5 วิ ธีใช้ชีวิตเป็น ทำแล้วชีวิตมีความสุข

หล า ยๆคน มักจะเจอเรื่องราวชีวิตในแต่ละวันที่แตกต่างกันออ กไปบางคนก็มีความสุขทั้งวัน บางคนก็เจอเรื่องทุ ก ข์ใจ แต่ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ต ามถ้าหากเราใช้ชีวิตให้เป็นเราก็มีความสุขใช้ชีวิตให้สบายได้ วันนี้เราขอแนะนำบทความ 5 วิ ธีใช้ชีวิตเป็น ทำแล้วชีวิตมีความสุข

1. ทำต ามความต้องการของคุณมากความคาดหวังของคนอื่น

ทำต ามหัวใจ เรียกร้อง อย ากเป็นแบบไหน อย ากเรียนอะไร อย ากประกอบอาชีพแบบไหน อย ากกินอะไร อย ากเที่ยวที่ไหน จงทำในสิ่ง ที่ตนเองหลงไหล ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง หรือ สังคมบอ กว่าดี เพราะ บางอ ย่ างอาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

2. ปล่อยมันไป อ ย่ าเ สี ยเวลากับสิ่งที่ผ่าน มาแล้ว

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อ ย่ าจมปลั ก กับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มันแก้ไขอะไรไม่ได้ และ เวลาก็ยังเดินต่อไป ไม่เคยหยุดหรือเดินชาลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อ ดีต ไปเลย เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุดทุกวินาที ที่เราจมอยู่กับอ ดีต จมอยู่กับความทุ ก ข์ เราแค่อยู่เพื่อ ห า ยใจ ทิ้งไปวันๆ ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบ มีความสุข

3. คิดบวกเข้าไว้

เชื่อมโยงทุกอ ย่ าง กับความคิดบวก ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

4. เลิกแคร์ เลิกใส่ใจ (ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น)

ไม่แคร์อะไร ที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะพูดถึงเรายังไง จะวิจ ารณ์ การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็นต้องแคร์ไปซะทุกเรื่อง หรอ กชีวิตมันสั้นเกินกว่า เราจะเ สี ยเวลาไป กับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข จำไว้ ใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญ อันล้ำค่า อ ย่ าเ สี ยเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

5. ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึเน

ก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าอะไร จะเกิดขึ้น จะผิ ดหวังจะ สู ญ เ สี ย เราต้องก้าวต่อไป ข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเ สี ยเวลาคร่ำครวญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการ ในชีวิต ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

ความสุขที่แท้จริงในชีวิต 7 ประการ

1. ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้ม ของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

2. ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่คือ การขับรถถึงบ้านปลอ ดภั ย

3. ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่เป็นใครๆ ก็บอ กว่าคุณเป็น คนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

4. ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้าน หลังใหญ่ แต่อยู่ที่ในบ้านนั้น มีรอยยิ้มเ สี ยงหัวเราะ

5. ความสุข ไม่ใช่ การมีเ งิ นเก็บเยอะ แต่หมายถึง การมีเวลาได้ ทำในสิ่งที่ชอบ

6. ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาห าร ดีใช้ของแพงๆ แต่คือ การมีสุ ข ภ า พร่ างก ายแข็งแ ร ง

7. ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่เป็นตอนผิ ดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ ทำเถอะ แล้วจะ โ ค ต ร มีความสุข

ที่มา เ พ จ Fc นิรุตติ์ ศิริจรรย า , issariya Sukkeepun  yindeeyindee