5 วิ ธีพาชีวิตเดินออ กจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข

หากวันนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในที่ที่ไม่มีความสุข และไม่รู้ว่าจะเดินออ กจากที่ตรงนั้นอย่ างไรดี วันนี้เราก็มีวิธีที่พาเพื่อนๆ ออ กจาสิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข พบเจอแต่กับความทุ ก ข์ใจ กับบทความ 5 วิ ธีพาชีวิตเดินออ กจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเพื่อนๆ พบเจอแต่ความสุข

ความทุ กข์คือส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนก็รู้ดีในเวลาที่เราสุข ความทุ ก ข์ก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ไม่เสี ย ศูนย์ให้กับความทุ ก ข์ที่กำลังวิ่งเข้ามา โดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเรา ม า ดู วิธีที่จะพาตัวเองออ กมาจากความทุ ก ข์กันดีกว่า

1 จงยอมรับและทำความเข้าใจ

การจะพาตัวเองออ กมาจากความทุ กข์ได้ ต้องรู้ก่อนว่าความทุ กข์นั้นเกิดจากสิ่งใดเมื่อรู้แล้วก็ค่อย ๆ คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดปัญหา และปัญหานั้นนำพาความทุ กข์มาได้ไง การรู้ที่มาจะทำให้เรายอมรับและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นดีกว่าการไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่ าง เพราะมัวแต่วิตกกับปัญหาที่เกิดเพียงอย่ างเดียว

2 ไม่จมอยู่กับทุ กข์นานๆ

เมื่อรู้เหตุแห่งทุ กข์แล้ว เราต้องไม่จมอยู่กับความทุ กข์ คิดได้แต่ต้องมีสติพย าย ามดึงตัวเองออ กจากความทุ กข์ให้เร็วที่สุดการไม่อยู่กับความทุ กข์นานๆทำให้หลุ ด พ้ นเร็วขึ้น การมีสติช่วยให้คิดหาวิธีดับทุ กข์ได้เร็วขึ้นเหมือนกัน

3 ร ะ บ า ย กับใครสักคน

จะทำให้ไม่จมอยู่กับความทุ กข์ นอ กจากจะต้องใช้สติให้มากๆการที่ได้พูดคุย ร ะ บ า ย กับใครสักคนก็เป็นการแบ่ งปั นความทุ กข์ได้เช่นกัน ข้อแม้คือ ต้องเป็นคนที่คุณไว้วางใจและเชื่อใจได้ อย่ าลืมว่าปัญหาไม่ได้มีไว้แก้อย่ างเดียวแต่ปัญห า ยังมีไว้ให้ร ะ บ า ย กับคนอื่นด้วย

4 พุ่ ง ช น มันไปเลย

เมื่อทัศนคติพร้อม ใจพร้อม ก็ได้เวลาปฏิบัติเพื่อเอาตัวเองออ กจากความทุ กข์ได้แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือแก้ที่ต้นเหตุของทุ กข์ และอย่ าลืมว่าปัญหามีทั้งแบบแก้ได้และแก้ไม่ได้ ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเหตุแห่งทุ กข์ของคุณนั้นเป็นยังไง แก้ได้มั้ย หากเป็นทุ กข์ที่มีทางแก้ก็จงตั้งสติและค่อยๆ แก้ไป แต่เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขอะไรไม่ได้ ได้แต่ยอมรับมันเช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ที่คุณจะ พุ่ ง ช น กับปัญหานั้นให้เจ็ บเปล่าๆ

5 สร้างเกร าะป้องกันให้ตัวเองมากขึ้น

ความทุ กข์คือ สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ เป็นอะไรที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องเจอฉะนั้นเมื่ออย ากเอาตัวเองออ กจากความทุ กข์ก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่ไม่ต้องกลั วที่จะเผชิญปัญหา

จงเรียกสติและสร้างเกร าะป้องกันตัวเองเพื่อให้หลุดจากความทุ กข์เหล่านั้นให้ได้โดยเร็วนอ กจากวิธีพาตัวเองออ กจากความทุ กข์แล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุ กข์ให้ได้โดยที่ใจไม่ทุ กข์ด้วยเช่นกันนะ เรียนรู้ที่จะยอมรับมัน ถ้าเรารู้จักอยู่กับความทุ กข์เราก็จะยอมรับมันได้ ต่อจากนี้เมื่อมีทุ กข์หนัก ๆ เราก็พร้อมจะรับมือ กับสิ่งเหล่านั้นได้สบายมาก

ที่มา แ ส น ส บ า ย, y i m l a m u n