6 นิสัยผู้หญิงมีเสน่ห์ ที่มีความน่ารักอยู่ในตัว ใครเห็นก็อย ากอยู่ใกล้ๆ

ผู้หญิงสวยก็ใช่ว่าจะมีเสน่ห์อยู่ด้วยนะ คุณเคยเห็นผู้หญิงหน้าต าบ้านๆ ที่ไม่ว่าใครก็ชอบเข้าหาเธอหรือเปล่า แล้วสงสัยไหมว่า ทำไมถึงมีแต่คนอย ากเข้าใกล้ ทำไมมีแต่คนอย ากคบหา ทั้งที่หน้าต าก็ไม่ได้สวยอะไร ออ กจะดูบ้านๆด้วยซ้ำ ก็เพราะเธอนั้น มีเสน่ห์ยังไงล่ะค่ะ เพราะเสน่ห์คือสิ่งที่ดึงดูดให้คนรอบข้างเข้าหา

เสน่ห์นั้นเราสร้างมันได้ ความที่เป็นคนที่น่าสนใจ ดูดีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอ กและภายใน เป็นที่น่าดึงดูดและทำให้ใครก็อย ากจะเข้าใกล้เราสร้างมันได้ แต่มันจะต้องไม่ใช่การเสเเสร้ง มันควรจะเป็นสิ่งที่ดีและออ กมาจากใจของเราจริง ๆ ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในตัวเองจะมีความน่ารัก น่าสนใจ และยังทำให้คนรอบข้างยิ้มได้เสมอ และ หากมี 6 ข้ อนี้ครบ เเสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารัก มีเสน่ห์คนหนึ่งเหมือนกัน

1 ไม่เรียกร้องความสนใจอะไร

การเป็นผู้หญิงที่มีสง่าร า ศี มีเสน่ห์น่าสนใจจะไม่พย าย ามเรียกร้องความสนใจจากใครทั้งนั้นและจะไม่เปิดเ ผ ยเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะอย่ างโซเชียลต่าง ๆ

ก่อนจะโ พ ส ต์อะไรแต่ละครั้งจะต้องผ่ านการไตร่ตรองอย่ างละเอียดก่อนเสมอ เพราะมันอาจจะกล า ยเป็นด า บกลับมาทำร้ า ยเราได้ การทำตัวเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอ ดมันน่ารำคาญมากกว่าน่ารัก

2 ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้

เวลาที่โ ม โ ห ดีใจ หรืออารมณ์ไหนก็ต ามจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้ได้ โดยเฉพาะตอนที่โ ก ร ธ หงุดหงิด โมโห เราจะต้องไม่เผลอทำอะไรที่มันทำล า ยภาพลักษณ์ของตัวเอง การไม่ทำอะไรที่มันเกินงามจนเกินไป แม้ตอนดีใจก็ให้อยู่ในความพอ ดี นอ กจากจะฝึกควบคุมตัวเองได้แล้วคุณยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้หล า ยคนได้อีกด้วย

3 งดการนิ น ท าคนอื่น

การเป็นคนปากอยู่ไม่นิ่งนั้นไม่น่ารักเลย เป็นคนขิ้นินทามันไม่ใช่คนที่น่าคบนัก ส่วน มากจะนิ น ท าเ สี ย ๆ ห า ย ๆ และยังเป็นการทำอะไรที่มันไร้ส า ร ะอีกด้วย เป็นแบบนี้จะเป็นการลดเสน่ห์ในตัวเองลงไปอี

ก ทำให้เ สี ยภาพลักษณ์ไม่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้คนรอบข้างไม่เชื่อใจเพราะไม่รู้ว่าคุณจะเอาเรื่องเขาไปนินทาเ สี ยห า ยที่ไหนบ้าง ใครชอบเ ม า ส์คนอื่นแบบนี้ควรแก้นิสัยแบบนี้ได้แล้ว

4 มีความมั่นใจในตัวเอง บุคลิกดี สง่างาม

ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องหน้าสวยหุ่นดีแต่เสน่ห์นั้น มัน มาได้จากหล า ยอย่ าง การเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีต าสวย บุคลิกดี มีสง่าร า ศี เท่านี้ก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราเองได้แล้ว ประกอบกับการรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมจะยิ่งเสริมบุคลิกภาพให้น่าสนใจมากขึ้น

5 สื่อส า รได้เก่ง

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อส า รรูปแบบไหนก็ต ามจะต้องชัดเจน มีการคิดแบบเป็นระบบ และถ่ายทอ ดออ กมาได้ดี ทำให้คนรับส า รเข้าใจสิ่งที่กำลังสื่อได้ง่าย ๆ พูดจาฉะฉาน มีพลัง มีความมั่นใจในตัวเองจะยิ่งเพิ่มเสน่ห์มากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับคนที่พูดไม่รู้เรื่อง สื่อส า รอะไรไปก็ทำคนฟังงงไปหมดมันคงไม่อย ากจะมีใครสนทนาด้วย

6 ยิ้มเก่ง

แต่ไม่ใช่จะยิ้มในทุกสถานการณ์ก็จะต้องดูความเหมาะสมของบรรย ากาศด้วย คนที่ยิ้มเก่งนั้น มีเสน่ห์น่ารักมากอยู่แล้ว ทำให้คนรอบข้างสดใสร่าเริงไปด้วย มันคงไม่มีใครอย ากจะเข้าใกล้คนที่หน้าต าบู ดบึ้งหรอ กจริงไหม ยิ้มแล้วโลกมันจะสดใสน่าอยู่ขึ้น มาอีกขั้นเลย จงฝึกให้เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกและแจกรอยยิ้มให้ชินด้วยนะ

ทุกคน มีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่บางคนนั้นไม่รู้จักวิ ธีนำมันออ กมาใช้เท่านั้นเอง สำหรับใครที่อย ากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดูดี มีความน่าสนใจ เป็นคนที่ใคร ๆ ก็รักอย ากจะอยู่ใกล้ ลองนำวิ ธีนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลย ไม่น่าคุณจะเพิ่มความน่ารัก มีสง่า ร า ศีให้กับตัวเองได้มากขึ้นก็ได้นะ

ที่มา  sabuyjaijung