5 วิ ธีออมสำหรับคนทำงาน รับเป็นเดือนใช้ยังไงให้มีเก็บ

คงมีคำถามกันอยู่ในใจ ถึงความเป็นไปได้เรื่องเ งิ น 9,000 บ า ท ในยุคที่อะไรๆ ก็แพงเนี่ยนะ ว่ามี ด้วยเหรอเ งิ นเดือนเท่านี้ เขาใช้ วิ ธีออมเ งิ น แบบไหน ขอบอ กว่ามีจริงๆ ค่ะ เ งิ นเดือน 15,000 ไม่พอใช้ แล้ว 9,000 จะอยู่อย่ างไร เชื่อว่าหลังจากที่เรา ได้เอ่ยถึงเ งิ นเดือน 9,000 บ า ท ไป หล า ยๆ คนที่ได้ยินแบบนี้คงจะตกใจกัน

มากแน่ๆ เลยใช่ไหมว่าไม่ผิ ดก ฎหม ายแรงงานใช่ไหม เ งิ นเดือนเท่านี้ยังมีอยู่อีกเหรอ เราขอบอ กเลยค่ะว่ายังคงมีอยู่ และไม่ได้ผิ ดก ฎหม ายอะไรด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เกณฑ์เ งิ นเดือน 15,000 บ า ทของเ ด็ กจบใหม่

เป็นเพียงคำแ น ะนำของรั ฐ บ าล ที่บอ กให้ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนทราบเท่านั้น ไม่ได้ตราขึ้นให้ เป็นก ฎหม ายอะไร ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนจะทำต ามหรือไม่ทำต ามก็ได้เ งิ นเดือนแค่นี้จะไปอยู่รอ ดได้อย่ างไร

เ งิ นเดือน ย่อมเป็นอะไรที่มาไวไปไวมาก ยิ่งกับมนุษย์เ งิ นเดือน ที่มีร า ยได้ เพียง 9,000 บ า ทต่อเดือนยิ่งแล้วใหญ่เราเชื่อเหลือเกินค่ะว่า หล า ยๆ คน ลำพังแค่เ งิ นเดือนหมื่นห้า เ งิ นเดือน

มาตรฐานของเ ด็ กจบใหม่ ยังใช้กันเดือนชนเดือน เผลอๆ บางเดือนเ งิ นไม่พอใช้ด้วยซ้ำ ใครที่กำลังสงสัยอยู่ หรือมีข้ อขัดแย้งในใจ

เราบอ กเลยค่ะว่า สามารถอยู่ได้ แถมยังมีเ งิ นเก็บด้วย วิ ธีออมเ งิ น สำหรับเ งิ นเดือน 9,000 บ า ท คำตอบที่ เราได้กล่าวไปข้างต้น ไม่ใช่คำพูดสวยหรูที่สร้างวิม าน ไว้กลางอากาศ แต่เป็นคำตอบที่พิสูจน์มาแล้วค่ะ

ว่าสามารถทำได้จริง บอ กเลยว่า เ งิ นเดือน 9,000 บ า ท ถ้าอย ากอยู่รอ ด ต้องปฏิบัติต ามนี้ค่ะ ไม่ได้บอ กว่าทุกคนต้องทำต ามแบบนี้ ลองนำไปปรับใช้ดูนะค่ะ เอาให้ใกล้เคียงรูปแบบของตัวเอง

1. ค่าที่พัก

ค่าที่พัก ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติสำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนทุกท่าน แต่ปัญหานี้ จะหมดไปในทันที หากคุณยอมพักอยู่ที่บ้ าน หรือไม่ก็ลองเลียบๆ เคียงๆ ถามเพื่อนว่า สนใจมาแ ช ร์ห้องกันไหม ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกอาย

ที่ต้องประหยัดขนาดนี้ แต่เชื่อเถอะค่ะ ว่าการทำแบบนี้มันช่วยให้คุณอยู่ร อ ด ได้ ถ้าคุณมีความจำเป็น ที่จะต้องอยู่หอจริงๆ เราบอ กเลยว่า ค่าหอไม่ควรเกิน 2,500 บ า ท โดยเด็ ด ข าด ย้ำอีกครั้งว่าไม่ควรเกิน 2,500 บ า ท ไม่งั้นแ ย่แน่

2. เ งิ นเก็บ

มาถึงข้ อสุดท้ายกันแล้วนะคะ บอ กเลยว่าข้ อนี้สำคัญมาก เพราะเพื่อนๆ ทุกคน จำเป็น มากจริงๆ ค่ะที่จะต้องมี วิ ธีออมเ งิ น ไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เช่น ค่ารักษ าพย าบ าล หรือค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น ค่าซ่อมบ้ าน เป็นต้น โดยจำนวนเ งิ น ที่เราต้องเก็บออมนั้นควรอยู่ที่ 1,000 บ า ท ค่ะ

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เชื่อว่าคุณผู้อ่ านทุกท่านล้วน มีกิเลสกันอยู่ทุกคน สำหรับเ งิ นในส่วนนี้แบ่งออ กไปเลย 1,000 บ า ทใครอย ากจะซื้ อ อะไรก็บริหารจัดการแบ่ งสรรปันส่วนกันให้เรียบร้อย เราต้องรู้และเข้าใจว่าเ งิ นเดือนของเรานั้น มีไม่มาก ไม่สามารถนำเ งิ นเดือน ไปถลุงหรือหมดกับอะไรที่ไร้ส าระ

4. ค่าอาห าร

สำหรับปัญหา ปากท้องอย่ างค่าอาห าร นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหล่ามนุษย์เ งิ นเดือนอย่ างเรา ไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้เช่นกัน ยิ่งในยุคที่ค่าครองชีพสวนทางกับร า ยได้ด้วยแล้ว บอ กเลยว่า

เป็น ม หั น ต ภั ย ร้ ายสุดๆ แต่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ได้ด้วยกา รทำอาห ารทานเองค่ะ นอ กจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ส ารอาห ารครบถ้วน และถูกสุขลักษณะอีกด้วย

5. ค่าเดินทาง

มาถึงข้ อที่ 3 กับ ค่าเดินทาง ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ กับปัญหานี้ คุณผู้อ่ านสามารถแก้ไข มันได้ด้วยการเลือ กใช้ระบบขนส่งร า ค าประหยัดเช่น รถเมล์ หรือไม่ก็แก้ที่ต้นตอ ด้วยการเลือ กที่ทำงานใกล้บ้ าน เพราะนอ กจากจะไม่ต้องเ สี ยเ งิ น ค่าเดินทางแล้ว ยังไม่ต้องตื่นแต่เช้าด้วย

นี่คือ 5 วิ ธีออมเ งิ น ที่ออ กแบบมาเพื่อ มนุษย์เ งิ นเดือน 9,000 บ า ท แม้ว่าคำแ น ะนำ ที่เราได้กล่าวถึง 5 ข้ อข้างบนนั้นจะฟังดูย าก แต่สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือน 9,000 บ า ทแล้ว หากมีวินัยในการบริหาร เ งิ นก้อนนี้ได้ ก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่เป็นห นี้เลยค่ะ

ที่มา  kha-yam