจุดด้วย เช่น เอาใจใส่ ไม่เคยเปลี่ยน ลำบากมาด้วยกัน ไม่เคยวีนอีกฝ่าย ต่อให้ชีวิตแ ย่ แค่ไหน เธอก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอ สุดท้ายก็ต้องกลับมา ต า ย รั ง ทุกร าย

3. ผู้ชายจะชอบ ผู้หญิงที่เก่ง

ผู้ชายมีนิสัยเหมือนกันคือ ไม่ชอบมีภาระ ผู้หญิงเก่งจะทำให้เขารู้สึกว่าเธอ ช่วยอะไรเขาได้จริงๆเก่งตั้งแต่ความสามารถส่วนตัว งานบ้าน งานเรือน งานนอ กบ้าน งานอ ดิเรก พวกเขาจะหาใครที่เป็นแบบเธอไม่เจออีกแล้ว แต่ก็ต้องไม่เก่งเกินไปด้วยนะ

ซึ่งการทำงานเก่งหรือเข้มแข็งเกินหน้าเกินต าสามีแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาเขา เช่นนี้ดูเหมือน จะดี แต่เชื่อไหมล่ะว่าทำให้รักล่มกัน มานักต่อนัก เพราะโดยนิสัยผู้ชายแล้ว แม้จะชอบ ให้ผู้หญิงของตัวเองเป็นผู้หญิงเก่งสักแค่ไหน แต่คุณสาวๆ ก็ต้องมีช่วงอ่อนแอเพื่อให้เขารู้สึกว่าต้องพึ่งพาได้ด้วยนะ

4. เป็นพื้นที่ความสุข สำหรับเค้าเสมอ

บนพื้นฐานของความรัก เรามักอย ากเห็นคนที่รักประสบความสำเร็จ แต่ถ้าไม่ได้ เป็นอ ย่ างที่คิดไว้ มีคนหนึ่งก้าวพล าดขึ้น มา คุณที่เป็นคู่ชีวิตก็ควรจะเป็นพื้นที่ความสุขเล็กๆ ให้กันและกัน ไม่ใช่ซ้ำเติมอีกฝ่าย ซึ่งผู้ชายที่อยู่กับภรรย ามานานยอมรับว่า การผ่าน

ความย ากลำบากมาด้วยกัน ผู้ชายจะภัคดีต่อภรรย าไม่กล้าทำอะไรให้อีกฝ่าย รู้ สึ ก เ สี ย ใ จ หรือไม่สบายใจการจะประคับประคองชีวิตคู่ให้รักกันได้นาน ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เมื่อต้องการ ให้ความรักมั่นคงยืนนาน ทั้งคู่ต้องเดินไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน เพราะไม่ใช่เพียงกาลเวลา จะเป็นบทพิสูจน์ความรัก ชีวิตหลังแต่งงานยังมี บททดสอบ ความรักให้คุณได้พิสูจน์ตั้งมากมาย

5. ใช้ความนิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหว

ผู้ชายหนึ่งใน 90 เปอร์เซน พูดเป็นเสี ยงเดียวกันเลยว่า ความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรย าหลัง แต่งงานกัน สิ่งที่เหนี่ยวรั้งให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้ คือ ความรัก ความเอื้ออาทร และความผูกพัน ที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้นาน แต่ถ้าภรรย าเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยประเภท งี้เง่า

จะออ กไปไหนกับเพื่อนแล้วโทรต ามตลอ ด หรือถ้าหนักเข้าเธออาจจะต ามซุ่ ม ดู หาก เป็นก่อนแต่งงานก็อาจถึงขั้นเลิกกันเลย แต่เมื่อหลังแต่งงานนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ ผู้ชายรู้สึกเบื่ อชีวิตคู่ได้ ฉะนั้นแล้วคุณผู้หญิงจงรู้ไว้ว่าผู้หญิงนิ่งๆ น่ า ก ลั ว ที่สุดสำหรับผู้ชาย เพราะเขาจะไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่

ที่มา verrysmilejung  predict-j55.