6 สิ่งของสาวมีอายุ ที่ผู้ชายมองว่ามีเ ส น่ ห์น่าหลงไหล

อย ากรู้ไหมว่า ทำไมสาวมีอายุถึงเป็นที่หมายต าของผู้ชายหล า ยๆคน ทั้งที่สาวอายุน้อยน่าจะได้เปรียบมากกว่า เพราะในความเป็นจริงแล้ว ผู้ชายก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ความสาว ความสวยอ ย่ างเดียว แต่ยังต้องมีอ ย่ างอื่นที่ทำให้หนุ่มๆ ต ก ห ลุ ม รักอีกด้วย มาดู 6 เ ส น่ ห์ของสาวอายุมาก ที่ผู้ชายมองว่ามีเ ส น่ ห์น่าหลงไหล

1.เธอไม่ได้ ห ม ก มุ่ น กับการมีรูปร่าง ที่ผอมเหมือนนางแบบ

ผู้ชายส่วนหนึ่งหลงเ ส น่ ห์ส่วนเว้า ส่วนโค้งต ามธรรมช าติของผู้หญิง แม้บางคนอาจเคย ผ่านการมีลูกมาแล้ว จะให้มีรูปร่างเ ป๊ ะคงเป็นเรื่องย าก แต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเธอนั้น ยอมรับ และรู้ข้อ บ ก พ ร่ อ ง ของตนเองมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเธอแม้แต่น้อย

เพราะรูปร่างไม่ได้มีผลต่อความสุขของเธอ ในขณะที่บางคน มักจะหาส ารพัดวิ ธีที่จะ ทำให้รูปร่างตัวเองดูผอมเพรียว เหมือนนางแบบ และนั่น มันแสดงถึงความไม่มั่นใจ ในรูปร่างของตัวเองไงล่ะ

2.ไม่ทำตัวติดแฟน

ในอ ดีต ผู้หญิงอายุมากอาจเคยทำตัวติดแฟน ทำให้ผู้ชายอึ ดอั ด ความสัมพันธ์ ไม่ราบรื่น การที่พวกเธอไม่ทำตัวติดแฟนแจ ทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ก ด ดั นทำให้มี เวลาส่วนตัวมากขึ้น มีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น และเป็นอีกเหตุผลสำคัญว่าทำไม ผู้ชายจึงชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

3.พึ่งตัวเองได้

ผู้หญิงที่ อายุมากแล้วเธอจะโฟกั ส ในสิ่งที่ต้องทำ มากกว่าโฟกั ส ที่ผู้ชายมีเรื่องที่ พวกเธอต้องรับผิ ดชอบและให้ความสำคัญมากกว่าผู้ชาย อย่ างเช่น ดูแลครอบครัว

ทำให้พวกเธอมักพึ่งพาตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวเอง ผู้ชายก็อาจรู้สึกว่า พวกเธอไม่ได้ ต้องการเขาตลอ ดเวลา แต่ก็ยินดีเมื่อมีผู้ชายเข้ามา เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากกว่าเดิม

4.มี ท รั พ ย์ สิ น เป็นของตัวเอง

เธอจะไม่หวังพึ่งผู้ชาย เพียงฝ่ายเดียวแน่นอน เพราะเธอเองก็สามารถหาเลี้ยงตัวเอง ได้อยู่แล้ว เธออาจมีเงิน มีบ้ าน หรือมีรถของตัวเอง ผู้ชายหล า ยคนจึงรู้สึกมั่นใจว่า ไม่ต้องเหนื่อยหาเลี้ยงเธอแต่จุนเจือ กันและกันได้ และสมัยนี้ เงินเสมือนเป็นปัจจัย ที่ 5 หากไม่พอใช้ หรือผู้ชายต้อง คอยเป็นฝ่ายจ่ายตลอ ด บางทีมันก็พาความทุ กข์ มาให้หนุ่มๆ เหมือนกันนะ

5.เธอมีประสบการณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่ามักจะมี ประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก ความสัมพันธ์ชีวิต การงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้ เธอ ดูน่าสนใจมากขึ้นและทำให้มีเรื่องคุยมากมาย และนี่ผู้ชาย หล า ยคนจึงเทใจให้ผู้หญิงที่แ ก่ กว่าอย่ างไม่ต้องสงสัยเลย

6.เธอค ว บ คุ ม อารมณ์ได้มากกว่า

แม้จะเป็นผู้ชายไม่ว่า ใครก็ไม่อย ากเป็นกระโถน เป็นที่รองรับ อารมณ์ของใครหรอ ก แต่สาวๆ มักจะติดนิสัย ง้องแง้ง งอแง ไม่มีเหตุผล ทำให้ผู้ชายต้องกล า ยเป็นที่รองรับ

อารมณ์เสมอและแน่นอนว่า มันจะทำให้เขารู้สึกเบื่ อหน่าย แต่ผู้หญิงที่อายุมากประมาณหนึ่งแล้ว เขาจะ อารมณ์คงที่กว่า มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดีและเป็นเหตุผลว่า ผู้ชายจำนวน หนึ่งเลือ กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

ที่มา  wansukth