6 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ ในช่วงอากาศร้อนๆ กับบทความ 6 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่เรานั้น ควรเก็บไว้ที่บ้าน หรือตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนที่จะล็อครถยนต์

1 น้ำแข็งแห้ง

หากจำเป็นต้องพกน้ำแข็งแห้งในการเดินทางนั้น ควรเก็บแยกไว้ให้ห่างห้องผู้โดยส าร หรือใส่กล่องโฟม กล่องพลาสติก ใส่ภาชนะอย่ างมิดชิด เอาไว้ด้านหลังรถยนต์ เพราะหากเรานำน้ำแข็งแห้งมาวางไว้ในห้องโดยส ารรถยนต์นั้น จะทำให้ความร้อนทำให้น้ำแข็งแห้งเกิดการระเหิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ออ กมา ส่ งผลให้ผู้โดยส ารอาจหมดสติหรือถึงขั้น เ สีย ชี วิ ตได้

2 ไฟแช็ค

แน่นอนอยู่แล้วว่าไฟแช็คย่อมถือเป็นเ ชื้ อ เพลิงขนาดเล็ก เพราะข้างในไฟแช็คนั้นบรรจุด้วยส า ร เ ค มีที่เป็นเ ชื้ อ เพลิงหรือวัตถุไวไฟไว้ หากวางไว้ในรถโดยอยู่ในที่ๆมีอุณหภูมิที่สูงมากๆ ไฟแช็คนั้นอาจก่อเกิดเป็นร ะ เ บิ ดขนาดย่อมได้เลย

3 ย า ง ลบ

ส่วนผสมในย า ง ล บนั้น มีส ารกลุ่มหนึ่งชื่อว่า Plasticzers ซึ่งเป็นตัวทำละล า ยพลาสติกได้อย่ างดีเยี่ยมหากเกิดความร้อนแล้วทำให้มันละล า ยตัว ไม่อย ากจะนึกถึงภาพย างลบที่กำลังละล า ยส า รตัวนี้อยู่บนคอนโซลหน้ารถของคุณด้วยความร้อนเลย ส่วนที่เป็นพลาสติกคงทำละล า ยชนิดที่ดูไม่จืดเลยทีเดียว

4 ขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำ

หากคุณเผลอวางขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำไว้หน้าคอนโซลรถละก็ ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้ส ารในพลาสติกนั้นละล า ยเจือปนเข้าไปกับน้ำในขวด ในเวลาที่คุณนำมัน มาดื่ม หรือ ขวดน้ำพลาสติกนี่แหละจะกล า ยเป็นเลนส์นุนเพื่อรวมแสงไปที่ใดที่หนึ่งของรถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ การลุกไหม้ภายในรถอีกด้วย

5 อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่

ทุกๆอุปกรณ์เลยที่มีแบตเตอรรี่อยู่ข้างใน ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แท็ปเล็ต โน้ตบุค หรือพาวเวอร์แบงค์ หรืออะไรต่อมิอะไรที่มีแบตเตอรี่ในตัว คุณไม่ควรนำมันเก็บไว้ที่รถเลยด้วยซ้ำ นอ กจากจะเสี่ยงต่อ การถูกงัดรถเพื่อโจรก รรมเอาสิ่งมีค่าต่างๆเหล่านี้แล้ว ความร้อนยังทำล า ยแบตเตอรี่ในตัวเครื่องได้โดยตรง จนสุดท้ายอาจเกิดไฟฟ้าลั ด วง จ รขึ้นในอุปกรณ์ซึ่งอาจจะร ะ เ บิ ดได้ในเวลาต่อมา

6 กระป๋องสเปรย์ชนิดต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเล็กหรือ กระป๋องใหญ่ก็ต าม ไม่มีข้อยกเว้นใดใดทั้งสิ้น เป็นตัวที่ไม่ควรทิ้งเอาไว้ในรถเป็นอย่ างมาก เพราะในกระป๋องสเปรย์เหล่านั้นบรรจุด้วยก๊าซซึ่งไวต่อความร้อน หากทำให้เกิดความร้อนแล้วก๊าซจะขย ายตัวทำให้เกิดร ะ เบิ ด หรือก่อเป็นประกายไฟขึ้น มาได้ อั น ต รา ย สุดสุด

และนี่คือของ 6 สิ่งที่ไม่ควรมีไว้ในรถยนต์ ลองไปสำรวจดูกันรึยังคะ ถ้าเกิดพบเห็นว่ามีในรถยนต์ของคุณ รีบนำออ กมาโดยด่วนเลยค่ะ ก่อนที่จะลืมแล้วเกิดเป็นความเสียห า ยที่อาจใหญ่โตขึ้นก็ได้

ที่มา feedsod, krustory