6 สิ่งที่คนใช้รถเกียร์ออโต้มักเข้าใจผิด ทำให้รถพังเร็ว

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์เกียร์ออโต้ที่หล า ยคน มักเข้าใจผิด ส่ งผลทำให้รถยนต์พังเร็ว กับบทความ 6 สิ่งที่คนใช้รถเกียร์ออโต้มักเข้าใจผิด ทำให้รถพังเร็ว ไปดูกันว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มอะไรบ้าง

1 เข้าเกียร์ผิด

ตำแหน่งของเกียร์ P เป็นตำแหน่งที่เอาไว้ใช้คอนที่จอ ดสนิทเท่านั้น ไม่ใช่เกียร์สำหรับการจอ ดรถติดไฟแดง การที่เราเข้าเกียร์ P จะเป็นการล็อคของระบบตัวเกียร์เอาไว้ หากเราจอ ดอยู่แล้วมีรถมา ช น ด้านท้ายจะทำให้ตัวฟัน เฟืองระบบของเกียร์ เกิด การเสีย ห า ยได้

2 แซงรถด้วยความเร็วสูง

การเ ห ยี ย บคันเร่งแรงๆจนสุด เพื่อที่จะแซงรถคันข้างหน้า หรือขับรถเร็วจนเกินไป ระบบเกียร์ออโต้นั้น จะต้องมีการเ ห ยี ย บคันเร่งจมมิด ในทุกครั้งของการแปลง ซึ่งนั่นจะเป็นผลที่จะทำให้ชุดเกียร์ พั ง ได้เร็วได้ ประสิทธิภาพการทำงานสั้นลง เพราะเนื่องจากว่าจะทำให้ชุดเกียร์มีการ สึ ก หรอ ในส่วนของฟัน เฟืองที่อยู่ด้านในต่างๆจะหมุนด้วยความเร็ว เกิดเป็นความร้อน

เวลาที่จะทำการแซง ควรรอจังหวะที่รถว่างจริงๆ เปิดไฟเลี้ยวแล้วแซงขึ้นหน้าด้วยความเร็วที่กำลังดี จะเป็นการถนอมเครื่องยนต์และเพื่อความปลอ ด ภั ย ของตัวคุณเองด้วย

3 ใช้คันเร่ง หรือ วอร์มเครื่องยนต์

วอร์มเครื่องยนต์ในทุกๆครั้งไม่ได้เกิดประโยชน์ แถมยังเป็นสิ่งที่เปลืองน้ำมันด้วย รถยนต์นั้นจะมีระบบที่จะคอยช่วยให้รถค่อยๆปรับความเร็วขึ้นได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเ ร่ งเครื่องบ่อยๆแต่อย่ างใด จะทำให้ชุดเกียร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในนั้น มีการกระ ช า กที่จะเกิดเป็นความเสีย ห า ยเกิดขึ้น

4 ออ กตัวรถโดยที่ไม่แตะเบรก

บางคนติดเป็นนิสัยด้วยการเ ห ยี ย บคันเร่งโดยที่ไม่ได้เ ห ยี ย บเบรค เอาไว้ ลักษณะของการขับรถเช่นนี้จะทำให้ชุดเกียร์มีความ สึ ก หรอได้เร็ว สิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือให้เ ห ยี ย บเบรคก่อนแล้วเปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่ต้องการ เพื่อที่จะป้อง กันรถไหลและป้อง กันไม่ให้รถมีการกระ ตุ ก

5 เข้าเกียร์ว่าง ก่อนหยุดรถ

ชะลอความเร็วรถหรือหยุดรถ หล า ยๆคนนั้นบอ กจะชอบเข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้ตัวรถไหลไปเอง ซึ่งในการทำแบบนี้หล า ยคนอาจคิดว่าจะช่วยประหยัดน้ำมัน แต่จริงๆแล้วจะทำให้ระบบเกียร์นั้น มีความเสียห า ยและ พั งได้ง่าย เพราะจะทำให้ระบบได้ ตัด กำลังเกียร์ออโต้ เกิดเป็นความเสีย ห า ยได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม

6 ถอยหลังหรือเดินหน้า โดยที่รถยังจอ ดไม่สนิท

หากมีการเปลี่ยนเกียร์รถ โดยที่รถนั้นยังไม่ได้จอ ดสนิท หรือยังไม่ได้ใส่เป็นเกียร์ถอยหลัง ในขณะที่รถกำลังไหลไปข้างหน้านั่ นจะทำให้ชุดเกียร์ได้รับความเสีย ห า ย ทำให้ระบบของการขับเคลื่อนภายในถูกดึงไปในทิศทางที่ตรง กันข้ามกัน เมื่อได้เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆ การทำงานของเกียร์ก็จะ พั งได้เร็ว ประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ก็จะน้อยลง

เป็นสิ่งที่หล า ยๆท่านอาจจะมองข้ามไป ซึ่งการทำเช่นนี้นั้นจะทำให้รถของคุณระบบภายในต่างๆมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดน้อยลงได้ จะทำให้อายุการใช้งานของรถคุณนั้นน้อยลงด้วย ปรับเปลี่ยนวิธีการขับให้ถูกวิธีดู จะช่วยถนอมเครื่องยนต์ของคุณให้อยู่ได้นาน มากขึ้น

ที่มา forwl, postsod, hostingrc