6 แนวคิด กินอยู่อ ย่ างไรให้ชีวิตบั้นปล า ยมีความสุข ไม่เป็นภาระ

แน่นอนว่าเมื่ออายุเราเริ่มมากขึ้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกาย หรืออารมณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปต ามกาลเวลา แต่สิ่งสำคัญที่สุด ที่คนอายุมากต้องทำคือ อยู่อ ย่ างไรเพื่อไม่ให้เป็นภาระ ไม่ให้ลูกหลานต้องหนักใจ

เราก็ใช้ชีวิตได้อ ย่ างมีความสุขอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เรามีบทความ 6 แนวคิด กินอยู่อ ย่ างไรให้ชีวิตบั้นปล า ยมีความสุข ไม่เป็นภาระ มาฝากสำหรับผู้ที่เริ่มอายุเข้าเลขห้าแล้ว

1.หัดออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย

เหมือนว่า หากวันไหน ไม่ได้ออ กกำลังกาย ไม่ได้เอาเหงื่อออ ก จะรู้สึกหงุดหงิด ค รั่ น เ นื้ อ ค รั่ น ตัว อะไรทำนองนั้นเลย แล้วเราจะเป็นคนสูงอายุ ที่สุ ข ภ า พแข็งแรง

2.ฝึกอารมณ์ให้ เหมือนกิ่งไม้ไหว

ไหวพริ้วไป ต ามลมบ้าง นิ่งบ้าง เงียบบ้าง บางครั้งไม่ได้ดั่งใจบ้าง ก็ให้เข้าใจได้ว่า มันเป็นกฏของธรรมชาติ ที่ย่อมเกิด ตั้งอยู่ และดับไป เหมือน เวลากิ่งไม้ หั ก ไม่เห็น มัน ร้ อ ง ไ ห้ ฟูมฟาย เ สี ย อ ก เ สี ยใจ แต่มันจะรีบงอ ก กิ่งใหม่

เพื่อ ฟื้ น ฟู ตัวเองขึ้น มาทดแทน ให้เร็วที่สุด เราเองก็เช่นกัน เมื่อถึงเวลา สูญเ สี ย สิ่งใด ก็ต้องเข้าใจ มันให้เร็วที่สุด เอาธรรมะ ที่มีธรรมชาติ

เป็นแบบ อ ย่ า ง มาทดแทน ความเ สี ยใจ แล้วชีวิต ในบั้นปล า ย ก็จะมีความสุข ด้วยความเข้าใจ ธรรมะ ที่เป็นธรรมชาติ ของความเป็น ธรรมดา นั่นเอง

3.ต้องบินออ กจากรังให้เหมือนนก

นกที่นอนอยู่กับรัง เป็นนก ที่กำลัง กก ไข่เราอายุปูนนี้แล้ว จะเอาไข่ที่ไหน มากลูกหลาน ที่เคย กก ก็พากันบิน

ออ กจาก รัง ไปสร้างรังใหม่ กันหมดแล้ว ไข่ที่มี ก็ไม่มีโอกาสได้ ฟั ก เป็นตัวแล้ว รีบบิน ออ กจากรัง เ หมื อ น นก

เมื่อยังบินไหว อ ย่ านั่งจับเจ่า เบื่ อ เซ ง อยู่กับบ้าน ตลอ ดวัน ตลอ ดคืน จนกล า ยเป็น คนติดเก้าอี้ ติดเตียงไป จะบินไปใกล้ ไปไกลขอให้บิน ออ กไปบ้าง

ยิ่งไปเที่ยว ต่างจังหวัด ต่างประเทศได้ ยิ่งดีเลย คนที่ได้ไปเที่ยวไกลๆ จะเป็นคนสดชื่นไม่เหี่ยวเฉา ไม่เหมือน พวกคนชร า ที่ติดเตียง ไม่นาน ก็กลับบ้านเก่า

4.ควรทำตัวเหมือนหมากรุก

ที่บอ กว่าควรทำตัวแบบ ห ม า ก รุก นั่นก็เพร าะว่า เวลาจะลุก จะยืน จะเดิน จะนั่ง คิดดีๆ เดินช้าๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ เดิน เหมือนการเดิน ห ม า ก อ ย่ าพรวดพร าด ล้ ม ลุก ค ลุ ก ค ล า น ขึ้น มาจะลำบาก ไม่ได้ล้ม แค่เราคนเดียว มันล้ ม ทั้งกระดาน เ สี ยไปทั้งบ้าน ต้องให้ลูกหลาน มาดูแลอีก

5.ควรนอนเหมือน ค น เ ม า เห็ด

เมื่ออายุมากแล้ว ต้องนอนให้พอ หลับให้สนิท อ ย่ าคิดมาก จนนอนไม่หลับ รู้สึกง่วงก็ให้นอน โดยเฉพาะกลางคืน นอนอ ย่ าให้เกินสี่ทุ่ม กลางวันถ้ารู้สึกง่วง ให้หาเวลางีบ

สักสิบห้านาที ก็ยังดี จะรู้สึกสดชื่น ขึ้นเยอะ เพร าะเริ่มอายุเยอะ แล้ว ร่างกายอ่อนแรง เหนื่อย อ่อนล้า ได้ง่าย ต้องพักผ่อนให้มากๆ อ ย่ าไป โ ห ม งานหนัก เหมือนหนุ่มสาว

6.กินอยู่แบบแมวเดินย่อง

นั่นก็คือ กินเหมือน ย่องเบา กินช้าๆ ค่อยๆ กิน กินทีละ น้อยๆ กินเบาๆ กินบ่อยได้ แต่อ ย่ ากินเยอะ อ ย่ ากิน มู ม ม า ม ระบบทางเดินอาหาร ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้ว กินแบบ มู ม ม า ม จะสำลัก ขึ้นปาก ขึ้นจมูก เอาได้ง่ายๆ

ที่มา  yimlamun