5 ลักษณะบ้านเรียกท รั พย์ อยู่แล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

บ้านเป็นสนถานที่อยู่อาศัยที่หล า ยๆคน มักให้ความสำคัญเพราะบ้านเป็นเหมือนขุมท รั พย์ชิ้นดีที่จะค่อยเรียกเงินเข้ากระเป๋าของคุณ และเป็นสิ่งที่ผลักเงินออ กจากกระเป๋าเงินของคุณเช่นกัน วันนี้เราจึงอยากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้ลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วเรียกท รั พย์ให้กับคุณได้ ไปดูกันว่าบ้านลักษณะแบบไหนที่จะค่อยเรียกท รั พย์เข้ากระเป๋าให้กับคุณ กับบทความ 5 ลักษณะบ้านเรียกท รั พย์ อยู่แล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

1 พื้นที่รอบข้างของตัวบ้าน ควรปลูกต้นไม้ ให้มีพื้นที่สีเขียวเพราะต้นไม้เองหมายถึงความเจริญงอ กงาม ยิ่งปลูกให้อยู่ในลักษณะที่ดี ก็จะยิ่งทำให้เพิ่มพลังงานด้านบวกกับชีวิตมากยิ่ง หรืออาจหาเป็นต้นไม้มงคลมาปลูกก็จะยิ่งดีอีกด้วย ที่สำคัญคือ หมั่นดูแลรดน้ำพรวนดิน ให้ต้นไม้เจริญเติบโต และดูแลความสะอาดเป็นประจำด้วย

2 บ้านที่เป็นตอน ย า ว มีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถือว่าเป็นบ้านที่มีลักษณะที่ดี อยู่แล้วเจริญ มีเงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขอีกด้วย

3 ประตูบ้าน เป็นอีกสิ่งสำคัญในอันดับต้นๆ เพราะเป็นจุดแรก ก่อนที่จะเดินเข้าไปยังตัวบ้าน โดยประตูบ้านที่มีลักษณะดีคือ ประตูก่อนเข้าบ้านควรอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวบ้าน เพราะเชื่อ กันว่าเป็นตำแหน่งมังกรเขียว เพราะประตูบ้านนั้นต้องเปิดเข้าออ กตลอ ดเวลา ก็จะยิ่งทำให้เสริมด้านโชคลาภมีเงินหมุนเวียนไหลมาไม่หยุด

4 ทางเข้าบ้านแตก เพราะหมายถึงจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งภายในบ้าน และทำให้เกิดความวุ่นวายเป็นปัญหาจากภายในอีกด้วย

5 สำหรับบ้าน 2 ชั้น หรือ มากกว่านั้น จำเป็นต้องมีบันไดบ้านซึ่งบันไดของบ้านควรอยู่ติดกับผนังด้านใด ด้านหนึ่ง ไม่ควรมีบันไดที่ตำแหน่งตรงกลางบ้าน อีกทั้งจำนวนของขั้นบันไดนั้นควรเป็นเลขคี่ เพราะจะช่วยเสริมมงคลด้านเงินทอง การงาน ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้

เป็นอ ย่ า งไรกันบ้างกับลักษณะของบ้าน 5 ประเภทที่เป็นเหมือนความเ ชื่ อ เสริ มความเป็น มง ค ลให้กับชีวิต สามารถลองไปปรับใช้ดูแต่อ ย่ าลืมว่า บ้านที่ดีต้องมีสุขอนามัย หมั่น ดู แ ล รั ก ษ าความสะอาดให้เป็นประจำ สม่ำเสมอ เท่านี้บ้านก็จะน่าอยู่มากขึ้นอีกหล า ยเท่าตัวแล้ว

ที่มา krustory