5 สิ่งของที่ไม่ควรหยิบมาใช้ เมื่อเข้าพักที่โรงแรม

ปัจจุบันได้มีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวบ้านเราได้ต ามปกติ และทำให้หล า ยๆคนได้ออ กไปใช้ชีวิต ได้ออ กไปเที่ยวและได้เข้าพักโรงแรมหล า ยๆ สถานที่ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำให้เพื่อนได้เรียนรู้สิ่งของที่ควรทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้งาน กับบทความ 5 สิ่งของที่ไม่ควรหยิบมาใช้ เมื่อเข้าพักที่โรงแรม ไปดูกันว่าเมื่อเข้าพักที่โรงแรมเราควรให้ความสำคัญกับสิ่งของเครื่องใช้ใดมากที่สุด

1 อย่ าเชื่อประโยคที่ว่า ทำความสะอาดแล้ว

โรงแรมต ามที่พักต่างๆนั้นก็จะมีการติดป้ายการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว แต่ถ้าหากว่าเราไปดูดีๆสังเกตดีๆต ามบริเวณซอ กมุมต่างๆก็มักจะมีเศษฝุ่น เศษผมบนพื้นบนที่นอนให้ได้เห็น

2 สวิตช์ไฟข้างเตียง

โดยส่วน มากแล้วเวลาที่ได้มีการทำความสะอาดห้องพัก เพื่อที่จะเคลียร์ห้องก็จะทำความสะอาดที่พื้นเป็นส่วนใหญ่ การทำความสะอาดต ามบริเวณปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟต่างๆเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไป ทำให้มีการทำความสะอาดที่น้อยมากๆ เพื่อความสะอาด ของตัวเราเองก่อนที่เราจะกดใช้งาน ควรที่ใช้กระดาษทิชชู่เปียกหรือใช้สเปรย์ในการเช็ดทำความสะอาด ก่อนที่จะใช้งานในทุกๆครั้งก็จะดีมากๆ

3 กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

เวลาที่เราไปพักต ามโรงแรมต ามที่พักต่างๆนั้น ตื่นเช้าๆก็จะต้มน้ำร้อนดื่มน้ำช า น้ำกาแฟ กาน้ำร้อนที่เป็นอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดที่สุดเช่นกัน เพราะสำหรับการต้มน้ำร้อนที่เป็นอุปกรณ์ที่ผู้เข้าพักบางคนชอบที่จะนำเศษอาหารใส่ลงไป หรือนำไปใช้เป็นที่เขี่ยบบุ ห รี่ สุดท้ายแล้วเมื่อแม่บ้ า น ได้เข้ามาทำความสะอา็แค่น้ำล้างน้ำเปล่า อาจจะไม่ทันได้เห็นข้างในมีคราบสิ่งส ก ป รกอยู่ ไม่ได้ถูทำความสะอาดดี

4 แก้วดื่มน้ำ

ในบางโรงแรมนั้นจะมีการเตรียมแก้วดื่ม เอาไว้สำหรับการดื่มน้ำ บางโรงแรมก็จะเตรียมเป็นแก้วกระดาษ บางที่ก็จะเตรียมเป็นแก้วกระเบื้อง พนักงานที่ทำความสะอาดนั้นใช้เพียงน้ำประปาในการล้าง โดยที่น้อยครั้งมากๆจะใช้น้ำย าในการทำความสะอาด เพื่อความรวดเร็วในการทำความสะอาด หากเป็นไปได้ให้เรานำมาล้างให้สะอาดดี ก่อนที่เราจะนำไปใช้หรือเตรียมแก้วน้ำของเราไปเองก็จะดี กว่า

5 รีโมทโทรทัศน์

สำหรับรีโมทนี้เป็นสิ่งที่มีการใช้งานในทุกครั้งเวลาที่เข้าพักที่พักต่างๆ ใช้รีโมทเพื่อเป็นการเปิดปิดทีวี เปลี่ยนช่อง โดยส่วน มากพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้ำย ามาเช็ดทำความสะอาดและแน่นอนว่า ถ้าไม่ได้มีการทำความสะอาด การจับรีโมทก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเช่นกัน ควรที่จะใช้กระดาษทิชชู่เปียกหรือใช้สเปรย์นำมาฉีดพ่นน้ำมาเช็ดเ ชื้ อโ ร คต่างๆให้สะอาด ก่อนที่เราจะหยิบจับนำมาใช้งาน

ต้องบอ กก่อนว่าไม่ได้เป็นในทุกที่พัก แต่โดยส่วนใหญ่ที่ไปพักแล้วก็จะเป็นแบบนี้ หมั่นตรวจเช็คทำความสะอาดและในช่วงเวลานี้นั้นความสะอาดจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ พกกระดาษทิชชู่เปียกแ อ ล ก อ ฮอล์สำหรับล้างเ ชื้ อโ ร ค ต่างๆพกเอาไว้เวลาไปไหน มาไหน เพื่อความมั่นใจและป้อ ง กันโ ร คให้กับตัวเอง

ที่มา postsod