7 สิ่งนี้ บอ กว่าคนรักคู่คือคู่เวรคู่ก ร ร ม

หากวันนี้คุณนั้นอย ากจะรู้ว่าคนรักที่คุณนั้นกำลังคบหาศึกษาดูใจอยู่นี้ เขาเป็นคู่บุญ หรือคู่เวรคู่ก ร ร มกับคุณ เราจะพาคุณไปเช็คกับบทความ 7 สิ่งนี้ บอ กว่าคนรักคู่คือคู่เวรคู่ก ร ร ม ไปดูกันว่าคนรักของคุณเป็นคู่แท้หรือคู่เวร คู่ก ร ร ม

ลักษณะของคู่เ ว รคู่ก ร ร มลักษณะของคู่ที่ได้มาไม่ชอบธรรมลักษณะของคู่ที่ไม่ได้มาเกื้อหนุนกันลักษณะคู่ที่ผิดผัวผิดเมียคนอื่นคู่ก ร ร ม รุ น แ ร ง ให้ระมัดระวังจะเกิดขึ้นในชีวิตโดยปกติไม่เกิน 1 ครั้งแล้วมักจะไม่เจอลักษณะนี้อีก

1 เมื่อต้องเลิกกันจริงๆ ร้องไห้หนักมากเกินหนึ่งเดือนหรือแรมปี

จะทนเห็นคนรักมีคนใหม่ไม่ได้ ป วดใจอย่ างหนักคิดไปไกล เห็นภาพคนรักมีอะไรกับคนอื่นกระสับกระส่ายไม่สามารถทำงานหรือทำอะไรต่อไปได้กรณีก ร ร มสะสม รุ น แ ร ง จะเกิดความรู้สึกอย ากลาโลก

หรือเกิดความรู้สึกต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากโลกนี้ไป ไม่งั้นจะทำใจไม่ได้แล้วคู่ของคุณเป็นแบบไหนใช่อย่ างที่กล่าวมาหรือไม่หากไม่ใช่ก็ยินดีด้วย หากใช่ก็ตั้งสติให้ดีเถิด

2 ตอนเจอกันรู้สึกหลงมากๆ

กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ใจสั่น มีอาการมากผิดปกติต้องเจอให้ได้ ไม่ได้เจอแทบข า ดใจ

3 คบกันเร็ว

ในช่วงแรกหวาน มาก หวานออ กสื่อรักกันปานจะกลืน ต่างทุ่มเทให้ความรักแก่กันและกันจนหมดหัวใจ ต้องการอะไรจัดให้หมด

4 รักกันไม่ลืมหูลืมต า มองไม่เห็นใครนอ กจากคู่ตัวเอง

ข า ดกันไม่ได้ ต้องเจอหรือคุยกันทุกวัน ขี้หึงสุดๆมีอะไรนิดหน่อยระแวงทันทีมักรักกัน มากจนไม่เห็นปัญหาเพื่อนหรือใครเตือนก็ไม่ฟังทำล า ยครอบครัวจนพังก็ไม่รู้สึกรู้สา

5 หมดโปรไว ประมาณหกเดือนหรือไม่เกินปีเริ่มออ กล า ยเริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้งความเห็นไม่ตรงกันฉุนเฉียวรุ น แ ร ง คำพูด แ ร ง ๆที่ไม่เคยได้ยินเริ่มออ กมา

6 ช่วงแห่งน้ำต า มีการร้องไห้แทบทุกเดือน ทุกอาทิตย์หรือวันเว้นวันโดยส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงมักรับก ร ร มท ะ เ ล าะ รุ น แ ร ง จนบางครั้งลงไม้ลงมือ

7 แม้จะรองรับอารมณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลับทำใจเลิกกันย ากมากหากต้องจากกันขอ ต า ย ดีกว่า

ที่มา kapook999