6 วิ ธีสอนลูกให้รู้จักใช้เ งิ นให้เป็น และเห็นคุณค่าของเ งิ น

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอแนวทางการเลี้ยงลูกให้รู้จักคุณค่าและใช้เงินเป็นตั้งแต่ยังเล็กอยู่ กับบทความ 6 วิ ธีสอนลูกให้รู้จักใช้เ งิ นให้เป็น และเห็นคุณค่าของเ งิ น ไปดูกันว่าเราจะต้องสอนลูกเรื่องเงินได้อย่ างไรบ้าง

ความสงสัย ในตัวของมนุษย์ ไม่มีที่สิ้นสุด บางความสงสัยเราก็ได้คำตอบทันทีที่ค้นหาข้อมูลแต่บางความสงสัยเราก็ไม่ได้คำตอบสักที แม้ว่าเราจะค้นหาข้อมูลหนักมาก เพียงใดและคำถามที่ว่า ‘ทำไมคนเก่งบางคน ถึงล้มละล า ยได้’ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยกัน มาโดยตลอ ดซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็คือเราไม่เคยเรียน วิช าการใช้เงินตั้งแต่เด็กๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีสอนผลคือ เราจึงต้องมาเรียนรู้วิช าการ ใช้เงินจากพ่อแม่เราหรือจากประสบการณ์ของตัวเราเองซึ่งบางวิธีมันอาจ เป็นวิธีที่ผิดมาโดยตลอ ด…ดังนั้น หากคุณ

ไม่อย ากให้ลูกของคุณล้มเหลวในการใช้เงินหรืออย ากให้ลูกของคุณรู้จักวิธีการใช้เงินที่ถูกต้องลองทำต ามคำแนะนำที่ นำมาฝากด้านล่างนี้สิทั้งนี้ คุณสามารถ นำคำแนะนำ เหล่านี้ไปสอนลูกๆ ได้ทุกข้อ และอย่ าลืมดูด้วยว่า ลูกคุณมีนิสัยและวิถีการใช้ชีวิตของครอบครัวคุณเป็นอย่ างไร ว่าแล้ว เราไปดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ กันเลย…

1 ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาด

ข้อนี้ตรงข้าม กับข้อที่แล้วนะ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้ างแต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิดโอกาสให้เด็กๆ ของคุณรู้จักความผิดพลาดเลยอาจกล า ยเป็นห า ยนะของพวกเขาในอนาคต

2 อย่ าให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก

อย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอย่ าง ที่พวกเขาต้องการ เพราะเด็กที่เติบโตมาด้วยการที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่ างอย ากได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรสอนให้ พวกเขารู้จักการออมเงินเพื่อซื้ อ ของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเด็กๆ

3 สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เด็ก ดังคำกล่าวอันลือลั่นที่กล่าวว่า ‘จงอย่ าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไรเพื่อท่านแต่จงถามว่าคุณสามารถทำอะไรให้กับประเทศ’ ดังนั้นในเรื่อง ของการเลี้ยงลูก เราจึงควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตรวมถึงหน้าที่ ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขาเอาแต่ ร้องขอ และรอคอยแต่การช่วยเหลือ

4 สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณอาจเป็นเรื่องที่หนัก และย ากเกินไป สำหรับเด็กเล็กๆ แต่สำหรับเด็กโตคุณสามารถสอนพวกเขาได้เพราะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณรู้จัก การใช้เงินการวางแผน และมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้เงินซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณ เท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้ และเงินจะเหลือเท่าไหร่พวกเขา จะเรียนรู้วิธีคิดอย่ างรอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ

5 อย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูกรู้จัก การใช้เงินเป็น ไม่ควรอย่ างอย่ างยิ่งนะ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเองแบบคำพูดที่ใครหล า ยคนชอบพูดว่า ‘เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ’ เพราะเด็กๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ยอย่ างที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเงินพวกเขาจะละเลยไม่คิดให้รอบคอบและไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้ าง ดังนั้น จึงเป็น การสมควรอย่ างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินตั้งแต่เนิ่นๆอย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลย

6 อย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย ากให้ลูกๆ ของคุณใช้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุหรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้ านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆที่ รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้นเราควรสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเงินทุกบาท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไปและไม่มองคนที่ภายนอ ก รวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ

คนอื่นคำแนะนำข้างต้น สามารถเอาไปใช้กับบุตรหลานได้ทุกช่วงอายุนะ ( 4 ปีขึ้นไป ) ซึ่งนับว่าเป็นคำแนะนำที่ดีอย่ างยิ่งในการสอนวิช าการเงินให้กับเด็กๆ และผลที่ได้ คือ พวกเขาจะเติบโตมา กับการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเงินและใช้เงินเป็นรับรองว่า อนาคตของพวกเขาไร้ปัญหาการเงินแน่นอน

ที่มา m o n e y g u r u, f a h h s a i