7 ลักษณะของคนที่อนาคตข้างหน้าจะเป็นเถ้าแก่ ร่ำร ว ย

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า คนที่เขาเป็นเถ้าแก่นั้น เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง เขาทำอะไรบ้างจนทำให้เขามีวันนี้ได้ วันนี้เราจะพาไปดูกันว่า คนที่จะเป็นเถ้าแก่นั้นเป็นอ ย่ างไร

1. มีนิสัยให้ก่อน ค่อยรับ

ถ้าเป็นลูกน้อง ต้องการรับก่อนทำงาน เขามักถามว่าฉัน จะได้เ งิ นเดือนเท่าไหร่ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แสดงฝีมือทำงานเลย ส่วนเถ้าแก่จะบอ กว่าชิมก่อน ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเ งิ น

2. ชอบทำอะไรแตกต่าง

ถ้าชอบทำเหมือนคนอื่น อ ย่ าเปิดธุรกิจเลย มันเหนื่อยเปล่า เถ้าแก่ ต้องกล้าทำ ในสิ่งที่ไม่มีใครทำลูกจ้างชอบการแข่งขัน แต่เถ้าแก่ชอบทำสิ่งที่ไม่ต้องแข่งกับใคร

3. พูดได้ข า ยของเป็น

ถ้าพูดไม่ได้และข า ยของไม่เป็น อ ย่ าริเป็นเถ้าแก่ ยกเว้นคุณจะมีหุ้นส่วนที่ทำได้การทำธุรกิจทุกอ ย่ าง หนีไม่พ้นการข า ย การนำเสนอ การข า ยฝึกได้

เพราะไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์วิ ธีเริ่มฝึกนักข า ยที่เก่ง คือ เริ่มศึกษาสินค้ าที่จะข า ย ให้รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง จากนั้นการข า ยจะไม่ใช่เรื่องย าก

4. ชอบหาเ งิ น มากกว่าชอบใช้เ งิ น

ถ้าชอบใช้เ งิ นต้องไปเกิดเป็นลูกเถ้าแก่ เพราะตัวเถ้าแก่ต้องมีนิสัยชอบหา รู้ค่าของเ งิ นผมชอบคบคนร ว ย ถ้าคบผิวเผิน คุณจะเห็นแค่เปลือ ก คือ เห็นว่าเขาใช้เ งิ นยังไง ถ้าเราใช้เ งิ นต ามคนร ว ย เราจะซวยแต่ผมชอบคบถึงแก่น คือคบจนรู้ว่าเขาทำงานหาเ งิ นกันยังไง อันนี้ ถ้าเราปรับให้หาเ งิ นต ามแบบเขา เราจะร ว ย

5. รับผิ ดชอบเ งิ นตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย

เถ้าแก่ทุกคน ต้องบริหารร า ยรับร า ยจ่ายได้ดี คนสมัยนี้ เป็นเถ้าแก่ย าก เพราะใช้ชีวิตติดห นี้ ตั้งแต่เริ่มทำงาน

6. กล้ามองการณ์ไกล

คนส่วนใหญ่ชอบมองใกล้ เพราะมันดูปลอ ดภั ย ลูกจ้างร า ยวัน มองผลตอบแทนสิ้นวัน ได้เ งิ น 300 บาทลูกจ้างประจำมอง ผลตอบแทนสิ้นเดือน ได้เ งิ นหลักหมื่น ส่วน เถ้าแก่มองผลตอบแทนธุรกิจมองเป็นปีเพื่อเ งิ นหลักแสน หลักล้าน มองไกล รอได้ เพื่อเ งิ นก้อนใหญ่

7. รู้จักใช้เครื่องทุ่นแ ร ง

ใช้เครื่องจักร ใช้ลูกน้อง ใช้เทคโนโลยี ถ้าเป็นเถ้าแก่แล้วใช้แต่ตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทำงาน คือ จาก ก ร ร ม กรในบริษัท มาเป็น ก ร ร ม กรอิสระ หนักกว่าเดิมลองสำรวจ 7 ข้อที่กล่าวมา

เพื่อ ดูว่าเราพร้อมจะเป็นเถ้าแก่แค่ไหน ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำร ว ย จากการ ประหยัดร า ยจ่าย แต่เค้าร ว ยจากการ สร้างร า ยได้ ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำร ว ย จากการ ทำงานง่าย แต่เค้าร ว ยจากการ ทำงานย าก

ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำร ว ย จากการ ทำงานหนัก แต่เค้าร ว ยจากการ ทำงานฉลาด ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำร ว ย จากการ คิดเยอะ แต่เค้าร ว ยจากการ คิดเป็น

ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำร ว ย จากการ ข า ยแ ร งงาน แต่เค้าร ว ยจากการ ข า ยไ อ เ ดี ย ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำร ว ย จากการ ปฏิเสธโอกาส แต่เค้าร ว ยจากการ มองหาโอกาสทุกเวลา

ที่มา  profession-j55