6 ข้อสังเกต คนจริงใจ กับคนคบเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคนที่เข้ามาคบหา ว่าเขาจริงใจจริงๆ หรือคบกับคุณเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ กับบทความ 6 ข้อสังเกต คนจริงใจ กับคนคบเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์ ไปดูกันว่าคนที่เขาจริงใจ กับคนไม่จริงใจนั้นต่างกันอย่ างไร

1 หน้าไว้ หลังหล อ ก

ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้ นก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้ น คนแบบนี้ หาความจริงใจได้ย าก รีบเดินออ กมาจากคนประเภทนี้ มันมีแต่เสี ยกับเสี ย มันไม่คุ้มหรอ ก

2 เลือ กปฏิบัติ

เมื่อเลือ กปฏิบัติกันคนละอย่ างกัน ระหว่างคนจน กับ คนร ว ยมีฐานะ นั้นก็แปลว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจสักนิด ประจบคนร ว ยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนเขาไม่เห็นคุณค่า ถ้าจริงใจจริงๆ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าๆกัน

3 เวลาที่พบกันครั้งแรก

เวลาที่คุณต้องการจะลองใจใครที่อาจเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่นาน จงทำตัวให้ธรรมดาที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หมายความว่า เขาจริงใจแต่ถ้าเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์กับคุณนั่นเอง

4 ในเวลาที่คุณจน

หากคุณจนเขาจะ ดู ถู ก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณไหม เขาจะรังเ กี ย จ คุณหรือไม่ แล้วเขาจะปฏิบัติแบบไหน ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ ง จากจิตใจคน เพราะความจนมันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจได้

5 พูดไม่จริง ทำไม่จริง

พูดอีกอย่ างแต่ทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ บางทีพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจหรอ ก เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้สักนิด

6 ในเวลาที่คุณวิ ก ฤ ต

ในตอนที่คุณมีปัญหาเป็นช่วงวิ ก ฤ ติของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณ และใครที่ทิ้งคุณไปเมื่อคนๆนั้นจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่เคียงข้างให้กำลังใจคุณ แล้วล่ะ และช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกอย่ างให้ผ่านพ้น แต่หากเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลย แต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดีไปจากชีวิตเรา

ที่มา tamnanna