7 วิ ธีพูดกับลูกยังไงให้เขาเชื่อฟัง ในเวลาลูกดื้ อ

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงเคยเจอ กับปัญหาที่เวลาพูดกับลูกแล้วลูกไม่เชื่อฟัง ยิ่งตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีหรือ โ ม โ ห ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้การพูดกับลูกนั้นเป็นเรื่องที่ย ากขึ้น แต่ไม่ต้องกังวลไปจ้าาา วันนี้เรามีวิที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่จัดการกับอารมณ์ของลูกได้กับการพูดยังให้ให้เขาฟังเรา จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ลูกดื้ อ หรือซน มักเกิดจากปัจจัยหล า ยอย่ างที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติก ร ร มของลูก รวมถึงวิ ธีการเลี้ยงดูลูกด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของลูก ไปในทางที่ดีได้ด้วยวิ ธีการพูด หรือ การสื่อส า รกับลูกในเวลาที่เขาดื้ อ ไม่เชื่อฟัง และต่อต้านเรานั่นเองค่ะซึ่งวิ ธีการสื่อส า รด้วยการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่า

มันสามารถกระทบต่อพฤติก ร ร ม การรับฟังของลูกได้อย่ างดี โดยเฉพาะในช่วงวัย 2 -5 ขวบ เเละเ ด็ กจะเริ่มมีความคิดของตัวเอง แต่ว่าเขายังสื่อส า ร และยังควบคุม อารมณ์ได้ไม่ค่อยดี

จึงทำให้ใครหล า ยๆ คน มองว่า ลูกเรานั้นเป็นเ ด็ กดื้ อ จึงขอเสนอ 7 กลยุทธ์พูดอย่ างไร ให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโ ม โ หอยู่ มาเป็นตัวช่วยให้กับ คุณพ่อคุณแม่จั ดก า รกับอารมณ์ของลูกนั่นเองค่ะ

กลยุทธ์ที่ 1 พูดให้ลูกได้คิด

คุณพ่อคุณแม่ลองพูดข้ อ ดี ข้ อเ สี ยให้ลูกได้ลองคิดไตร่ตรอง รวมทั้งคิดถึงผลที่จะต ามมาจากการกระทำของตนเองว่าที่ทำลงไปนั้น ลูกทำถูก หรือทำผิ ด การปล่อยให้ลูก ได้ลองนั่งคนเดียว หรืออยู่กับตัวเองจะช่วยให้อารมณ์ของลูกสงบลงได้ค่ะ

กลยุทธ์ที่ 2 ใช้น้ำเ สี ยงให้ถูกต้อง และถูกเวลา

การคุยกับลูกด้วยเ สี ยงที่ดัง ตะเบงหรือตะโกนกับลูกตลอ ดเวลา เขาจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไร พูดธรรมดา หรือว่ากำลังดุเขา ซึ่งอาจจะส่งผลให้เขาไม่ฟัง หรือไม่ปฏิบัติต ามนะคะ ดังนั้นจึงต้องบอ กให้เขาฟังว่า

น้ำเ สี ยงแบบนี้แปลว่าอะไร แม่กำลังโ ก ร ธอยู่นะ หรือแค่เตือน ให้เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการที่อย ากจะสื่อไปให้ จริงๆ นั่นเอง ด้วยน้ำเ สี ยงที่ราบเรียบแต่ทรงพ ลั งค่ะสิ่งสำคัญที่ควรหลีกเ ลี่ ย งเลย ก็คือ หากเราใช้น้ำเ สี ยงที่ดังดุลูกบ่อยๆ อาจทำให้เขาติดพฤติก ร ร มจนกล า ยเป็นนิสัย ที่ไม่ดีจากเราตอนที่โ ม โ หก็ได้ค่ะ

