6 ข้ อคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัยชรา

นับวันเรายิ่งแก่ตัวมากขึ้น อายุของเราก็มากขึ้น ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อ่อนแอลง ความสาวความสวย ก็โรยราลงไปต ามวัยของเรา เพราะฉะนั้นเราอย ากให้คุณคิดข้ อคิดเหล่านี้ให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่ างมันจะสายเกินไป

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อให้มาดูแลตัวเองตอนแก่อาจจะเป็นไปไม่ได้ตอนแก่ต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้น งั้นถ้าเราแก่แล้ว ต้องทำยังไงถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆ

คนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชราที่กำลังก้าวเข้ามาจะต้องจำวิ ธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ ใช้ชีวิตวัยชราอย่ างมีความสุข ถึงจะไม่เป็นที่น่ารำคาญของลูกหลาน

1 ใช้ชีวิตอย่ างไม่ต้องกังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ

อะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล า ยเป็นทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆรำคาญไปเสี ยอีก เรื่องของพวกเขา อย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ เราแก่แล้วจัดการแค่ตัวเองก็พอ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก

2 ใช้ชีวิตอย่ างแข็งแรง สุ ข ภ า พแข็งแรงสำคัญที่สุด ยิ่งแก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุ ข ภ า พแข็งแรง

กินอาหารดีๆ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อย่ างมีศักดิ์ศรีเมื่ออายุมากขึ้น ต้องรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแลสุ ข ภ า พตัวเองให้มากขึ้น ออ กกำลังกาย เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ข ภ า พ

3 ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ คนเราแก่แล้ว อย่ าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ เรื่องเก่าๆมาพูดตลอ ดเวลา

คุณเคยช่วยใคร คนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวัน เอาแต่บ่นต่อหน้าหลานๆว่าลำบาก ตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำก็หาข้ ออ้าง หาวิ ธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่า ทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไป ไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบากฟรีๆ ไปช่วยแล้ว ลูกๆก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก ไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

4 คือมีชีวิตด้วยตัวเอง คนเราแก่แล้ว ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถพึ่งพาได้

ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดัน มากมายคุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออ ก ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่า ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเงินตอนที่คุณยังหนุ่มสาว

อย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

5 ใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ

ฟังเพลงที่นิยม เต้นรำ อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ อย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวันต้องผ่อนคล า ยอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไล่ปัญหาและความทุ ก ข์ออ กไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

6 ใช้ชีวิตอย่ างใจกว้าง แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง

อย่ างกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามหาคุณค่า ไม่ต้องกลัวการใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย ดีกับตัวเองหน่อย เงินก็จะกล า ยเป็น มรดก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว

คนเรานั้นย่อมต้องผ่านชีวิตกันไปเรื่อยๆทุกวัน ในทุกวันนี้เราต่างก็เสี ยเวลาชีวิตไปคนละ 1 วันเท่าๆกัน แต่ถ้าเราทำ 1 วันนั้นให้ดีที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุด ก็ถือได้ว่าเราทำกำไรให้กับชีวิตเราได้แล้วนั่นเอง

ที่มา  wansukth