5 ลักษณะล า ยมือคน มีวาสนาดี ราศีคุณนายจับ

วันนี้เราจะพาสาวๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของเส้นล า ยมือที่บ่งบอ กถึงคน มีวาสนา ชีวิตไม่พบเจอ กับความลำบากกับบทความ 5 ลักษณะล า ยมือคน มีวาสนาดี ราศีคุณนายจับ ไปดูกันว่าลักษณะล า ยมือของคน มีวาสนาดีนั้นจะเป็นอย่ างไร

ตำราโบราณว่าไว้ ลักษณะมือผู้หญิง ที่’วาสนาดี’ อนาคตคุณนาย มี’โชคลาภ’ด้านการเงิน ลองยกมือตัวเองแล้ว ห ง า ย ขึ้น มาเช็คกันหน่อยสิ มีลักษณะเป็นแบบไหน บอ กเลยว่าหล า ยๆคนนั้น ต้องเคยดูเส้นล า ยมือของตัวเองกัน มาบ้างแล้วอย่ างแน่ๆ ก็มีดีบ้างไม่บ้างปนกันไป

ตอนคุณเป็นเด็กๆ มักจะมีผู่เฒ่าผู้แก่ขอจับมือ ขอ ดูล า ยมือ หรือลักษณะมือของคุณและมักจะทำนายอนาคตและวาสนาต่างๆ คุณจะลำบาก หรือ ได้เป็นเศรษฐี หรือไม่?

1 ลักษณะมือย าว

นิ้วย าว มือมีลักษณะค่อนข้างย าว นิ้วอิ่ม เต็ม ไม่ดูเหี่ยวแห้ง คนที่มีมือลักษณะนี้ ไม่ต้องทำงานหนักก็สามารถหาเงินได้มาก จากงานสบายๆ

2 ตรงกลางฝ่ามือเป็นหลุม

แบมือออ กมาดูหากมีลักษณะเป็นหลุม อ ย่ า ง เห็นได้ชัดเจน จะบ่งบอ กว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก่ง มีเงินใช้ จ่ า ย เสมอไม่ขัดสน

3 สีฝ่ามือแดงระเรื่อ

เมื่อแบมือออ ก ถ้าฝ่ามือขาวแถมหย าบ แปลว่าจะต้องทำงานหนัก ถ้าบนฝ่ามือขาวๆมีสีแดงระเรื่อ มือแบบนี้เป็น มือของคนร ว ย ไม่ต้องพย าย ามมาก ก็มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

ลองยกมือขึ้น มาแล้วแบมือออ กมาดูเพื่อสีของฝ่ามือเป็นอ ย่ า ง ไรบ้าง หากมือ ห ย า บ แปลว่าเป็นคนทำงานหนักมาก ๆ แต่ถ้าฝ่ามือแดงระเรื่อ ซึ่งมือแบบนี้จะเป็น มือของคน ร ว ย ซึ่ง เ งิ น เข้ามาใช้จ่ายได้แบบไม่ข า ดมือเลย

4 บนฝ่ามือมีเส้นแห่ง ค ว า ม มั่งคั่ง

โดยเส้นนี้จะมี ร ะ ห ว่ า ง นิ้วนางและนิ้วก้อยด้านล่าง เส้นความมั่งคั่งจะเป็นเส้นเล็ก ๆ แต่ ห า ก เห็นเส้นเหล่านั้นชัดมากแค่ไหนก็แปลว่าจะต้อง มีเงิน มากขึ้น มีดวงด้านการเงินดีตลอ ด

5 คนที่มีฝ่ามือเงิน ห น า

สำหรับคนที่ลักษณะมือหนา ๆ จะเป็นคนที่มีรายได้สูง มีเงินทองเข้ามาให้ใช้ไม่ข า ดมือเลย ไม่ ค่ อ ย มีปัญหาในการใช้ชีวิตเลย มีฐานะดี เป็นที่รู้จักในสังคม ฝ่ า มื อ และลักษณะมือ ข อ ง แต่ละคนนั้นก็บ่งบอ ก วาสนา การเงิน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ได้ จะมองเป็นศาสตร์การดูดวงก็คงจะใช่

นอ กจากนี้ ให้สังเกตุดูว่า หากฝ่ามือมีเส้นกากบาทอยู่บนฝ่ามือนั้นอีกหนึ่งอย่ างเรียกว่า เส้นก ร ร มเวลาไปทำอะไรกับใครไว้แบบไหน มันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวคนทำแบบนั้นเหมือนกันหากไปแกล้งคนอื่น คนอื่นก็จะแกล้งกลับมา แถมยังเป็นคนที่ระลึกช าติได้อีกด้วยนะ มีสัมผัสพิเศษบางอย่ าง ลางสังหรณ์แม่น มากๆ

และยังมีข้อ ดีอีกด้วยว่า การที่มีกากบาทบนฝามือนั้น ไหนเวลาการเดินทางทำกิจการอะไรก็มักจะ ปลอ ดภั ยยแคล้วคลาดจากภั ยอันตรายต่างๆ ไม่มีอะไรมาขัดขวางหากมีศัตรูก็มักจะแพ้ภั ยตัวเองไปหรือไม่ก็กลับกล า ยเป็น มิตรไปเลยค่ะ

ซึ่งหมอ ดู ห ล า ย คนก็ทำนายทายทักจากล า ยมือและอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับตัวตนของแต่ละคน เพราะว่านั่นบ่งบอ กถึง ลั ก ษ ณ ะ ความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้มากที่สุด รวมถึงเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน

อย่ างไรก็ต าม วาสนาเป็นเพียงส่วนนึง ถ้าคุณขยันทำงาน ขยันแสวงหาโอกาสดีๆ ขยัยเรียนรู้ ซื่อสัตย์ ตั้งใจกับชีวิตมากๆ วาสนาของคุณจะเกิดขึ้นเอง คุณจะเป็นผู้สร้างวาสนาเองอย่ างไม่มีจำกัดเลยละ

สุดท้ายนี้ค่ะ การที่มีล า ยมือที่ดีนั้นใครมีถือว่าโชคดีมากแสดงว่า ดวงชะต าของคุณนั้นกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวหากมีเรื่องดีๆ เข้ามาจงคว้าและรั ก ษ าโอกาสนั้นเอาไว้เพื่อให้มันอยู่ด้วยนาน ๆ ชะต าก ร ร มนั้นเปลี่ยนไปได้อย่ างแน่นอนค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ที่มา horoscopedaily99, rugyim, board.postjung, poobpub