5 เหตุผลที่คนเรียนไม่เก่ง นั่งหลังห้อง มักมีชีวิตที่ดีมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้นักเรียนหลังห้องเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใจชีวิต และมีกิจการเป็นของตัวเอง กับบทความ 5 เหตุผลที่คนเรียนไม่เก่ง นั่งหลังห้อง มักมีชีวิตที่ดีมีความสุข ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้นักเรียนหลังห้องเป็นผู้มั่งคั่ง

1 เรียนรู้โดยตรง

การที่เขารู้สึกว่า เป็นคนที่เรียนไม่เก่ง ทำให้เวลาที่อย ากทำอะไรสักอย่ างต้องศึกษาและเรียนรู้สิ่งนั้นอย่ างจริงจัง ลงมือทำกับมันจริงๆ ทุ่มเท ต่อ การเรียนรู้สิ่งนั้นๆ มีรูปแบบการเรียนในแบบของตัวเอง แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เรียนเก่ง หรือเรียนไม่เก่ง หรือสุดท้ายแล้วคุณจะกล า ย เป็นคนที่ล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่ควรจะทำ คือ การได้ลงมือทำมันจริงๆ ไม่ใช่แค่คิด การลงมือทำ คือ การได้เรียนรู้กับมันจริงๆ เรียนรู้ที่จะล้มเหลว เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเรียนรู้ที่จะหาทางออ กให้ดีขึ้น

2 ไม่ยอมเป็นผู้ติดต ามใคร

คนเหล่านี้มักจะไม่ชอบเดินต ามใครหรือคิดอีกอย่ าง คือต้องการที่จะเป็นผู้นำมากกว่า และความที่อย ากจะเป็นผู้นำนี่เองที่เป็นตัวผลักดันให้เขาต้องมีความคิดกว้างไกล ทำให้เขาต้องการที่จะมีชีวิต ที่สามารถกำหนดเองได้ โดยไม่ต้องทำต ามกรอบที่ใครขีดไว้ให้

3 มีเรื่องที่ใหญ่กว่าการเรียน ให้ต้องคิด

การตั้งใจเรียน เป็นรื่องที่ดี แต่การได้รู้จักการใช้ชีวิตก็สำคัญ ไม่แพ้กัน คนที่ดูเหมือนเรียนไม่เก่ง อาจจะเพราะพวกเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะลงมือทำมัน มากพอ แต่เขากำลังให้ความสนใจ อย่ างอื่น มากกว่าการเรียน ที่เขามองแล้วว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ในอนาคต ซึ่งคนลักษณะนี้อาจจะวางแผนชีวิตไว้ จนหลังเรียนจบแล้วว่า เขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

4 มีคำจำกัดความ ความสำเร็จ ในแบบของตัวเอง

คนเหล่านี้ จะมองความสำเร็จ ในโลกความจริง มากกว่าแค่ในแผ่นกระดาษที่ให้ เขาให้ความสำคัญ กับประสบการณ์ภายนอ กห้องเรียน และค่อยๆสั่งสมมันให้งอ กเงย และพวกเขาก็จะไม่สนใจ ด้วยว่าใครจะคิดยังไง หรือมองยังไง เพราะเขามีทางที่เลือ กไว้แล้ว

5 เขารู้วิธียกระดับ ความสามารถคนอื่น

ในขณะที่คนเรียนเก่งกำลังตั้งใจเรียน แต่คนที่เรียนไม่เก่ง แต่ประสบความสำเร็จได้นั้น เพราะพวกเขาใช้เวลาในการสร้างคอนเน็กชั่น พวกเขารู้ว่าหลังเรียนจบไปแล้ว ต้องเจอ กับอะไร และอะไรจะเป็นใบเบิกทางให้พวกเขา ไปสู่จุดสูงสุดได้ ความสัมพันธ์ที่เขากำลังสร้างนี่แหละจะมีมูลค่า มหาศาลหลังจากที่เข้าสู่การเริ่มต้นทำงานจริงๆ

แล้วสุดท้าย การที่คุณไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค และมุ่งมั่นที่จะไป ให้ถึงเป้าหมายนั่นแหละจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในสักวัน

ที่มา b i t c o r e t e c h, v e r r y s m i l e j u n g