6 ประโยคคำพูดที่พ่อแม่ยุคใหม่ไม่ควรพูดกับลูก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโยคคำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรพูดกับลูกในยุคนี้ กับ 6 ประโยคคำพูดที่พ่อแม่ยุคใหม่ไม่ควรพูดกับลูก ไปดูกันว่ามีประโยคไหนบ้าง ที่ไม่ควรเลือ กนำมาพูดกับลูกรักของคุณ

1 คำพูดที่ออ กมาด้วยอารมณ์

เวลาเห็นลูกทำผิด หรือทำไม่ได้ต ามที่เราสอน แล้วเรามักหงุดหงิด หัวเสีย ดุว่าด้วยอารมณ์รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นจะค่อย ๆ บั่นทอนความมั่นใจ และการเห็นคุณค่า ในตัวเองของลูกได้

ข้อคิด

เป็นไปไม่ได้ที่ ลูกจะเชื่อทุกคำพูดของ เราในทุกเรื่องโดยไม่มี ความคิดเห็นของตัวเอง ดังนั้น หากมีอะไรไม่ได้ดั่งใจเราให้ พ ย า ย า ม ควบคุมอารมณ์ ของตัวเองให้ได้เสียก่อน ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเป็น ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กันจะดีกว่า

2 คำพูดต่อว่า ต่อหน้าคนอื่น

ช่วงปีที่ 3 ของชีวิต คือช่วงเรียนรู้สังคม เ ด็ ก ๆ จะ พ ย า ย า ม สร้างภาพลักษณ์ตัวเอง เพื่อเป็นที่ยอมรับทำให้ บางครั้งอาจทำผิดไป แบบไม่ตั้งใจยังไม่ สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหน ควรทำไม่ควรทำ และเมื่อถูกต่อ ว่าต่อหน้าคนอื่น จึงเท่ากับเป็นการทำ ร้ า ย จิตใจ และทำล า ยความ พ ย า ย า ม ที่เขาสร้างมา

ข้อคิด

การต่อว่าลูก ไม่ได้ทำให้เขาทำตัวดี หรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้น แต่ทำให้เขาไม่เชื่อใจเรา การชี้แนะลูกด้วยถ้อยคำที่ อ่อนโยนด้วยความรัก คือวิธีที่ดีที่จะช่วย ให้ลูกเปิดใจรับฟังเสียงพ่อแม่ และยอมรับข้อเสียของเขาเองด้วย

3 คำพูดว่าอ ย่ า

เมื่อถึงวัยที่เขาเดินได้ พูดได้ เขาก็อ ย า กทำอะไรได้เอง อ ย่ า งอิสระ อ ย า กทำต ามความคิดตัวเอง แต่พอได้ยินคำว่า อ ย่ า ของผู้ใหญ่จึงเป็น เหมือนเสียงกระตุ้น สัญช าตญาณให้เกิดการต่อต้าน ไม่ทำต าม และทำให้เรารู้สึกว่า ลูกต่อต้านคำสั่งพ่อแม่

ข้อคิด หลีกเลี่ยง หรือเปลี่ยนประโยคคำว่า อย่ า เป็นถ้อยคำที่บอ กเขาตรง ๆ ว่า อ ย า ก ให้เขาทำอะไร เช่น แทนที่จะบอ กว่า อ ย่ า ตีน้องสิ ให้ลองพูดว่าลูบหัวน้องเบาๆ นะ หรือแทนที่จะพูดว่า อ ย่ า ปีนหน้าต่าง ให้ลองบอ กว่า มาเล่นใกล้ ๆ แม่ ตรงนี้กว้างกว่านะ

4 คำข่มขู่ของพ่อแม่

เวลาที่ลูกดื้อหรือไม่เชื่อฟัง พ่อแม่หล า ยคนใช้วิธีข่มขู่ เช่น ถ้าไม่ยอมกินข้าว จะเรียกตำรวจมาจับ ซึ่งมักจะได้ผลที่จริง เขาแยกไม่ได้ว่า สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเป็นคำเกินจริง เพราะรู้สึกว่า พ่อแม่คือคนใกล้ชิดที่สุด ที่เขาไว้วางใจได้ ซึ่งการข่มขู่ลูก เป็นประจำ อาจทำให้ เขารู้สึกกลัว รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอ ดภั ย ไม่ไว้วางใจ

ข้อคิด

เมื่อเราใช้คำพูด เกินจริงบอ กเขา เพื่อให้เขาทำต ามคำสั่งสอน อาจได้ผลเพียงระยะหนึ่ง แต่เมื่อเขาโตขึ้น แยกแยะเรื่องราว วิเคราะห์ความจริงได้ เขาอาจต่อต้าน และไม่เชื่อฟังคำพูดของเรา

5 คำเปรียบเทียบ

ด้วยเจตนาให้ลูกแก้ไข ปรับปรุง ชี้ถึงข้อด้อยคอย เปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ อะไรเลยเพราะเป็นการ ทำล า ยความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น ทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เพราะพ่อแม่รักคนอื่น มากกว่า

ข้อคิด

ในโลกนี้มีสองด้านเสมอ ฉะนั้น เราต้องมองเห็น คุณค่าในตัวลูก ยอมรับในความแตกต่าง หากจะเปรียบเทียบให้ เขาเปรียบเทียบกับ ตัวเองดีกว่า เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จ ะสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเอง

6 คำขู่เข็ญ และคาดหวัง

หากพ่อแม่ตั้งเป้าหมาย เขี่ยวเข็ญ คาดหวังให้ลูกทำ อะไรมากเกินไป เขาจะรู้สึกว่าถูกบังคับ ว่าเขาต้องทำให้สำเร็จ เกิดความกังวล กลัวการพ่ายแพ้ จนในที่สุดเป็นคนปิดตัวเอง ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเอง หรือทำอะไร

ข้อคิด

เราควรเชื่อใจ ยอมรับในตัวตนของลูก และช่วยให้เขาเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่เขา อ ย า ก ทำต ามสมควรแล้ว เขาจะให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือ ยินดีที่จะทำในสิ่งที่เรา เสนอให้ทำ อ ย่ า ง เต็มใจ

ที่มา sabuyjaijung