กลยุทธ์ที่ 3 ใช้คำพูดในด้านบวก

คุณพ่อคุณแม่ต้องพย าย ามอย่ าใช้คำพูดว่า ไม่ หรือ ห้าม กับลูก รวมทั้งปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆ ให้เป็นในด้านบวกมากกว่าค่ะ เช่น ถ้าเราไม่อย ากให้ลูกวิ่ง แทนที่จะบอ กว่าอย่ าวิ่งสิลูก ให้เปลี่ยนเป็นเดินช้าๆ สิลูก ลูกจะยอมเชื่อฟัง และปฏิบัติต ามได้ง่ายกว่า

กลยุทธ์ที่ 4 เรียกชื่อลูกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพูดให้ลูกทำอะไร

วิ ธีนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกน้อยก่อน ให้เขาหัน มาสนใจ และตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังจะพูด โดยวิ ธีการพูดนั้น คือให้เรียกชื่อลูกแล้วหยุด เรียกจนกว่า ลูกจะหัน มามองเราอย่ างตั้งใจ แล้วถึงค่อยอธิบายเหตุผลต่างๆ ให้ลูกเข้าใจในเรื่องที่ทำให้ลูกโ ก ร ธ หรือโ ม โ ห ที่สำคัญต้องคุยกับลูกด้วยเหตุผลเป็นหลักนะคะ เช่น นุ่นลูก นุ่น เงยหน้ามามองแม่ก่อนนะคะ เรามาค่อยๆ คุยกันนะลูก

กลยุทธ์ที่ 5 อ่อนโยน แต่เ ด็ ดข า ด

คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการเลือ กใช้คำพูดให้ลูกรู้สึกยอมฟัง หรือเรียกอีกอย่ างว่า อ่อนโยน แต่เด็ดข า ด ค่ะ เรียกว่าใช้คำพูดไม่สั่งลูกจนเกินไป แต่ก็ยังคงอ่อนโยน ไม่ทำให้ลูกหวาดกลัว

กลยุทธ์ที่ 6 มีทางเลือ กให้ลูกตัดสินใจ

หากลูกดื้ อแล้วเราอย ากให้ลูกทำต ามในสิ่งที่เราพูด ควรเสนอทางเลือ กให้เขาได้เลือ กนั่นเองค่ะ เพราะลูกจะรู้สึกมีอำนาจในการตัดสินใจ เช่น หนูจะเล่นต่ออีก 1 หรือ 2 นาที ก่อนจะไปอาบน้ำดีคะ

กลยุทธ์ที่ 7 ต้องพูดให้เข้าใจง่าย สั้นและกระชับใจความ

เพราะเ ด็ กวัยนี้ ยังไม่สามารถฟัง และทำสิ่งต่างๆ หล า ยๆ อย่ างได้ในเวลาเดียวกัน ลูกจะจับใจความได้เพียงอย่ างเดียวเท่านั้น หากฟังสิ่งที่ย าวๆ เ ด็ กก็จะงง งอแง และลืมง่ายนั่นเองดังนั้นเมื่อลูกกำลังโ ม โ หให้พูดกับลูกสั้นๆ กระชับ ไม่บ่นยืดเยื้อ บอ กแค่ว่าเขาทำผิ ดอะไร และให้โอกาสเขาได้ลองทบทวนกับตัวเองว่าผิ ดจริงรึเปล่า จากนั้นค่อย หันหน้าให้ลูกเปิดใจรับฟังปัญหา และจับเข่าคุยกันค่ะ

เป็นอย่ างไรบ้ างคะ สำหรับ 7 กลยุทธ์ พูดอย่ างไร ให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโ ม โ หอยู่ ที่เรานำมาบอ กกัน หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะนำไปปรับใช้กับลูกๆ ให้ไม่ดื้ อไม่ซน และไม่ดุลูกด้วยน้ำเ สี ยงที่เ สี ยงดังนะคะ อย่ าลืมว่าลูกจะโตมาเป็นคนอย่ างไรในสังคม มันเริ่มต้นจากการที่ลูกถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวอย่ างไรเ สี ยมากกว่านั่นเองค่ะ

ที่มา parentsone  fahhsai